Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Adoptér en skoleklasse

En adoptionsordning bidrager både til en mere virkelighedsnær undervisning i folkeskolen og et større kendskab til bygge- og anlægsbranchen

Folkeskolens nye reform har sat fokus på at åbne skolen op mod erhvervslivet. Derfor søger flere folkeskoler nu at inddrage virksomhedssamarbejder i undervisningen. En af mulighederne er, at en virksomhed adopterer en skoleklasse, og samarbejder med dem gennem hele deres skolegang. En adoptionsordning mellem en virksomhed og en skoleklasse bidrager til en mere nuanceret undervisning i folkeskolens forskellige fag ved at skabe den væsentlige sammenhæng mellem teori og praksis.

For virksomhederne er det en stor fordel at kunne profilere sig i lokalområdet. Adoptionsordningen etablerer en tæt relation mellem virksomheden og skoleklassen i løbet af elevernes skolegang. Denne relation former på sigt et grundlag for blandt andet rekrutteringsmuligheder af kommende lærlinge, og skaber umiddelbart motivation og glæde blandt medarbejderne ved adoptionsklassens tilbagevendende besøg i virksomheden.

 

Læs mere om adoptionskonceptet, og hvordan I kommer i gang med et forløb her.

 

Video fra en adoptionsvirksomhed:

Centrum Pæle A/S har adopteret en 1.klasse fra Søndermarksskolen.