Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gå hjem-møder & aktuelle tilbud fra sektioner og regioner

Dansk Byggeri afholder en række kurser, som er udviklet i samarbejde med Dansk Byggeris sektioner og regioner, og som har særligt fokus på et eller flere fagområder

Nedenfor kan du se, hvilke kursustilbud din sektion eller region udbyder. Nogle af tilbuddene er afholdt af flere sektioner eller regioner.

Mange af sektionerne yder tilskud til deltagergebyret - det kan du læse mere om under hvert enkelt arrangement. 

 • Venteliste
 • Få pladser
 • Ledige pladser

AB 92, Modul I: Aftale og sikkerhed

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?  Modul 1 er for dig, der gerne vil vide mere om reglerne for aftaleindgåelse, aftalefortolkning og om AB 92's bestemmelser om forsikring og sikkerhedsstillelse.

 • 6/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Sabro

Ekstra kursus udbudt af Dansk Byggeri Østjylland på grund af stor efterspørgsel

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?
Modul 1 er for dig, der gerne vil vide mere om reglerne for aftaleindgåelse, aftalefortolkning, og om AB 92’s bestemmelser om forsikring og sikkerhedsstillelse.

Indhold
AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

På modul 1 får du et overblik over de regler, der knytter sig til aftaleindgåelsen og fortolkning af aftaler, ligesom vi gennemgår retsstillingen ved fejl i tilbud. Vi gennemgår desuden, hvilken forsikringspligt bygherren– og entreprenøren har i AB 92, og hvem der bærer risikoen for byggeriet ved skader under byggeriets udførelse. Endelig får du en gennemgang af AB 92’s bestemmelser om sikkerhedsstillelse og nedskrivning.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.

Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til regionens medlemmer af en lokalforening. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding.

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.


OBS.

Vi forventer, at det nye aftalegrundlag, der vil komme til at afløse AB 92, ABT 93 og ABR 89, vil være godkendt og på plads i foråret 2018, hvorefter kurser baseret på de nye AB-vilkår, vil blive udbudt. Du vil i foråret kunne finde disse kommende kurser på danskbyggeri.dk/jurakurser


AB 92, Modul II: Udførelse og aflevering

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager? Modul 2 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, som gælder for tidsfristforlængelse, aflevering, betaling - samt de regler, der gælder for ændringsarbejde og uforudsete forhold i AB 92.

 • 20/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Sabro

Ekstra kursus udbudt af Dansk Byggeri Østjylland på grund af stor efterspørgsel

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?
Modul 2 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, som gælder for tidsfristforlængelse, aflevering, betaling - samt de regler, der gælder for ændringsarbejde og uforudsete forhold i AB 92. 

Indhold
AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

På Modul 2 får du et overblik over AB 92's bestemmelser om entreprenørens og bygherrens ret til ekstra tid og eventuel ekstra betaling - samt de regler, som gælder i tilfælde, hvor entreprenøren ikke har ret til ekstra tid.

Vi gennemgår desuden AB 92's bestemmelser om ændringsarbejder og uforudsete forhold, ligesom vi gennemgår reglerne omkring betaling og afleveringsforretning.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.

Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til regionens medlemmer af en lokalforening. Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding.

Sektionerne og Uddannelsesfonden dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.


OBS.

Vi forventer, at det nye aftalegrundlag, der vil komme til at afløse AB 92, ABT 93 og ABR 89, vil være godkendt og på plads i foråret 2018, hvorefter kurser baseret på de nye AB-vilkår, vil blive udbudt. Du vil i foråret kunne finde disse kommende kurser på danskbyggeri.dk/jurakurser


AB 92, Modul III: Mangler og afslutning af en entreprise

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?  Modul 3 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelsansvar og parternes hæveadgang og AB92’s regler for løsning af tvister.

 • 12/10 2017 kl. 14.00-17.00

  Vordingborg

 • 4/12 2017 kl. 14.00-17.00

  Sabro

Kurset den 12. oktober 2017 udbydes af Dansk Byggeri Lolland-Falster og Dansk Byggeri Sjælland
Kurset den 4. december 2017 udbydes af Dansk Byggeri Østjylland

Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?  Modul 3 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelsansvar, og parternes hæveadgang og AB92’s regler for løsning af tvister.


Indhold

AB92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

På modul 3 får du et overblik over AB92 ’s bestemmelser om entreprenørens mangelsansvar. Vi vil blandt andet gennemgå spørgsmål som:

 • Hvornår foreligger der en mangel?
 • Hvordan er entreprenørens afhjælpningspligt?
 • Hvornår ophører entreprenørens mangelsansvar?

På modulet får du desuden en gennemgang af, hvornår parterne er berettiget til at ophæve en entrepriseaftale, og hvilke muligheder for tvistløsning der ligger i AB92.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra hverdagen.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.

Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.


OBS.

Vi forventer, at det nye aftalegrundlag, der vil komme til at afløse AB 92, ABT 93 og ABR 89, vil være godkendt og på plads i foråret 2018, hvorefter kurser baseret på de nye AB-vilkår, vil blive udbudt. Du vil i foråret kunne finde disse kommende kurser på danskbyggeri.dk/jurakurser


Besøg på Nord- og Frihavnen

Murersektionen og Træsektionen Hovedstaden og Nordsjælland inviterer til et besøg på Nord- og Frihavnen for at høre om havnens spændende byggeudvikling

 • 20/9 2017 kl. 15.00-16.30

  Nordhavn

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Murersektionen og Træsektionen Hovedstaden og Nordsjælland inviterer til et besøg på Nord- og Frihavnen for at høre om havnens spændende byggeudvikling.

Onsdag den 20. september 2017 kl. 15.00 til 16.30

Kom helt tæt på udviklingen med en tur rundt i området til fods. By og Havns erfarne guider giver en rundvisning i området med fokus på byggeri og bæredygtighed. 


Københavns nye bydel Nordhavn vil i løbet af de næste 40 år være under konstant udvikling. Byudviklingen sker i etaper og med respekt for de eksisterende erhverv, havnemiljøer og bevaringsværdige bygningsværker. Der er fokus på at skabe et levende byliv og et fællesskab for alle brugere på Nordhavn.

Kom med på en guidet tur og få viden om Nord- og Frihavnen og få et indblik i den store udvikling der kommer til at ske ift. byggeprocessen fra gl. containerhavn til arbejdshavn, bolig- og erhvervsområde. 

Hvilke  tanker og strategier ligger bag udviklingen af området?

Hvilke bæredygtige løsninger vil indgå i byggeprocesserne? 


Program

Kl. 15.00: 
Gruppen mødes med guiden i udstillingen Himmel og hav

Kl. 15.00 - 15.30: 
En præsentation over den overordnede udvikling af Nordhavn, herunder hvilke planer, strategier og visioner der ligger bag udviklingen af Nordhavn

Kl. 15.30 - 16.30: 
En guidet gåtur i området med særlig fokus på bæredygtighed, hvor man blandt andet kommer forbi Konditaget Lüders, Den Røde By, Sandkaj Brygge mm.


Mødested og Parkering

Mødested: I mødes med guiden og Dansk Byggeris chefkonsulent Niels Tolstrup i udstillingen Himmel og hav senest kl. 15.00.

Parkering: Du finder al den information du har brug for angående parkering på nedenstående link.

Her vil også være billeder mm. af parkeringsmulighederne.
http://www.byoghavn.dk/parkering-front/parkering+i+indre+nordhavn.aspx


Du kan læse mere om Nordhavn her

http://www.nordhavnen.dk/


Bæredygtighed i Nordhavn

Som led i visionen om Nordhavn deltager By & Havn i forskningsprojektet EnergyLab Nordhavn, der transformerer en del af Nordhavn til laboratorium for bæredygtige tiltag.

Du kan læse mere om EnergyLab Nordhavn herunder http://www.energylabnordhavn.dk/
http://www.nordhavnen.dk/presse/nyheder/2015/nordhavn+skal+teste+fremtidens+energilsninger.aspx


Pris
Deltagergebyret for arrangementet er 275 kr. ekskl. moms.

Murersektionen og Træsektionen yder 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.

Er du træt af at betale bøder til politiet

Og er du afhængig af dit kørekort i forbindelse med dit arbejde? På dette gå hjem-møde gennemgår vi de gængse regler, så de efterfølgende er nemmere at finde hoved og hale på.

 • 20/9 2017 kl. 14.00-17.30

  Odense NV

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

 • 26/9 2017 kl. 14.00-17.30

  Rønne

 • 24/10 2017 kl. 14.00-17.30

  Farum

Og er du afhængig af dit kørekort i forbindelse med dit arbejde? På dette gå hjem-møde gennemgår vi de gængse regler, så de efterfølgende er nemmere at finde hoved og hale på.

Ofte får førere af køretøjer bøder eller frakendes deres kørekort pga. misforståelser eller fejlopfattelser af reglerne. "Jeg troede at" eller "jeg har engang hørt" er ofte de historier, vi hører på TEC, når folk skal generhverve deres kørekort. Med dette møde bliver du i stand til ikke at falde i fælderne fremover.

Indhold

 • Køre- og hviletid - kontrolapparat
 • Overlæs - bøder og straf
 • Førerkort - chaufførbevis
 • B, B+, B/E-kørekort - vægtgrænser
 • Vægtfordeling - lastsikring
 • Kørsel med trailer - hastighedsgrænser

Underviseren på gå hjem-mødet underviser til daglig på Transport, CPH TEC

Pris
Deltagergebyret for gå hjem-mødet er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

 • Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.
 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Sydjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til medlemmer af en lokalforening i Sydjylland, der deltager i møderne i Odense eller Silkeborg.
 • Uddannelsesfondene for lokalforeninger i Østjylland og Midt- og Vestjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til medlemmer af en lokalforening i de to regioner, der deltager i mødet i Silkeborg.


Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding. Sektionerne og uddannelsesfondene dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.


Hvordan fungerer syn og skøn i byggeriet

Mødet med syn og skøn kan blive en dyr affære. Kom og hør, hvordan man undgår konflikten, men også hvordan man håndterer den, hvis den opstår.

 • 26/9 2017 kl. 14.00-17.30

  Kolding

Mødet med syn og skøn kan blive en dyr affære. Kom og hør, hvordan man undgår konflikten, men også hvordan man håndterer den, hvis den opstår.

Indhold
Få uddybet dette og meget mere af en erfaren voldgiftsdommer, der også er syn- og skønsmand.

 • Hvad er syn og skøn?
 • Hvordan fungerer det?
 • Hvornår kan man anvende syn og skøn?
 • Hvem kan anmode om syn og skøn?
 • "Lynsyn og skøn"
 • Hvor er faldgruberne?
 • Hvordan undgår man fodfejl og selvmål?
 • Hvordan udvises "rettidig omhu"?
 • Krav til skriftlighed
 • Uklare aftaler og uorden i bilag og dokumentation
 • Hvad er god håndværksmæssig skik?
 • Mulighed for konfliktløsning

Kurset du ikke kan undvære, hvis du vil undgå konflikter og de store omkostninger, som de medfører.

Målgruppe
Mestre, ejere og alle ledere, der er beskæftiget med gennemførelse af projekter, og som er interesseret i at kende mere til konsekvenserne af en syn- og skønsforretning.

Pris
Deltagergebyret for gå hjem-mødet er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Der er mulighed for yderligere tilskud fra:

 • Murersektionen og Træsektionen, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne.

 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Østjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til medlemmer af en lokalforening i Østjylland.

 • Uddannelsesfonden for lokalforeninger i Sydjylland, der giver 100% tilskud til deltagergebyret til medlemmer af en lokalforening i Sydjylland.

Medlemskab af en lokalforening markeres med et kryds ved tilmelding. Sektionerne og uddannelsesfondene dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende.


Hvordan undgår vi fugt i byggeriet

Dansk Byggeri samt Murersektionen og Træsektionen inviterer til kursus om fugt i byggeriet.

 • 28/9 2017 kl. 14.00-17.30

  Sabro

  Tilmeldingsfrist er overskredet. Kontakt Kursus og Udvikling, telefon: 72 16 00 07, hvis du ønsker at deltage

Dansk Byggeri samt Murersektionen og Træsektionen inviterer til kursus om fugt i byggeriet.


Indhold
Fugt er årsag til over halvdelen af alle byggeskader. Bliv opdateret på viden om materialer og udførelse, så du undgår at medvirke til fugtskader.

Bygningsreglementets kapitel 4 stiller krav om, at vi bygger tørt, så boliger bliver sunde og sikre for folk at bo i. 

På kurset kommer vi omkring følgende emner:

 • Hvor kommer fugten i bygningerne fra?
 • Hvordan minimeres og forebygges fugt i bygninger?
 • opbevaring og håndtering af materialer
 • kritiske materialer
 • foranstaltninger til beskyttelse mod fugt
 • bygbare løsninger
 • gode fugtløsninger
 • konstruktionsmæssige forhold

Målgruppe
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Kursus & Udviklings til- og afmeldingsbetingelser er gældende. Sektionerne yder ikke tilskud til afmeldingsgebyrer og udeblivelser.


Håndtering og genanvendelse af byggeaffald

Som entreprenør har du et ansvar for, at bygge- og anlægsaffald ved nedrivning håndteres og evt. genanvendes på lovlig vis. Bliv klog på, hvilke roller og pligter du har, og hvordan du gør.

 • 26/10 2017 kl. 14.00-17.00

  Århus N

 • 9/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Farum

Hvordan håndterer du byggeaffald korrekt?

Som entreprenør har du et ansvar for, at bygge- og anlægsaffald ved nedrivning håndteres og evt. genanvendes på lovlig vis. Kurset tager udgangspunkt i vejledningen for entreprenører, som VHGB har udarbejdet, og retter sig primært mod udførende entreprenører og håndværkere, der arbejder med nedrivning, ombygning og renovering af ældre bygninger.

På kurset får viden om:
 • Hvilke roller og pligter du har som entreprenør ved en renovering eller nedrivning
 • Hvordan du læser og gennemskuer en kortlægningsrapport
 • Hvordan du håndterer byggeaffald korrekt, herunder hvis du vil sælge materialer videre

Miljøfarlige stoffer; PCB, bly og asbest

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og regler.

 • 10/10 2017 kl. 14.00-17.00

  Silkeborg

 • 25/10 2017 kl. 14.00-17.00

  Brøndby

Du er nødt til at kende de vilkår, du skal arbejde under, når vi taler om fjernelse af PCB, bly og asbest. Det er et alvorligt og komplekst område med mange vigtige krav og regler.


Indhold og forventet udbytte

 • Stofferne er kendte, problematikkerne og reguleringerne mange. Men på trods af de mange regler er der god hjælp at hente diverse steder.
 • Det betyder, at man trygt kan arbejde med stofferne, hvis angivne retningslinjer følges med hensyn til forundersøgelser, registrering, uddannelse, instruktion, arbejdsmetoder og hjælpemidler m.m.
 • Kom og få et overblik på kurset, så du får hjælp til, hvad der skal gøres og hvornår.

Målgruppe
Mestre, medarbejdere, byggeledere og andre som er beskæftiget med bortskaffelse af PCB.

Pris og øvrige vilkår
Deltagergebyret for kurset er 750 kr. ekskl. moms. Murersektionen og Træsektionen yder 100 % tilskud til sine medlemmer.

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. Dansk Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem-to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris. 

Orientering om dit medlemskab af Dansk Byggeri

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

 • 4/10 2017 kl. 14.00-16.00

  København K

 • 7/11 2017 kl. 14.00-17.30

  Vejen

 • 1/3 2018 kl. 14.00-17.00

  Aabybro

 • 26/4 2018 kl. 14.00-17.30

  København K

 • 29/5 2018 kl. 14.00-17.00

  Vejen

Endnu engang velkommen til Dansk Byggeri. Vi er glade for, at du har valgt at være medlem hos os, og vi glæder os til at hjælpe og rådgive dig, når du har brug for det.

For at være sikker på, at du får mest muligt ud af dit medlemskab af Dansk Byggeri, holder vi orienteringsmøde for alle nye medlemmer. Her møder du en konsulent fra Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat, og vi får mulighed for at hilse ordentligt på dig.

Arbejdsgiversekretariatet ved alt om overenskomster og ansættelsesretlige forhold, og ofte er det der, vores medlemmer først søger rådgivning. Men som medlem af Dansk Byggeri har du adgang til rådgivning og kurser på mange andre områder. Fx entrepriseret, arbejdsmiljø og byggeteknik.

På mødet giver vi dig et hurtigt indblik i Dansk Byggeris opbygning og dine muligheder for rådgivning. Og vi fortæller dig om de medlemsfordele, du kan benytte dig af som medlem af Dansk Byggeri.

Program
Kort orientering om Dansk Byggeris opbygning:

 • Regioner, sektioner, lokalforeninger
 • Arbejdsgiversekretariatet
 • Erhvervsjuridisk rådgivning
 • Arbejdsmiljø
 • Kursus og Udvikling
 • Region, uddannelse og arbejdsmarkedspolitik
 • Erhvervs- og brancheservice

Kort orientering om Dansk Byggeris hjemmeside, og hvordan du søger oplysninger, som hjælper dig i hverdagen:

 • Medlemsfordele
 • BYG Garanti
 • Tjen på dit medlemskab
 • Rabatordninger og medlemstilbudMålgruppe
Nye medlemmer

Særligt tilbud
Hvis du har akut behov for rådgivning i en specifik sag i forbindelse med din optagelse i Dansk Byggeri, har du mulighed for at få en snak med Dansk Byggeris konsulent efter mødet. Det er nødvendigt, at du kontakter os på forhånd. Send en mail til kursus@danskbyggeri.dk, så vender vi tilbage til dig.

Afbud
Du bedes melde afbud, hvis du bliver forhindret i at møde op.


Overenskomst og akkordforhold - Træ

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.

Udbydes af Træsektionen

 • 13/10 2017 kl. 14.00-17.30

  Silkeborg

 • 4/12 2017 kl. 14.00-17.30

  Farum

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.

Indhold
På dette kursus er hovedvægten lagt på at give deltagerne praktisk kendskab til overenskomstens akkordmuligheder.

På kurset vil følgende elementer indgå:

 • Den danske model – hvad er den, og hvilken betydning har den?
 • Gennemgang af Hovedaftalens vigtigste elementer
 • Detaljeret gennemgang af overenskomstens akkordregler – herunder tildelinger, akkordaftaler og akkorderinger
 • Gennemgang af svendeprislistens generelle bestemmelser

I gennemgangen af ovenstående regler vil der blive givet eksempler på reglernes virkning eller mangel på samme, ligesom reglernes tilblivelse og årsag vil blive eksemplificeret ved orientering om de voldgiftkendelser, der ligger til grund.

Efter kurset vil deltagerne have kendskab til akkordarbejde, og det anbefales at du supplerer med forhandlingskurset for at blive skarp på at forhandle akkord.

Målgruppe
Ledere og mellemledere, som deltager i aftaler omkring akkordering og overenskomstforhold.

Pris og betingelser
Deltagergebyr – Medlem af Træsektionen: 0,00 kr.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og Træsektionen dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.


Temadag om storformatfliser

Dansk Byggeris Murersektion, BASF A/S og Mosaikhjørnet A/S har hermed den fornøjelse at invitere til temadag om storformatfliser

 • 4/10 2017 kl. 12.00-15.45

  Århus N

Dansk Byggeris Murersektion, BASF A/S og Mosaikhjørnet A/S har hermed den fornøjelse at invitere til temadag om storformat fliser


Dato:
Onsdag den 4. oktober 2017 - kl. 12.00 til 15.45 hos Aarhus Tech i Multihallen, Halmstadsgade 6, 8200 Aarhus N.


Kom og få din viden om opsætning / henlægning af storformat fliser ajourført.


Dagen byder på følgende;

 • Orientering om fliselimssystemer til storformatfliser
 • Hjælpemidler til opsætning
 • De nye trends
 • Praktisk afprøvning
 • Lidt godt til ganen


Målgruppe

Alle ejere, byggeledere, murermestre, entrepriseledere og andre med interesse og ansvar for det rigtige valg af fliselimssystemer ved brug af storformatfliser i byggeri.


Dagens program

12.00 - 12.45:Ankomst og lidt godt til ganen
12.45 - 13.45:  Flisesystemer til storformatfliser
herunder valg af det rigtige system til opgaven. 
Indlæg ved BASF A/S
13.45 - 14.15: Hjælpemidler til opgaverne
samt en indblik i de nye trends på markedet. 

Indlæg ved Mosaikhjørnet A/S
14.15 - 15.45: Praktisk afprøvning
15.45:Afslutning

Udfør et risikofrit vådrum

Kend dit grundlag for at udføre et risikofrit vådrum efter den nyeste anvisning.  Kom og få opdateret din viden om vådrum og membraner og bliv skarp på de nye ændringer.

 • 7/11 2017 kl. 14.00-17.00

  Farum

Kend dit grundlag for at udføre et risikofrit vådrum efter den nyeste anvisning. Kom og få opdateret din viden om vådrum og membraner og bliv skarp på de nye ændringer

Indhold
Med baggrund i den nye udgave af SBi's anvisning 252, Vådrum, orienteres der om:

 • Projektgranskning
 • Kvalitetssikring

Anvisningen gennemgås med fokus på ændringerne i forhold til den tidligere anvisning 200, herunder:

 • Forudsætninger og generelle krav
 • De konstruktive elementer, herunder gulve og vægge
 • Samlinger mellem de enkelte bygningsdele
 • Gennemgang af konkrete detaljer
Baggrunden for anvisningen illustreres under kurset bl.a. ved skader og skadesårsager konstateret i aktuelle vådrum.

Målgruppe
Mestre, indehavere, formænd og andre medarbejdere med ledelsesfunktioner indenfor fagene murer-, tømrer- og betonarbejde.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og sektionerne dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.


Vinterbyggeri

Når I arbejder ude om vinteren, skal I kende og overholde vinterbekendtgørelsen. Få indsigt i de gældende regler og erfaringer på området.

 • 29/11 2017 kl. 13.00-17.00

  Farum

 • 30/11 2017 kl. 13.00-17.00

  Horsens

Når I arbejder ude om vinteren, skal I kende og overholde vinterbekendtgørelsen. Få indsigt i de gældende regler og erfaringer på området.

Indhold
På kurset gennemgår vi:

 • Vejrlig og faglige konditioner

 • Vinterbekendtgørelsen:
  • Gyldighedsområde
  • Vejrligs- og årstidsbestemte vinterforanstaltninger
  • Entreprenørens og bygherrens forpligtigelser
  • Betalingsforhold

 • Planlægning af vinterbyggeri:
  • Vintermøde
  • Risikovurdering

 • Vejrlig og tidsfristforlængelse:
  • Opgørelse af spilddage

 • Byggepladsbekendtgørelsen – temperaturforhold:
  • Inddækning af stilladser mm.
  • Lukning af råhus

 • BR15 – sundt byggeri:
  • Krav til forholdsregler mod indbygning af byggefugt i løbet af byggeprocessen.

Målgruppe
Kurset henvender sig til mestre, sjakbajser, formænd, entrepriseledere og andre medarbejdere med ledelsesfunktioner.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende, og sektionerne dækker ikke afbudsgebyrer og udeblivelser.