Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Funktionæroverenskomster

Dansk Byggeri har også overenskomster for funktionærerne. De gælder bl.a. for kontorfolk, bogholdere, teknikere, beregnere og ledere

Overenskomster for 2017

Overenskomsterne for timelønnede gælder automatisk for virksomhedens medarbejdere. Overenskomsterne for funktionærer gælder derimod kun, hvis bestemte betingelser er opfyldt. Nedenfor kan du læse mere om betingelserne og finde overenskomsterne. 

HK-Overenskomsten med HK/Privat
HK-overenskomsten gælder først, når 50% af medarbejderne i en samlet del af virksomheden – f.eks. på kontoret - er medlem af HK. Herefter skal HK begærer overfor virksomheden, at overenskomsten skal gælde. I praksis sender HK et brev til virksomheden. Overenskomsten gælder fra det tidspunkt, hvor HK begære overenskomst. 

HK-overenskomsten gælder for medarbejdere, der f.eks. er beskæftiget med administrativt arbejde indenfor handel, kontor og lager samt medarbejdere, der arbejder som laboranter.

HK-overenskomsten 
Teknikeroverenskomsten med Teknisk Landsforbund
Teknikeroverenskomsten gælder - som timelønsoverenskomsterne - for alle medarbejdere uanset medlemskab eller nationalitet. Teknikeroverenskomsten gælder for medarbejdere, der f.eks. arbejder inden for projektering, udvikling, konstruktion, design, planlægning og styring, herunder uddannelser på konstruktørniveau. Teknikerne ligger mellem håndværksuddannelserne og ingeniøruddannelserne.

Teknikeroverenskomsten
Formandsoverenskomsten
Formandsoverenskomsten gælder kun for ledende medarbejdere - eller medarbejdere i særlig betroede stillinger - der er medlem af Dansk Formands Forening.

Formandsoverenskomsten 


Lederaftalen med Ledernes Hovedorganisation

Lederaftalen er en aftale mellem DA og Ledernes Hovedorganisation, der binder Dansk Byggeris medlemmer. Lederaftalen gælder kun for de medarbejdere - eller medarbejdere i særlig betroede stillinger - der er medlem af Ledernes Hovedorganisation og kun ledende medarbejdere.

 

Lederaftalen 
Andre funktionærer
Funktionærer, der ikke er omfattet af en af de nævnte funktionæroverenskomster, er omfattet af funktionærloven.

Funktionærloven 

Kontakt

Arbejdsgiversekretariatet mandag til torsdag fra kl. 08.00 - 16.00 og fredag kl. 08.00 - 14.00 på telefon 72 16 00 00 eller e-mail: ags@danskbyggeri.dk

Lønoversigt

Lønoversigten giver et overblik over de satser, virksomhederne bruger i det daglige.
Lønoversigt 

Bestil overenskomster

Du kan bestille overenskomsterne i bogform i Servicebutikken.
Bestil her