Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Feriekort for 2016

Det er tid til at udstede feriekort til de timelønnede medarbejdere for optjeningsåret 2016. Feriekortene skal være udstedt senest den 15. februar 2017

Som virksomhed er I forpligtet til at indberette feriedata til Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF) vedrørende de medarbejdere der, ifølge kollektiv overenskomst, har aftale en om at benytte feriekortordningen. 

I alle Dansk Byggeris timelønsoverenskomster er der en aftale om, at feriekortordningen skal anvendes. Feriedata vedrørende de timelønnede skal derfor altid indberettes til ACF.

Du kan få nærmere oplysninger om ACF på eferiekort 

Feriepengeinfo 
Feriepengeinfo er et digitalt system, hvor alle feriedata på de enkelte medarbejdere er samlet. De feriedata, som virksomheden indberetter i ACF og til Feriekonto, videregives automatisk til Feriepengeinfo. I skal derfor ikke indberette feriedata til Feriepengeinfo eller eIndkomst.  

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte Arbejdsgiversekretariatet i Dansk Byggeri på telefon 72 16 00 00 eller mail ags@danskbyggeri.dk.