Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ledelse

Vi kan tilbyde en bred vifte af ledelseskurser

Hvert kursus og uddannelse kan stå alene og tages uafhængig af de andre. 

Vi udbyder en række ledelseskurser, som er ofte er korte intensive kurser målrettet bestemte emner og områder indenfor ledelse. Se det aktuelle udbud af kurser nedenfor. 

Byggeriets Lederuddannelse
Ønsker du en længere og mere dybdegående uddannelse, så er Byggeriets Lederuddannelse det rigtige for dig. 

Læs mere om Byggeriets Lederuddannelse her

Dansk Byggeris Projektlederuddannelse


Entrepriseudførelsen i byggeriet bliver stadig mere kompleks og skal i dag løftes under meget dynamiske vilkår. Dette stiller øgede krav til projektledelsen, hvor man skal mestre at planlægge og starte op, mens der projekteres færdigt på andre dele af byggeriet, og hvor alt er i spil på samme tid.

Dansk Byggeri lancerer nu en ny ambitiøs og målrettet projektlederuddannelse for byggeriets erfarne projekt- og byggeledere, rettet mod udvikling af agil projektledelse, der evner at favne udfordringerne og fastholde den planmæssige gennemførelse af projekterne.

Beskrivelse af uddannelsen
Med Dansk Byggeris Projektlederuddannelse får du et sammenhængende, koncentreret uddannelsesforløb med eksamen. Vi arbejder gennem uddannelsen, der forløber over ca. 6 måneder, med at udvikle din projektledelse, hvor planlægning, styring og ledelse er integreret i hinanden og fungerer som én sammenhængende projektledelsesindsats.

På uddannelsen kommer du samtidig til at arbejde med dig selv som leder. Ud fra en dybdegående personprofil kobler du de konkrete projektledelseskompetencer med dig selv som person og åbner op for udvikling af dine beslutningsprocesser og handlemuligheder.

Du møder branchens bedste og mest erfarne underviserhold, der udelukkende arbejder med udvikling inden for byggeriet, og som er eksperter i undervisning af byggeriets dygtige praktikere. Vores gennemgående uddannelsesleder er med for at sikre, at sammenhængen og integrationen mellem de enkelte dele af uddannelsen hele tiden er optimal.

Dit udbytte 

 • En sammenhængende projektlederuddannelse udelukkende for branchens erfarne bygge- og projektledere
 • En videreudvikling og professionalisering af din eksisterende projektledelsespraksis
 • Unikke projektledelseskoncepter, der imødekommer entrepriseudførelsen under meget dynamiske vilkår
 • Et læringsforløb, der er tilrettelagt med fokus på at skabe stort udbytte for deltager og virksomhed
 • Et solidt grundlag til at kvalificere dine ledelsesbeslutninger på og arbejde videre med egen udvikling


Form og indhold
Uddannelsen er tilrettelagt med fokus på at skabe et maksimalt udbytte for bygge- og projektledere med en travl hverdag, med i alt 10 dages koncentreret læring fordelt på 5 todages moduler med overnatning - hvor der er aftenarbejde og plads til at lære kollegerne godt at kende.

Uddannelsesforløbet følger projektledelsesarbejdet fra færdigprojektering til aflevering og ibrugtagning, hvor vi opbygger kompetencer på de centrale indsatsområder trin for trin. Vi arbejder her ud fra en struktureret læringsproces, hvor der er fokus på at overføre ny viden og læring til dagligdagens arbejde - understøttet af guider og vejledninger samt afprøvning på eget projekt.

Undervisningsformen er koncentreret, inspirerende og udfordrende med konkrete oplæg i nærværende dialog. Uddannelsens emner og indhold er baseret på vores dybe indsigt i branchens udfordringer og Best Practice samt nyeste anerkendte forskning, fx inden for Lean Construction, og som naturligvis også har fokus  på de nye teknologier som VDC/BIM. Hertil kommer en række unikke projektledelseskoncepter, der er baseret på vores tætte samarbejde med byggeriets udførende.

Du afslutter uddannelsesforløbet med at udarbejde din plan for egen fremtidig projektledelse og bliver inviteret ind i Dansk Byggeris netværk af projektledere i byggeriet.

Eksamen 
Eksamensforberedelsen ligger fordelt hen over hele uddannelsesforløbet og kan således tilgås med fleksibilitet. Som en del af din afprøvning af nye arbejdsmetoder på eget projekt undervejs i uddannelsen, løser du en række refleksionsopgaver i sparring med uddannelseslederen. Du opbygger hermed din opgaveportfolio, der indgår som en del af den afsluttende eksamen, der er mundtlig. Du får efter endt uddannelse eksamensbevis udstedt af branchens mest velrenommerede udbyder.

Målgruppe
Bygge- og projektledere fra branchens udførende entreprenører med minimum nogle års erfaring som ansvarlig leder for gennemførelse af fag-, hoved- og/eller totalentrepriser, som ønsker at udvikle deres projektledelse

Tid og sted

Modul 1, 3 og 5 gennemføres i Aarhus, modul 2 og 4 i Korsør:

Modul 1: Projektledelse i byggeriet
26.-27. september 2017, Koldkærgård Konferencecenter, Aarhus

Modul 2: Projektorganisering og planlægning
25.-26. oktober 2017, Comwell Campus Klarskovgaard, Korsør

Modul 3: Eksekvering og drift
14.-15. november 2017, Koldkærgård Konferencenter, Aarhus

Modul 4: Forhandlingens kunst
12.-13. december 2017, Comwell Campus Klarskovgaard, Korsør

Modul 5: Projektlederen i ilden
9.-10. januar 2018, Koldkærgård Konferencecenter, Aarhus

Klik på + ud for Koldkærgård Konferencecenter Aarhus N nedenfor for at tilmelde dig det samlede forløb.Tilmeld dig herunder

Koldkærgård Konferencecenter Aarhus N

 • Dato

  Fra: 26-09-2017 kl. 10.00 til 10-01-2018 kl. 16.00
 • Sted

  Agro Food Park 10, 8200 Århus N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Rasmus Skovgaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  22-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 37000,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 40500,00 kr. ekskl. moms.
  • Modul 1: 26.-27.09 2017, Aarhus 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Modul 2: 25.-26.10 2017, Korsør 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Modul 3: 14.-15.11 2017, Aarhus 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Modul 4: 12.-13.12 2017, Korsør 0,00 kr. ekskl. moms.
  • Modul 5: 09.-10.01 2018, Aarhus 0,00 kr. ekskl. moms.

Den skarpe pen

- et kursus i effektiv kommunikation på skrift   


Hvorfor deltage?
Kurset gør dig bedre til at skrive klart og præcist. Hvis en tekst er skrevet i et godt sprog, er den nemmere at forstå og behageligere at læse. Som afsender får du dermed dit budskab bedre igennem, og det er jo det, der er meningen!

Kurset lærer dig at skrive til din modtager. Hvis modtageren misforstår dig, er det ofte, fordi du ikke har formuleret dig klart og præcist. Nu har du mulighed for at få nye og bedre skrivevaner, som gør dig mere effektiv som afsender, og som samtidig gør det sjovere at skrive.

Indhold 

 • Skriv målrettet til dine forskellige modtagere
 • Bliv læst og forstået gennem præcis formulering af klare budskaber - vi gennemgår de 10 gode sprogråd
 • Den gode disponering af forskellige teksttyper, fx mails og tilbud
 • Skriv professionelt på nudansk
 • Hvad sker der med det danske sprog lige nu?

Målgruppe
Alle, der til daglig skriver tekster, fx e-mails, breve og tilbud, og gerne vil blive bedre til det.

Form
Oplæg, diskussion og masser af små øvelser i en uformel stemning, hvor alle kan komme til orde.

Undervisere
Sprogkonsulenterne Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Sprogkontoret. Begge er cand.mag. og har gennem de sidste 20 år holdt formidlingskurser i offentlige og private virksomheder med stor succes.

"Det har været en fornøjelse at blive undervist af Ellen og Susanne i det kringlede danske sprog. De formidlede det på en humoristisk og indlevende måde, og det var skønt at opleve deres engagement og store viden"

Vibeke Johansen, kontorassistent 

Tilmeld dig herunder

Tune Kursuscenter, Greve

 • Dato

  Fra: 24-10-2017 kl. 09.00 til 24-10-2017 kl. 16.00
 • Sted

  Grevevej 20, 2670 Greve
 • Underviser / mødeansvarlig

  Ellen Bak Åndahl, Sprogkontoret, Susanne Nonboe Jacobsen, Sprogkontoret
 • Sidste tilmeldingsfrist

  19-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 3300,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 3900,00 kr. ekskl. moms.

Koldkærgård Konferencecenter Aarhus N

 • Dato

  Fra: 07-11-2017 kl. 09.00 til 07-11-2017 kl. 16.00
 • Sted

  Agro Food Park 10, 8200 Århus N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Ellen Bak Åndahl, Sprogkontoret, Susanne Nonboe Jacobsen, Sprogkontoret
 • Sidste tilmeldingsfrist

  03-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 3300,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 3900,00 kr. ekskl. moms.

Effektiv byggeproces


Forventet udbytte

På kurset undervises der i moderne planlægning- og ledelsesmetoder, som danner grundlaget for at arbejde med lean i byggeprocessen. Undervisningen tager udgangspunkt i byggeprocessens værdikæde og hvordan parterne skaber de rigtige forudsætninger for et optimalt flow i planlægning og udførelse af byggeriet i praksis.


Indhold

 • Lean Construction som ledelsesfilosofi i byggeprojekter
 • Lean i udførelsen, herunder krav til byggeledelsens kompetencer
 • Last Planner som planlægningsredskab
 • Løbende forbedringer samt inddragelse af medarbejdere i planlægning
 • Lean og risikostyring samt arbejdsmiljø


På kurset anvendes praktiske cases samt konkrete modeller og anvendelses orienterede værktøjer til planlægning og udførelse af en effektiv byggeproces.

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der er undervisning om aftenen.


Målgruppe

Projektledere, entrepriseledere og andre ledere, som arbejder med praktisk udførelse af bygge- og anlægsopgaver.

 

 

 

Tilmeld dig herunder

Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

 • Dato

  Fra: 07-11-2017 kl. 10.00 til 08-11-2017 kl. 15.30
 • Sted

  Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
 • Underviser / mødeansvarlig

  Flemming Grangaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  03-10-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 9900,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 11900,00 kr. ekskl. moms.

Fokus på forbedringerPå kurset undervises der i metoder til at skabe fokus på forbedringer. Der anvendes et simpelt værktøj, som bruges som guide til at skabe samarbejde og flow på byggepladsen, i projektteamet eller hjemme i virksomheden. Processen og dens værktøjer er designet til at skabe synlige og systematiserede arbejdsgange og skabe resultater her og nu.

Mål
Efter kurset kan deltageren anvende en struktureret proces, hvor forhindringer som hæmmer den optimale proces fjernes, og forslag til forbedringer omsættes til konkrete handlinger.

Indhold
 • Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere via involvering i planlægning
 • Leanprincipper i udførelsesfasen
 • De 7 strømme - som metode til at skabe en sund aktivitet
 • Værdistrømsanalyse
 • "Spot" af forhindringer
 • Metoder til afholdelse af tavlemøderTilmeld dig herunder

Koldkærgård Konferencecenter Aarhus N

 • Dato

  Fra: 30-08-2017 kl. 08.30 til 30-08-2017 kl. 16.30
 • Sted

  Agro Food Park 10, 8200 Århus N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Rasmus Skovgaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  26-07-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 3000,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 3600,00 kr. ekskl. moms.

Tune Kursuscenter, Greve

 • Dato

  Fra: 31-08-2017 kl. 08.30 til 31-08-2017 kl. 16.30
 • Sted

  Grevevej 20, 2670 Greve
 • Underviser / mødeansvarlig

  Rasmus Skovgaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  27-07-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 3000,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 3600,00 kr. ekskl. moms.

ForhandlingsteknikFå overblik ved forhandlingsbordet og se forskellige muligheder for en succesfuld forhandling. Du får nyttige værktøjer, som er gavnlige, når du står i en forhandling næste gang.

 

Forventet udbytte 

I en hverdag, hvor du forhandler med mange underentreprenører, leverandører, personale eller kunder, er det en stor fordel at være i stand til at forhandle. Det kan ofte være svært at bevare overblikket i en forhandlingssituation og undgå at gå på kompromis med ens mål.

 

På kurset understreges det, hvordan en forhandling kan gennemføres, hvor begge parter er tilfredse og føler sig som vindere. Du lærer, hvordan du kan prioritere mellem forskellige mål for din forhandling, og du bliver udrustet med de rigtige værktøjer og forhandlingsteknikker. Desuden bliver du bekendt med de psykologiske faktorer, som er på spil i forhandlingssituationer. 

 

Du kommer til at afprøve teknikkerne i praksis på kurset, så du er klar til din næste forhandling.

 

Indhold 

 • Grundlæggende forhandlingsteori
 • Strategi til valg af forhandlingsproces
 • Kommunikation og spørgeteknik
 • Praktisk case arbejde

 

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

  

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere, der forhandler med underentreprenører, leverandører, personale og kunder.

 

 

Tilmeld dig herunder

Koldkærgård Konferencecenter Aarhus N

 • Dato

  Fra: 01-11-2017 kl. 10.00 til 02-11-2017 kl. 16.00
 • Sted

  Agro Food Park 10, 8200 Århus N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Rasmus Skovgaard
 • Sidste tilmeldingsfrist

  27-09-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 8300,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 10000,00 kr. ekskl. moms.

Grundkursus i ledelse

Bliv klogere på dig selv og din måde at lede på. God ledelse forplantes hurtigt og kan mærkes i hverdagen og ses på bundlinjen.   

 

Forventet udbytte

På kurset får du en grundlæggende viden og forståelse for lederens funktion i virksomheden. Herunder hvilke roller og opgaver, der forventes løst af lederen. Kurset ruster dig til bl.a. at håndtere dagligdagen på byggepladsen, og du får de rette værktøjer til at motivere dine medarbejdere.

Der sættes tillige fokus på optimering af kommunikation mellem leder og medarbejder, og hvordan man som leder opnår bedre resultater sammen med medarbejderne. 

Lederens holdninger og adfærd har en stor betydning for måden at lede på, vi bringer disse emner i spil og du får indsigt i din egen lederprofil. 

 

Indhold 

 • Grundlæggende udgangspunkter for ledelse
 • Lederroller
 • Motivation af medarbejdere
 • Kommunikation - teori og praksis
 • Samarbejde i teamet
 • Arbejdsret

 

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltageren overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til nyudnævnte ledere og ledere med praktisk erfaring, som ikke har noget teoretisk ledelsesmæssigt fundament. Det forudsættes, at deltagerne har placering eller kommende placering med personaleansvar, ansvar for uddelegering af opgaver eller tættere samarbejde i grupper.

 

 

Tilmeld dig herunder

Koldkærgård Konferencecenter Aarhus N

 • Dato

  Fra: 03-05-2017 kl. 09.45 til 05-05-2017 kl. 14.30
 • Sted

  Agro Food Park 10, 8200 Århus N
 • Underviser / mødeansvarlig

  Lone Borup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  12-03-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 10200,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 12200,00 kr. ekskl. moms.

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle

 • Dato

  Fra: 27-09-2017 kl. 09.30 til 29-09-2017 kl. 14.30
 • Sted

  Skibetvej 140, 7100 Vejle
 • Underviser / mødeansvarlig

  Lone Borup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  23-08-2017
 • Priser

  • Deltagergebyr - Medlem 10600,00 kr. ekskl. moms.
  • Deltagergebyr - Andre 12600,00 kr. ekskl. moms.

Grundkursus i ledelse (Grønland)

Bliv klogere på dig selv og din måde at lede på. God ledelse forplantes hurtigt og kan mærkes i hverdagen og ses på bundlinjen.   

 

Forventet udbytte

På kurset får du en grundlæggende viden og forståelse for lederens funktion i virksomheden. Herunder hvilke roller og opgaver, der forventes løst af lederen. Kurset ruster dig til bl.a. at håndtere dagligdagen på byggepladsen, og du får de rette værktøjer til at motivere dine medarbejdere.

Der sættes tillige fokus på optimering af kommunikation mellem leder og medarbejder, og hvordan man som leder opnår bedre resultater sammen med medarbejderne. 

Lederens holdninger og adfærd har en stor betydning for måden at lede på, vi bringer disse emner i spil og du får indsigt i din egen lederprofil. 

 

Indhold 

 • Grundlæggende udgangspunkter for ledelse
 • Lederroller
 • Motivation af medarbejdere
 • Kommunikation - teori og praksis
 • Samarbejde i teamet
 • Arbejdsret

 

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltageren overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til nyudnævnte ledere og ledere med praktisk erfaring, som ikke har noget teoretisk ledelsesmæssigt fundament. Det forudsættes, at deltagerne har placering eller kommende placering med personaleansvar, ansvar for uddelegering af opgaver eller tættere samarbejde i grupper.

 

 

Tilmeld dig herunder

Grønlands Erhverv/Grønlands Arbejdsgiverforening

 • Dato

  Fra: 16-05-2017 kl. 09.45 til 18-05-2017 kl. 14.30
 • Sted

  Jens Kreutzmannip Aqq. 3, 3900 København K
 • Underviser / mødeansvarlig

  Lone Borup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  25-03-2017
 • Priser

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Kvalitetsledelse - netværk

Netværket er for kvalitetsansvarlige ledere i store og mellemstore virksomheder, der ønsker at udveksle erfaringer, udfordringer og viden om kvalitetsledelse.

I netværket Kvalitetsledelse kan du blive opdateret på nye trends, metoder og processer relateret til kvalitetsledelse, og du kan sparre med andre i lignende stillinger.

Netværket har eksisteret siden april 2013 og består i dag af en gruppe ledere, der til daglig beskæftiger sig med forskellige former for kvalitetsledelse.

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum til debat omkring eksempelvis:

 • Hvad er vores hovedopgaver i forbindelse med kvalitetsopgaven?
 • Hvilke udfordringer møder vi i det daglige kvalitetsarbejde?
 • Hvilke mangesidede roller bliver vi pålagt i forbindelse med kvalitetsarbejdet?
 • Nye trends, regler, metoder og processer

Målgruppe
Kvalitetsansvarlige ledere fra store og mellemstore virksomheder.

Mødefrekvens og -form
Dansk Byggeri planlægger og faciliterer møderne, og netværkets medlemmer skiftes til at være vært. Netværket mødes fire gange om året fra kl. 10-14. På møderne diskuteres på forhånd aftalte emner, og der vil af og til være eksterne indlæg.

Pris
Prisen for et års medlemskab er 6.250,- ex moms. Beløbet dækker facilitering og planlægning af møderne, diverse administrative opgaver samt konsulentens kørsel. Beløbet er eksklusiv forplejning (netværkets virksomheder er vært på skift) samt aflønning af eksterne indlægsholdere.

Mere information
Er du interesseret i at finde ud af, om netværket er noget for dig? Så kontakt chefkonsulent Lone Borup på tlf. 72 16 02 98 eller mail lbo@danskbyggeri.dk. Du har også mulighed for at deltage på et prøvemøde, inden du beslutter dig. Det koster dig ikke noget. Tilmeld dig et prøvemøde via boksen nedenfor.

Tilmeld dig herunder

Munck Forsyningsledninger a/s

 • Dato

  Fra: 24-05-2017 kl. 10.00 til 24-05-2017 kl. 14.00
 • Sted

  Sivmosevænget 4, 5260 Odense S
 • Underviser / mødeansvarlig

  Lone Borup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  17-05-2017
 • Priser

B. Nygaard Sørensen A/S

 • Dato

  Fra: 06-09-2017 kl. 10.00 til 06-09-2017 kl. 14.00
 • Sted

  Stationsalleen 42, 2730 Herlev
 • Underviser / mødeansvarlig

  Lone Borup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  30-08-2017
 • Priser

Hansson & Knudsen A/S - Odense

 • Dato

  Fra: 01-11-2017 kl. 10.00 til 01-11-2017 kl. 14.00
 • Sted

  Cikorievej 5, 5220 Odense SØ
 • Underviser / mødeansvarlig

  Lone Borup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  25-10-2017
 • Priser

ASON A/S

 • Dato

  Fra: 07-02-2018 kl. 10.00 til 07-02-2018 kl. 14.00
 • Sted

  Gungevej 2, 2650 Hvidovre
 • Underviser / mødeansvarlig

  Lone Borup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  31-01-2018
 • Priser

Kvalitetsledelse - netværk

Netværket er for kvalitetsansvarlige ledere i store og mellemstore virksomheder, der ønsker at udveksle erfaringer, udfordringer og viden om kvalitetsledelse.

I netværket Kvalitetsledelse kan du blive opdateret på nye trends, metoder og processer relateret til kvalitetsledelse, og du kan sparre med andre i lignende stillinger.

Netværket har eksisteret siden april 2013 og består i dag af en gruppe ledere, der til daglig beskæftiger sig med forskellige former for kvalitetsledelse.

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum til debat omkring eksempelvis:

 • Hvad er vores hovedopgaver i forbindelse med kvalitetsopgaven?
 • Hvilke udfordringer møder vi i det daglige kvalitetsarbejde?
 • Hvilke mangesidede roller bliver vi pålagt i forbindelse med kvalitetsarbejdet?
 • Nye trends, regler, metoder og processer

Målgruppe
Kvalitetsansvarlige ledere fra store og mellemstore virksomheder.

Mødefrekvens og -form
Dansk Byggeri planlægger og faciliterer møderne, og netværkets medlemmer skiftes til at være vært. Netværket mødes fire gange om året fra kl. 10-14. På møderne diskuteres på forhånd aftalte emner, og der vil af og til være eksterne indlæg.

Pris
Prisen for et års medlemskab er 6.250,- ex moms. Beløbet dækker facilitering og planlægning af møderne, diverse administrative opgaver samt konsulentens kørsel. Beløbet er eksklusiv forplejning (netværkets virksomheder er vært på skift) samt aflønning af eksterne indlægsholdere.

Mere information
Er du interesseret i at finde ud af, om netværket er noget for dig? Så kontakt chefkonsulent Lone Borup på tlf. 72 16 02 98 eller mail lbo@danskbyggeri.dk. Du har også mulighed for at deltage på et prøvemøde, inden du beslutter dig. Det koster dig ikke noget. Tilmeld dig et prøvemøde via boksen nedenfor.

Tilmeld dig herunder

SB Entreprise A/S

 • Dato

  Fra: 23-05-2018 kl. 10.00 til 23-05-2018 kl. 14.00
 • Sted

  Thorsvej 16, 4100 Ringsted
 • Underviser / mødeansvarlig

  Lone Borup
 • Sidste tilmeldingsfrist

  16-05-2018
 • Priser

Kontakt

Har du spørgsmål til et arrangement, eller oplever du problemer med tilmelding, kan du kontakte Kursus & Udvikling.

Telefon: 72 16 00 07
Email: kursus@danskbyggeri.dk

Rabat ved tidlig tilmelding

Få 10% i rabat på vores kurser, hvis du tilmelder dig minimum 6 uger før kursus-start!

Gælder alle vores åbne kurser undtagen arbejdsmiljø-, sektions- og lærlingekurser.

På vores uddannelser får du 5% i rabat ved tidlig tilmelding.

Tilmeld nyhedsbrev og vind biografbilletter

Vil du have aktuelle kursustilbud og invitationer til relevante arrangementer? 

Så tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev. Samtidig deltager du automatisk i lodtrækningen om to biografbilletter. 


Tilmeld dig her