Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej takJa tak

x
Vis menu

Guides

Dine ansatte

Find information om alt fra ansættelse og overenskomster til barsel og uddannelse af dine ansatte

En god byggesag

Her er samlet viden og værktøjer, som er nyttige, både når du arbejder for professionelle og private

Bliv medlem

Meld dig ind i Dansk Byggeri og få adgang til en lang række serviceydelser og rabatter

BoligJob

Her finder du Dansk Byggeris analyser af brugen og effekten af BoligJob-ordningen
Guides
Bookmark and Share

Hvorfor er kædeansvar farligt?

Flere kommuner vil indføre arbejdsklausuler, som pålægger entreprenørerne forpligtelser i forbindelse med aflønning af medarbejdere. Dansk Byggeri er imod anvendelsen af kædeansvar, fordi det kan udelukke små og mellemstore virksomheder fra at kunne deltage i kommunale bygge- og anlægsopgaver. Samtidig stiller de gældende forældelsesregler virksomhederne i en økonomisk usikker situation

Flere kommuner vil indføre arbejdsklausuler, der pålægger entreprenørerne en række forpligtelser i forbindelse med aflønning af medarbejdere. Kommunerne ønsker at bruge klausulerne som et værn mod social dumping og dermed undgå, at entreprenørerne og deres underentreprenører aflønner medarbejderne under overenskomstens niveau. I et forsøg på at håndhæve forpligtelsen ønsker kommunerne at indføre et såkaldt kædeansvar.

Kædeansvar – hvad betyder det i praksis?

Kædeansvar betyder i praksis, at hovedentreprenøren i sidste ende er økonomisk ansvarlig for, at klausulens krav om løn, ferie, pension, SH-dage m.v. efterleves af alle entreprenørerne hele vejen ned i kæden.

Hvis en underentreprenør ikke betaler overenskomstmæssig løn, vil bygherren kunne rejse krav om efterbetaling i henhold til arbejdsklausulen. I de tilfælde, hvor underentreprenøren ikke har tilstrækkelige likvider (eller ikke længere er i Danmark), vil kravet blive rejst mod den, der entrerede med den pågældende virksomhed. Hvis denne entreprenør heller ikke kan betale, vil kravet blive rejst mod næste entreprenør og kan til sidst ende hos hovedentreprenøren.

Ved krav om efterbetaling af løn skal der også betales pension, ferie, SH-dage og muligvis også merarbejde. Det kan derfor være meget høje beløb, som (hoved)entreprenøren skal hæfte for.

Når bygherren pålægger et kædeansvar, vil hovedentreprenørerne derfor være nødt til at sikre sig økonomisk mod et evt. efterbetalingskrav. Hovedentreprenørerne er derfor nødt til at stille krav om, at underentreprenørerne fremskaffer en bankgaranti, der stiller sikkerhed for et eventuelt efterbetalingskrav.

Kædeansvar udelukker små og mellemstore virksomheder

Men det kan være meget vanskeligt for små og mellemstore virksomheder at få en sådan bankgaranti, da virksomhedernes mulighed for at skaffe en sikkerhedsstillelse til banken vil være begrænset. Det er Dansk Byggeris vurdering, at kædeansvar derfor vil udelukke mange små og mellemstore virksomheder fra at kunne deltage i kommunale bygge- og anlægsopgaver.

Desuden vil kædeansvaret medføre en økonomisk uforudsigelighed for virksomhederne på grund af de almindelige forældelsesregler. Det er endnu ikke afklaret, om det er en tre- eller femårs forældelsesfrist, som vil gælde i sager om efterbetaling i forbindelse med en arbejdsklausul. Men der er ingen tvivl om, at (hoved)entreprenørerne vil blive mødt med et krav om efterbetaling af løn, pension, SH-dage, ferie m.v. i mindst tre år.

Derfor er Dansk Byggeri imod anvendelsen af kædeansvar som redskab.