Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nye satser for rejser, befordring, g-dage, sygedagpenge m.v.

Med virkning fra den 1. januar 2017 reguleres en række satser, der har indflydelse på virksomhedernes personale- og lønadministration.

 

Lønoversigten indeholdende nedennævnte satser bliver udgivet på Dansk Byggeris hjemmeside umiddelbart efter den 1. januar 2017.

 

Befordringsgodtgørelse

Til dækning af udgifter ved erhvervsmæssig kørsel og ved benyttelse af egen bil:

For kørsel indtil 20.000 km pr år 3,53 kr. pr. km.

For kørsel over 20.000 km pr. år 1,93 kr. pr. km.

 

Til dækning af udgifter ved erhvervsmæssig kørsel og ved benyttelse af egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter:

Satsen er uændret i 2017 og udgør 0,52 kr. pr. km.

 

Befordringsfradrag

Lønmodtagere, som ikke modtager skattefri befordringsgodtgørelse, kan fradrage følgende:

0-24 km intet (uændret)

25-100 km 1,93 kr. pr. km

over 100 km 0,97 kr. pr. km

Der henvises i øvrigt til SKATs hjemmeside www.skm.dk.

 

Skattefri rejsegodtgørelse til kost og logi udgør pr. døgn (hele 24 timer) ved rejse i ind- og udland med overnatning:

Til logi 209,00 kr. pr. døgn

Kost og småfornødenheder udgør 487,00 kr. pr. døgn

 

Reduktionen udgør for arbejdsgiverbetalt:

Morgenmad 15 % eller 73,55 kr.

Frokost 30 % eller 146,10 kr.

Middag 30 % eller 146,10 kr.

Udgifter til dækning af småfornødenheder udgør 25 % af satsen svarende til 121,75 kr. pr. døgn.

 

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Til medarbejdere, der afskediges eller hjemsendes på grund af vejrlig, skal der udbetales en godtgørelse på:

Pr. hele dag 849,00 kr.

Pr. halve dag 425,00 kr.

 

Hvis ansættelsesforholdet ophører inden 3 måneder, skal der fra 1. januar 2017 alene betales for 1. ledighedsdag, jf. Beskæftigelsesreformen fra 2014 - se Cirkulært nr. 849 fra 18. december 2014. Det er fortsat en forudsætning, at medarbejderen minimum skal have været beskæftiget i 74 timer indenfor de seneste 4 uger og medarbejderen skal være medlem af en A-Kasse.

 

For ansættelsesforhold på mere end 3 måneder, skal der fortsat betales 3 G-dage.

 

Sygedagpenge

Retten til sygedagpenge fra virksomheden er betinget af, at medarbejderen har været ansat i virksomheden i de sidste 8 uger før fraværet og i denne periode været beskæftiget i mindst 74 timer:

Der udbetales pr. time 114,73 kr.

 

Forsikringsordning for mindre virksomheder

Præmiesatsen for ordningen udgør i kalender året 2017

Præmiesats af den årlige lønsum for 2017 er endnu ikke fastsat – Dansk Byggeri vil orientere herom snarest muligt.

 

Optagelses lønsum 7.428.750 kr.

Udelukkelse lønsum 9.169.200 kr.

Præmiesats 0,73 pct.

 

Sygeferiegodtgørelse

Medarbejdere der ikke modtager løn under sygdom, skal i stedet modtage sygeferiegodtgørelse. Sygeferiegodtgørelsen beregnes efter nedenstående regler.

I kalenderåret 2017 udgør sygeferiegodtgørelsen pr. dag i fem dages uge:

 

Hovedstad og i Nordsjællands 2. zone

Faglærte på byggepladser pr. dag 183,90 kr.

Ikke faglærte arbejdere pr. dag 166,20 kr.

 

Provinsen

Faglærte på byggepladser pr. dag 172,05 kr.

Ikke faglærte arbejdere pr. dag 169,25 kr.

 

Hovedreglen er, at den særlige sygeferiegodtgørelse, først betales fra 2. sygefraværsdag.

 

En lønmodtager, der har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, har dog ret til den særlige sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag, hvis lønmodtageren har haft mere end 52 sygefraværsperioder i optjeningsåret.

 

Har lønmodtageren ikke været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, optjenes retten til den særlige sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag forholdsmæssigt.

 

Spørgsmål kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på telefon 72 16 00 00 eller mail: ags@danskbyggeri.dk