Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Aktuelt for medlemmer

  15-04-2015

  Arbejdsgivers pligt til på opfordring at oplyse medarbejderne om arbejdsfunktionskoder

  En ændring af ligelønsloven indebærer, at en medarbejder har ret til at få oplyst, hvilken arbejdsfunktionskode medarbejderen er registreret med ved indberetning af lønoplysninger til lønstatistikken

  15-04-2015

  Ny lov om ansættelsesklausuler på vej

  Regeringen har netop fremsat et forslag om en ny lov om ansættelsesklausuler. Det betyder, at det er slut med jobklausuler, og at reglerne om ansættelsesklausuler samles i en ny lov, der kommer til at gælde for alle medarbejdere. Læs mere her

  09-04-2015

  Den ”særlige opsparing” forhøjet til 1,7 % pr. 1. marts 2015

  Med virkning fra 1. marts 2015 er den ”særlige opsparing” til medarbejdere omfattet af HK- overenskomsten, Teknikeroverenskomsten og til medarbejdere ansat på funktionærlignende ansættelsesvilkår efter de øvrige overenskomster forhøjet til 1,7 %

  08-04-2015

  Gør sikkerhed til en god vane

  Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse udbyder en række forebyggelsespakker, der skal hjælpe virksomheder i bygge- og anlægsbranchen til bedre sikkerhed og færre ulykker. Der er tilført 16,5 mio. kr. ekstra til forebyggelsespakkerne, og Arbejdstilsynet stiller med vejledere. Se hvordan du søger en pakke her

  08-04-2015

  Kommuner vil have partnerskabsaftaler

  Næsten hver tredje kommune har i dag en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, og flere kommuner følger trop i 2015. Men hvad er det egentlig, en partnerskabsaftale går ud på? Læs mere her

  27-03-2015

  Tagdækkerne går forrest i udviklingen af et bedre arbejdsmiljø

  I tagdækningsbranchen er man træt af at have rygbesvær, smerter og stivhed i kroppen på grund af fysisk belastende arbejdsstillinger ved tagdækningsarbejdet. Derfor sættes der nu ind for at få et bedre arbejdsmiljø.

  27-03-2015

  Ny vejledning fra Arbejdstilsynet om reflekstøj

  De vigtigste regler om valg af reflekstøj til erhvervsmæssig brug er beskrevet i ny AT-vejledning

  24-03-2015

  Nu skal AB 92 revideres

  Det udvalg, som skal revidere byggeriets aftalesystem, er nu nedsat, og Dansk Byggeri er repræsenteret. Revisionen er et af de helt centrale initiativer i regeringens byggepolitiske strategi, og moderniseringen skal være med til at styrke produktiviteten og konkurrencen i den danske byggebranche. Læs mere her

  23-03-2015

  Nye vejledninger om tagdækning og håndtering af vinduer

  BAR Bygge & Anlæg har netop udsendt to reviderede branchevejledninger. Den ene for tagdækning og den anden for vinduer og glasfacader. Desuden er oversigt over lovpligtige kurser også revideret. Find dem her

  19-03-2015

  90.000 kr. ekstra på pensionskontoen i PensionDanmark i 2014

  Medarbejdere med pension i PensionDanmark kan glæde sig over, at pensionsopsparingen er vokset markant i 2014