Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Konjunkturanalyser

I konjunkturanalyserne kan du se Dansk Byggeris skøn for de førstkommende års udvikling og se de seneste års udvikling i bygge- og anlægsbranchen.

 

 

Den generelle økonomiske fremgang i dansk økonomi betyder, at det også går bedre for bygge- og anlægsbranchen. Især er der fremgang i boligbyggeriet, som både stiger på grund af urbaniseringen, der kræver store investeringer, og på grund af et højt niveau af nybyggeri af almene boliger.


Markedet for reparation og vedligehold går frem i begge år, mens anlægsmarkedet går tilbage i 2017 efterfulgt af fremgang igen i 2018.


Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen ventes at stige fra 161.700 personer i 2016 med 3.300 personer i 2017 og yderligere 5.000 personer i 2018, så vi rammer et niveau på 170.000 personer.
 

andreas-fernstroem.jpg

Kontakt

Andreas Fernstrøm
Analysechefafe@danskbyggeri.dk72160144Analyseafdelingen

Læs mere

Dansk Byggeri kommenterer løbende på konjunkturudvikling og markedsforhold.

 

Se Presse & Politik