Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Dansk Projekteksport Netværk

I dette netværk kan du udveksle viden og erfaringer indenfor projekteksport

Formål
De udfordringer, der er i forbindelse med projekteksport, er væsensforskellige fra den traditionelle eksport af varer. Derfor er det interessant for projekteksportører at samles for at udveksle idéer og viden indenfor netop dette område.

Vi er derfor en gruppe af firmaer med større eller mindre tilknytning til Dansk Byggeris Eksportsektion, som har etableret et netværk ”Dansk Projekteksport”, hvis formål er at: 

  • udveksle erfaringer 
  • skabe øget fokus på den danske projekteksport 
  • tale med fælles stemme, hvor det er relevant


Temaer
De stiftende virksomheder har et ønske om at dele de erfaringer, vi har, fra arbejder med internationale projekter såsom:

  • kontraktbetingelser 
  • beskatning af udstationerede medarbejdere 
  • sikring af betalinger 
  • valuta risici 
  • bistandsfinansierede projekter 
  • blandede kreditter

Medlemmer - virksomheder
Tanken er, at alle virksomheder, som arbejder med enkeltstående internationale projektkontrakter, kan deltage i netværket. Netværket er etableret af entreprenører, men det klare ønske og mål er, at den mindre gruppe af store danske projekteksportører får et tættere samarbejde. Det er klart, at antallet af virksomheder er faldende, men værdien i kroner og ører er stigende. Det ønsker vi at sætte fokus på.

Den store danske projekteksport fremgår ikke af Danmarks Statistik med et reelt billede. For at synliggøre projekteksportens værdi foreslår vi, at de virksomheder, der har interesse i dette samarbejde, får udarbejdet et samlet og et mere retvisende billede af den danske projekteksport.

Kontakt

Henriette Thuen
Afdelingschefhtu@danskbyggeri.dk72160283 / 40984130International afdeling