Vis menu

Guides

Dine ansatte

Find information om alt fra ansættelse og overenskomster til barsel og uddannelse af dine ansatte

En god byggesag

Her er samlet viden og værktøjer, som er nyttige, både når du arbejder for professionelle og private

Bliv medlem

Meld dig ind i Dansk Byggeri og få adgang til en lang række serviceydelser og rabatter

OK14

Overenskomsterne på bygge- og anlægsområdet er nu vedtaget. Medlemmer kan bestille dem her
Guides
Bookmark and Share

Blåt eller gult sygesikringsbevis?

Ved arbejde i et EU- eller EØS-land skal medarbejderen normalt medbringe det blå EU-sygesikringsbevis og en A1-blanket (tidligere E101) fra Udbetaling Danmark om dansk social sikring.

Når en person, der bor i Danmark, udsendes til arbejde i et andet EU-land, et EØS-land (Norge, Island eller Liechtenstein) eller i Schweiz, skal Udbetaling Danmark afgøre, om vedkommende kan bevare dansk social sikring under udsendelsen.

Denne afgørelse skal vises til vedkommendes bopælskommune, der udsteder enten et EU-sygesikringskort (ved udsendelse i under 1 år) eller en E106DK (ved udsendelse af mere end 1 års varighed) til den udsendte.

Det blå EU-sygesikringsbevis

European Health Insurance Card (EHIC) blev introduceret 1. juni 2004, og det udstedes af bopælskommunen til personer, der er sygesikrede i Danmark. Kortet gælder ved udsendelser i EU/EØS-lande og Schweiz.

Det blå EU-sygesikringsbevis anvendes først og fremmest ved forretningsrejser og udstationering - du skal dog først have en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du er omfattet af dansk social sikring.

EU-sygesikringen stiller medarbejderen på lige fod med andre sikrede i arbejdslandet. Det vil sige, at evt. egenbetaling ved lægekonsultation eller hospitalsindlæggelse skal betales og erstattes ikke. Endvidere er der ingen dækning for hjemtransport, uanset om der er tale om ulykke, sygdom, eller dødstilfælde. Da en sådan hjemtransport hurtig kan løbe op i en million kroner, er det tilrådeligt at tegne en privat forsikring.
Link til mere info og bestilling af det blå EU-sygesikringskort på borger.dk

Særlig aftale i Norden – gult kort er nok, og der er hjemtransport
Inden for Norden (DK, SE, NO, IS, FI) har man imidlertid truffet aftale om, at det ikke er nødvendigt at benytte EU-sygesikringskortet. Ved udsendelse i under 1 år til fx Norge er det normalt tilstrækkeligt at vise det gule sundhedskort (tidligere kaldt sygesikringsbevis) som dokumentation for, at man er dansk sygesikret.

Ligeledes er der dækning til merudgifter til hjemtransport.
Læs mere på Patientombuddets side om hjemtransport

Det gule kort

Det gule kort dækker som udgangspunkt aldrig i forbindelse med erhverv (se dog førnævnte undtagelse i Norden). Det dækker kun under en ferie- eller studierejse.

Det gule og det blå kort har forskellige dækninger – både indholdsmæssigt og geografisk – så det kan godt betale sig at tjekke dækningen, inden man tager til udlandet.

En udførlig gennemgang af reglerne finder du i:
brochuren Rejsesygesikringen - nye regler fra 1. januar 2008

Færøerne og Grønland – helt egne regler
Hverken det blå eller det gule kort gælder inden for Rigsfællesskabet mellem Danmark, Færøerne og Grønland, da dette ikke er reguleret af internationale regler. Her gælder landområdernes egen sundhedslovgivning. Med andre ord: Skal dine medarbejdere udsendes til arbejde i Færøerne eller Grønland, så kan de kun modtage akut nødvendig sygehjælp. Der er ingen hjemtransport - her anbefaler vi, at du tegner en forsikring.


Social sikring - A1

Selv om kommunen skal udstede det blå EU-sygesikringsbevis, hvis medarbejderen ønsker det, skal medarbejderen stadig have en gyldig blanket A1 fra Udbetaling Danmark. Denne blanket beviser over for udenlandske myndigheder, at man er omfattet af dansk social sikring under opholdet.

Under udstationeringen betales fortsat:
  • ATP
  • Lovpligtig arbejdsskadeforsikring - tjek med dit forsikringsselskab, om den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker i det land, medarbejderen skal udsendes til
  • Hvis det er aftalt: overenskomstmæssig pension, feriepenge og SH-penge (OBS! Nogle lande, fx Sverige og Tyskland, har særlige pensions-, ferie- eller forsikringsordninger – tjek forinden, om du skal ansøge om fritagelse)
Arbejdsmarkedsbidraget håndteres som skat fra 2011.


Vær opmærksom på, at reglerne om social sikring ved arbejde i udlandet er ændret siden 1. maj 2010. En udførlig gennemgang af reglerne både før og efter 1. maj 2010 findes på:
https://www.borger.dk/Sider/Social-sikring-i-udlandet-fra-maj-2010.aspx?NavigationTaxonomyId=7155f967-5847-4192-a7e1-67037dca70d4