Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Jura og overenskomster

Lær at navigere i de regelsæt, som er gældende for branchen i forhold til entreprise- og arbejdsret

Kurserne henvender sig til alle, der beskæftiger sig med opgaver, hvor kendskab til de juridiske regler indenfor entrepriseforhold er af betydning.

Se hvilke kurser vi udbyder indenfor emnet nedenfor.

AB 92, Modul III: Mangler og afslutning af en entreprise

Kurset udbydes af Dansk Byggeri Lolland-Falster og Sjælland

Modul 3 er for dig, der gerne vil have et overblik over de regler, der gælder for entreprenørens mangelansvar, og parternes hæveadgang og AB 92's regler for løsning af tvister.


Indhold
Savner du overblik over de aftalevilkår, der kan anvendes i både små og store byggesager?

AB 92 er et af de regelsæt, der kan aftales mellem parterne. På modulet får du således svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister mellem de involverede parter.

På Modul 3 får du et overblik over AB 92's bestemmelser om entreprenørens mangelansvar. Vi vil blandt andet gennemgå spørgsmål som:

 • Hvornår foreligger der en mangel?
 • Hvordan er entreprenørens afhjælpningspligt?
 • Hvornår ophører entreprenørens mangelansvar?

På modulet får du desuden en gennemgang af, hvornår partnerne er berettiget til at ophæve en entrepriseaftale, og hvilke mulilgheder for tvistløsning der ligger i AB 92.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra hverdagen.

Målgruppe
Modulkurserne 1-3 er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de grundlæggende juridiske regler indenfor entrepriseforhold. Kurset bygger på mundtlig dialog.

Pris
Deltagergebyret for kurset er 250 kr. ekskl. moms, da Dansk Byggeri yder tilskud.

Murersektionen og Træsektionen yder desuden 100% tilskud til deltagergebyret til sektionsmedlemmerne. Sektionerne dækker dog ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser.

Kursus & Udviklings afmeldingsbetingelser er gældende.


Tilmeld dig herunder

Holberggård, Vordingborg

 • Dato

  Fra: 12-10-2017 kl. 14.00 til 12-10-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Strandgaardsvej 8, 4760 Vordingborg
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling, Dansk Byggeri
 • Sidste tilmeldingsfrist

  28-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem af Murersektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Medlem af Træsektionen 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Øvrige medlemmer af Dansk Byggeri 250,00 kr. ekskl. moms.

Arbejdsret og overenskomstforhold

På dette todages internatkursus kommer du hele vejen rundt om de relevante arbejdsretlige og overenskomstmæssige forhold, der er gældende for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

Indhold
Med udgangspunkt i samspillet mellem arbejdsmarkedets organisationer gennemgår vi forholdene for de særligt beskyttede medarbejdergrupper, udfordringerne ved at ansætte og afskedige medarbejdere, muligheder og udfordringer for placering af arbejdstid samt øvrige helt centrale forhold.

Du bliver desuden klædt på til ledelsesmæssigt at håndtere reglerne om løn og akkordforhold korrekt og sætte de rigtige rammer for fravær på byggepladsen.

Kom og få den nødvendige viden og indsigt i de arbejdsretlige og overenskomstmæssige forhold, der er bestemmende for arbejdet på byggepladsen og i virksomheden.

På kurset kommer vi bl.a. omkring følgende emner:

 • Arbejdsrettens grundregler og arbejdsmarkedets organisationer
 • Ansættelse og afskedigelse
 • Fagretlige uoverensstemmelser
 • Tillids- og sikkerhedsrepræsentant
 • Løn- og akkordforhold
 • Fravær og arbejdstid

Undervisningsform
Kurset veksler mellem gennemgang af regler og bestemmelser og løsning af opgaver i grupper. De praktiske problemstillinger, der relaterer sig til administration og anvendelse, drøftes med inddragelse af din egen dagligdag.

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Målgruppe
Arbejds- og entrepriseledere med ansættelsesmæssige ledelsesopgaver for medarbejdere, der udfører arbejde inden for Dansk Byggeris timelønsoverenskomster.


Tilmeld dig herunder

Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

 • Dato

  Fra: 23-01-2018 kl. 10.00 til 24-01-2018 kl. 15.30
 • Sted

  Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
 • Underviser / mødeansvarlig

  Arbejdsgiversekretariatet, Dansk Byggeri
 • Sidste tilmeldingsfrist

  19-12-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 5800,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 6900,00 kr. ekskl. moms.

Eksklusivt webinar: Udbudsret på 60 minutter

I 2016 kom den nye udbudslov. Men har du styr på, hvad der er nyt, og hvad der er uændret i loven? Måske er du det seneste år blevet mødt af nye bestemmelser om en kontrakts ændring eller ophør, men du kan ikke helt gennemskue, om det nu også skal være sådan.

Derfor inviterer vi dig til at deltage i Dansk Byggeris webinar om udbudsret torsdag den 29. juni 2017 kl. 17-18.

Webinaret er eksklusivt for medlemmer af Dansk Byggeri. Da webinaret foregår online, kan du således deltage, uanset om du befinder dig i en sofa på Bornholm, en hængekøje på Fyn eller et sommerhus i Nordjylland. 

Når de 60 minutter er ovre, har advokat Janus Schädler Honoré fra Juridisk afdeling i Dansk Byggeri sørget for, at du har:

 • fået gentaget udbudsrettens grundlæggende principper (relevant for både tilbudslov og udbudslov)
 • fået en kort gennemgang af de for medlemmerne væsentligste nyheder, da udbudsloven kom
 • lært om udbudslovens regler om ændring og ophør af kontrakter
Passer tidspunktet dig dårligt? Så tilmeld dig alligevel – du kan se en optaget version af webinaret på et senere tidspunkt.

Hvad er et webinar?
Et webinar er et kort gå hjem-møde, hvor deltagerne sidder hjemme ved deres egen skærm og ser underviseren live. Underviseren kan ikke se deltagerne, og deltagerne kan ikke se hinanden. 

Deltagerne har undervejs mulighed for at skrive spørgsmål til underviseren.

Vigtig information
Det er vigtigt, du indtaster din e-mailadresse ved tilmeldingen. Vi sender dig et par dage inden et link, som du skal bruge til at deltage i webinaret.

Det tekniske
Du kan deltage via PC eller iPad. Vi anbefaler, at du benytter de nyeste browser-versioner af enten Safari, Chrome eller Internet Explorer, samt at Adobe flash er opdateret på din computer. Du kan allerede nu teste dit system ved at klikke her  

Har du behov for support, kan du kontakte Michael Niels Køppen Kunov fra IDA på mku@ida.dk.

God fornøjelse med webinaret!


Tilmeld dig herunder

Online webinar

 • Dato

  Fra: 29-06-2017 kl. 17.00 til 29-06-2017 kl. 18.00
 • Sted

  ,
 • Underviser / mødeansvarlig

  Janus Schädler Honoré
 • Sidste tilmeldingsfrist

  29-06-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr medlem af Dansk Byggeri 0,00 kr. ekskl. moms.

Entrepriseret 1 - AB 92 og tilbudsloven

Entrepriseret 1 er for dig, der gerne vil have overblik over de regler, der gælder for både små og store byggesager.

Indhold
Kurset omhandler AB 92, udbudsret og aftaleret og klæder dig godt på til de spørgsmål, som stort set altid opstår under en byggesag.

På kurset får du et solidt overblik over de regler, der knytter sig til AB 92. Vi kommer rundt om både aftaleindgåelse, udførelse og aflevering, ligesom vi gennemgår reglerne for behandling af tvister. Du får desuden kendskab til de kontraktretlige regler i aftaleloven, og du vil få en grundlæggende forståelse af tilbudsloven og de begreber og principper, der arbejdes med inden for udbudsretten.

Kurset har særlig vægt på aktuelle problemstillinger fra den praktiske hverdag, og derfor vil der i løbet af undervisningen være mulighed for at diskutere egne problemstillinger, ligesom der vil blive inddraget en række eksempler fra retspraksis.

Kurset varer to dage, og det forventes, at deltagerne overnatter på kursusstedet, hvor der vil være mulighed for at netværke.

Målgruppe

Kurset er for alle, der har brug for overblik over de grundlæggende juridiske regler inden for entrepriseforhold. Der kræves intet særligt forkundskab til emnerne.

OBS.

Vi forventer, at det nye aftalegrundlag, der vil komme til at afløse AB 92, ABT 93 og ABR 89, vil være godkendt og på plads i foråret 2018, hvorefter kurser baseret på de nye AB-vilkår, vil blive udbudt. Du vil i foråret kunne finde disse kommende kurser på danskbyggeri.dk/jurakurser


Tilmeld dig herunder

Koldkærgård Konferencecenter Aarhus N

 • Dato

  Fra: 05-09-2017 kl. 10.15 til 06-09-2017 kl. 15.15
 • Sted

  Agro Food Park 10, 8200 Århus N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling, Dansk Byggeri
 • Sidste tilmeldingsfrist

  01-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 5700,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 6900,00 kr. ekskl. moms.

Tune Kursuscenter, Greve

 • Dato

  Fra: 14-11-2017 kl. 10.15 til 15-11-2017 kl. 15.15
 • Sted

  Grevevej 20, 2670 Greve
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling, Dansk Byggeri
 • Sidste tilmeldingsfrist

  10-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 5700,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 6900,00 kr. ekskl. moms.

Koldkærgård Konferencecenter Aarhus N

 • Dato

  Fra: 13-12-2017 kl. 10.15 til 14-12-2017 kl. 15.15
 • Sted

  Agro Food Park 10, 8200 Århus N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling, Dansk Byggeri
 • Sidste tilmeldingsfrist

  08-11-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 5700,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 6900,00 kr. ekskl. moms.

Entrepriseret 2 - Juridisk risikoidentificering og -styring

Entrepriseret 2 er for dig, der gerne vil blive bedre til at identificere og styre de forskellige risici, der opstår i den praktiske håndtering af en byggesag fra start til slut.

Indhold
Undervisningen på Entrepriseret 2 er case-baseret og kræver din aktive deltagelse. Kurset har særligt fokus på at lære dig, hvordan du kan håndtere eventuelle juridiske risici i forbindelse med tilbudsfasen og under byggeriets udførelse. 

På kurset vil vi blandt andet gennemgå spørgsmål som:

 • Hvilken betydning har fravigelser fra AB 92 / ABT 93?
 • Hvilke muligheder er der for at forhandle med en offentlig bygherre?
 • Hvem kan træffe (bindende) afgørelser om ekstra- og/eller ændringsarbejder under byggeriets udførelse?

Undervisningsform
Læringen gennem dette kursus foregår via gruppeorienteret arbejde, rollespil og diskussioner, og opgaverne løses og gennemgås mundtligt. Det er en fordel, hvis du har gennemført Entrepriseret 1 forud for dette kursus, men det er ikke et krav.
Kurset varer to dage, og det forventes, at deltagerne overnatter på kursusstedet, hvor der vil være mulighed for at netværke.

Målgruppe
Kurset er for byggeledere, projektledere, tilsynsførende, rådgivere eller for dig, der har en vis erfaring med gennemførelse af byggeri.

OBS.

Vi forventer, at det nye aftalegrundlag, der vil komme til at afløse AB 92, ABT 93 og ABR 89, vil være godkendt og på plads i foråret 2018, hvorefter kurser baseret på de nye AB-vilkår, vil blive udbudt. Du vil i foråret kunne finde disse kommende kurser på danskbyggeri.dk/jurakurser


Tilmeld dig herunder

Tune Kursuscenter, Greve

 • Dato

  Fra: 10-10-2017 kl. 09.00 til 11-10-2017 kl. 15.30
 • Sted

  Grevevej 20, 2670 Greve
 • Underviser / mødeansvarlig

  Juridisk afdeling, Dansk Byggeri
 • Sidste tilmeldingsfrist

  05-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 5700,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 6900,00 kr. ekskl. moms.

Markedsføringsret for entreprenører og andre udførende

Den 1. juli 2017 træder en ny markedsføringslov i kraft, som får betydning for dig som entreprenør og udførende virksomhed.

Markedsføringsloven har stor betydning for alle virksomheder i Danmark, og med den nye markedsføringslov følger en række ændringer, som det er vigtigt at være opmærksom på.

Hvis du har et par timer til at høre om de vigtigste punkter om markedsføringsret for entreprenører og andre udførende, så sørger vi for et spændende oplæg, kaffe og kage.

Oplægget er gratis og vil blive holdt i et samarbejde mellem Dansk Byggeris juridiske afdeling og Skau Reipurth & Partnere Advokatpartnerselskab - der er lagt op til en interessant eftermiddag! Tilmeld dig herunder

Koldkærgaard Konferencecenter, Aarhus N

 • Dato

  Fra: 28-06-2017 kl. 14.30 til 28-06-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Agro Food Park 10, 8200 Århus N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Louise Dahl Krath Jensen, Christian Prophet-Rannow
 • Sidste tilmeldingsfrist

  28-06-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr medlem af Dansk Byggeri 0,00 kr. ekskl. moms.

Tune Kursuscenter, Greve

 • Dato

  Fra: 29-06-2017 kl. 14.30 til 29-06-2017 kl. 17.00
 • Sted

  Grevevej 20, 2670 Greve
 • Underviser / mødeansvarlig

  Louise Dahl Krath Jensen, Claus Ryberg Hoffmann
 • Sidste tilmeldingsfrist

  29-06-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr medlem af Dansk Byggeri 0,00 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til et arrangement, eller oplever du problemer med tilmelding, kan du kontakte Kursus & Udvikling.

Telefon: 72 16 00 07
Email: kursus@danskbyggeri.dk

Rabat ved tidlig tilmelding

Få 10% i rabat på vores kurser, hvis du tilmelder dig minimum 6 uger før kursus-start!

Gælder alle vores åbne kurser undtagen arbejdsmiljø-, sektions- og lærlingekurser.

På vores uddannelser får du 5% i rabat ved tidlig tilmelding.

Tilmeld nyhedsbrev og vind et gavekort

Vil du have aktuelle kursustilbud og invitationer til relevante arrangementer? 

Så tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev. Samtidig deltager du automatisk i lodtrækningen et supergavekort på 200 kr.


Tilmeld dig her

Vinderne i april og maj var: 

Cecilie og Mette