Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Varsling af ferielukning i jule- og nytårsdagene

Lukning i jule- og nytårsdagene skal varsles senest en måned før, ferien begynder. Lukning i sommerferien for medarbejdere omfattet af Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten skal allerede varsles i december

Varsling

Når der holdes ferie i forbindelse med julen og nytåret, er det de øvrige feriedage, der holdes. Øvrige feriedage, også kaldet restferie, er de dage, der ikke er de tre ugers hovedferie. Varsling af lukning i jule- og nytårsdagene skal ske senest en måned før, ferien begynder. 

Varsling af ferien anbefales altid foretaget skriftligt enten direkte til den enkelte eller kollektivt. Det er ikke afgørende, hvorledes det gøres, det afgørende er, at alle de medarbejdere, der skal holde ferie pga. af lukningen, har fået en meddelelse om det senest én måned før, ferien begynder. 

Hvis en medarbejder er nyansat og derfor ikke kan nå at få et varsel på én måned, skal der gives så langt et varsel som muligt, dvs. i forbindelse med tiltrædelsen. 

 

Juleaftensdag og Nytårsaftensdag 

Timelønsoverenskomster

Den 24. og 31. december er ifølge timelønsoverenskomsterne almindelige arbejdsdage. Dagene falder i år på en lørdag. Hvis virksomheden holder lukket de dage, bruger timelønnede medarbejdere ikke feriedage, da de i forvejen har fri på lørdage. De medarbejdere, der har normal arbejdsdag lørdag den 24. og 31. december bruger feriedage, hvis virksomheden holder lukket de dage.

 

Funktionæroverenskomster

Medarbejdere omfattet af HK overenskomsten har ifølge overenskomsten en hel fridag med fuld løn den 24. december, men den 31. december er en almindelig arbejdsdag. Ifølge overenskomsten med Teknisk Landsforbund, Lederaftalen og Formandsoverenskomsten er den 24. og 31. december almindelige arbejdsdage. 

 

Hvis virksomheden holder lukket den 24. december og den 31. december 2016, bruger medarbejdere ikke en feriedag, da begge dage falder på en lørdag (medarbejdere omfattet af HK overenskomsten har altid fri med løn den 24. december). 

 

Søgnehelligdage og søgnehelligdagsbetalingen

 

Den 25. og den 26. december samt den 1. januar er søgnehelligdage ifølge timelønsoverenskomsterne. 

 

På søgnehelligdage - der falder på en lørdag eller hverdag - betales et forskudsbeløb. Falder dagen på en søndag, betales intet herfor. 

 

Der udbetales derfor ikke forskudsbeløb den 25. december og den 1. januar, da de begge falder på en søndag. Der betales forskudsbeløb den 26. december, da den falder på en mandag. 

 

Betaling

For voksne medarbejdere betales 1000,- kr. pr. dag.

For ungarbejdere betales 600,- kr. pr. dag. 

 

Medarbejderne har straks ved ansættelsen ret til ovennævnte forskudsbeløb også i det tilfælde, hvor der ikke er dækning på opsparingen. Et evt. underskud på opsparingen vil dog altid kunne modregnes i tilgodehavende løn ved medarbejderens eventuelle fratræden. 

 

Særligt for ansatte under Maleroverenskomsten

Maleroverenskomsten har ikke forskudsbeløb, der knytter sig til søgnehelligdage. Betalingen fra malernes opsparing optjent i 2015 udbetales i stedet i tre rater, nemlig 1. rate til påske, 2. rate til jul og 3. rate på feriefridagene.

 

Særligt for elever, lærlinge og funktionærer

Elever, lærlinge og funktionærer får normal løn på søgnehelligdage. 

 

Særligt for varsling af sommerferie på Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten

Vær opmærksom på, at medarbejdere omfattet af Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten snart skal varsles om sommerferielukning i 2017. Ifølge overenskomstens § 46 skal kollektiv sommerferielukning varsles senest 31. december 2016.

 

Fridage- og feriefridageoversigt 

 

Spørgsmål til dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet på telefon 72 16 00 00 eller e-mail ags@danskbyggeri.dk