Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Konjunkturanalyse 2017

Dansk Byggeris nye konjunkturanalyse følger troligt den generelle økonomiske fremgang. Beskæftigelsen er tilbage på normalen og bevæger sig i op opadgående retning. Den øgede aktivitet skal især tilskrives øget nybyggeri og renovering

Fremgang i dansk økonomi betyder, at det går bedre for bygge- og anlægsbranchen. Der er fremgang i boligbyggeriet, som både stiger på grund af urbaniseringen, der kræver store investeringer, og på grund af et højt niveau af nybyggeri af almene boliger.

 

Samtidig er markedet for reparation og vedligehold i fremgang, og ventes at stige i både 2017 og 2018. Der er kommet gang i omsætningen af boliger i de større byområder, og det kaster renoveringsaktiviteter af sig.

 

- Det går bedre i bygge- og anlægsbranchen. Populært sagt, så går vi fra et normalt år i 2016 til nogle gode år i 2017 og 2018. Aktiviteten i især boligbyggeriet og reparation og vedligeholdelse stiger, hvilket også giver en stigende beskæftigelse. På anlægsmarkedet er der dog nogle tidsler, hvor nedgang i anlæg af veje falder og faktisk betyder en nedgang på anlægsmarkedet i 2017. I 2018 forventes der dog en stigning igen.

 

Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen ventes at stige fra 161.700 personer i 2016 med 3.300 personer i 2017 og yderligere 5.000 personer i 2018, så vi rammer et niveau på 170.000 personer.

 

Se Dansk Byggeris konjunkturanalyse 2017