Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Databeskyttelsesret/Persondataret

De 25. maj 2018 træder den nye databeskyttelsesforordning (populært kaldet persondataforordning) i kraft. Forordningen medfører bl.a. en væsentlig forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af databeskyttelsesreglerne, og det er derfor vigtigt, at du og din virksomhed kender til disse regler.

Dansk Byggeris medlemsvirksomheder vil ofte behandle en række personoplysninger (f.eks. navn, stilling, e-mail, telefonnummer og cpr-nummer) om registrerede (f.eks. ansøgere, medarbejdere og kunder), som medlemsvirksomhederne på egne vegne behandler (f.eks. indsamler, opbevarer og videregiver) enten elektronisk eller manuelt til brug for et register.

Med andre ord vil medlemsvirksomhederne som udgangspunkt være omfattet af databeskyttelsesforordningen, og i den forbindelse vil den enkelte virksomhed have karakter af såkaldt ”dataansvarlig”.

Som ”dataansvarlig” vil medlemsvirksomhederne have en lang række pligter efter forordningen, og en manglende overholdelse af disse pligter vil i yderste konsekvens kunne medføre en bøde på helt op til 20 mio. euro eller 4 % af virksomhedens samlede globale koncernomsætning, hvis dette beløb er højere.
Se nærmere om databeskyttelsesreglerne under punktet ”Om databeskyttelsesretten”
For en overordnet gennemgang af databeskyttelsesreglerne kan også henvises til Justitsministeriets vejledning fra oktober 2017 om databeskyttelsesforordningen.
Se Justitsministeriets vejledning om databeskyttelsesforordningen (pdf)
Hvad kan man som medlemsvirksomhed gøre?
For at sikre, at databeskyttelsesreglerne efterleves, kan medlemsvirksomhederne med fordel gennemføre et ”compliance-projekt” eller et ”overholdelses-projekt”, hvorved forstås et projekt hvis formål er at sikre, at virksomhedens behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med reglerne.
Du kan læse mere gennemførelsen af et ”compliance-projektet” her
Hvad kan Dansk Byggeri hjælpe med i forhold til databeskyttelsesretten (persondataretten)?
Dansk Byggeri kan hjælpe medlemmerne med: 

  • Overordnet beskrivelse af databeskyttelsesreglerne på Dansk Byggeris hjemmeside.
  • Skabeloner til egentlige databeskyttelsesdokumenter (samtykkeerklæringer, databehandleraftaler, artikel 30 fortegnelse mv.).
  • Afholdelse af kurser om reglerne.
  • Overordnet telefonisk vejledning om selve igangsættelsen af et ”compliance-projekt” hos den enkelte medlemsvirksomhed.
  • Rådgivning om konkrete og afgrænsede juridiske spørgsmål vedrørende databeskyttelsesreglerne, herunder ikke mindst i forhold til håndtering af medarbejderdata.

Dansk Byggeri kan ikke hjælpe medlemmerne med: 

  • Kortlægning af den enkelte medlemsvirksomheds data, datastrømme og sikkerhedsforanstaltning.
  • Gennemførelse af en ”compliance-analyse” for den enkelte medlemsvirksomhed.
  • Udarbejdelse af konkrete databeskyttelsesdokumenter på medlemsniveau, herunder artikel 30 fortegnelser, databehandleraftaler og interne databeskyttelsesvejledninger og politikker.
  • Databeskyttelseskurser, hvor Dansk Byggeri forholder sig til den enkelte medlemsvirksomheds overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Såfremt du som medlemsvirksomhed har brug for hjælp til disse aspekter, kan Dansk Byggeri anbefale eksterne advokater. Du kan kontakte Dansk Byggeris arbejdsgiversekretariat eller Dansk Byggeris juridiske afdeling på telefon 72 16 00 00 for at få en anbefaling til en advokat.