Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Uhævede feriepenge

Senest den 18. oktober 2017 skal alle medlemmer indberette, om virksomheden har uhævede feriepenge for kalenderåret (optjeningsåret) 2015 til afholdelse i ferieåret 1. maj 2016 – 30. april 2017. Indberetningen gælder også virksomheder uden ansatte

Medarbejdere skal senest den 30. september 2017 bede om at få udbetalt uhævede feriepenge optjent i kalenderåret 2015. Overenskomsterne beskriver, hvad der skal ske med de feriepenge, som medarbejderne ikke har hævet. Reglerne om uhævede feriepenge findes i overenskomsterne og ferieloven 

Hvad skal virksomheden gøre?
Alle medlemsvirksomheder skal senest den 18. oktober 2017 indberette følgende oplysninger til Dansk Byggeri:

  • Er der uhævede feriepenge i virksomheden optjent i kalenderåret 2015 til brug for ferieåret 1. maj 2016 – 30. april 2017? Hvis der er uhævede feriepenge skal navn, cpr. nr., beløb og dage angives
  • Har virksomheden anvendt FerieKonto?
  • Har virksomheden ikke uhævede feriepenge skal der laves en 0 indberetning

Indberetning til Dansk Byggeri
Hvis medarbejderne er omfattet af overenskomsterne med 3F, Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) og Malerforbundet, skal indberetningen og indbetalingen altid ske til Dansk Byggeri. Det skyldes, at virksomheden for de medarbejdere, efter overenskomsterne, skal anvende feriekort (Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister) og ikke Feriekonto.

Indberetningen sker via Dansk Byggeris hjemmeside. Indberetningen skal ske i perioden 1. – 18. oktober 2017. Når indberetningen er foretaget, modtager virksomheden en kvittering via mail. Du skal være opmærksom på, at kvitteringen mailes til den mailadresse, virksomheden har opgivet som kontaktadresse til Dansk Byggeri. 

Hvis virksomheden har uhævede feriepenge, indeholder mailen oplysninger om overførsel af pengene til Dansk Byggeri. Pengene skal overføres senest den 18. oktober 2017 til bank konto reg. nr. 5032 konto nr. 1028719 - husk at mærke UHF 2015 og medlems nr. 

Dansk Byggeri sender en mail ud sidst i uge 39 med yderligere informationer om, hvordan indberetningen af de uhævede feriepenge skal ske. 

Vær opmærksom på, at du skal indgive en nul indberetning til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Indberetning til Arbejdsmarkeds Feriefond
Er medarbejderne omfattet af Metal-, blik- og røroverenskomsten eller Elektrikeroverenskomsten, skal uhævede feriepenge overføres til Arbejdsmarkedets Feriefond. Det gælder også for funktionærer uanset om de har overenskomst eller ej.

Indberetning til Arbejdsmarkedets Feriefond sker via fondens hjemmeside tidligst 1. oktober, men vær opmærksom på, at du skal indgive en nul indberetning til Dansk Byggeri. På fondens hjemmeside kan du også læse mere om reglerne. 

Arbejdsmarkedets feriefond 

Hvis de ovennævnte frister ikke overholdes, kan det medføre bod for brud på overenskomsten.

Spørgsmål til ovennævnte kan rettes til Dansk Byggeri, Økonomiafdelingen eller Arbejdsgiversekretariatet, telefon 72 16 00 00.