Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Lars Storr-Hansen: Krisen er nu bag os

2016 blev året, hvor vi for alvor lagde den lange krise bag os, og fik Danmark med i opsvinget – om end det går lidt langsommere end i vores nabolande

Når vi ser tilbage på året, så nåede vi en beskæftigelse på knap 162.000 mand. Det er en stigning på 6.200, og det er tæt på normalen i branchen. Tallene vidner om, at selv om bygge- og anlægsbranchen er nogle af de sidste til at komme ud af en krise, så har den generelle fremgang i dansk økonomi, også nået os. Det er værd at glæde sig over.

 

Den positive fremgang skaber behov for øget arbejdskraft til branchen. Derfor gør vi på flere fronter en del for at sikre, at vi også fremadrettet kan få kvalificeret arbejdskraft.

 

I begyndelsen af 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om flygtninge. Det skete for at hjælpe de mange flygtninge i arbejde og dermed sikre, at de bliver selvforsørgende hurtigere. Her har vi sammen med de øvrige brancher påtaget os et ansvar. Og det gør vi gerne, for det er godt for Danmark. Vores erfaringer viser dog, at det ikke nødvendigvis er en nem opgave. Men tak til de virksomheder, som allerede har taget ansvaret på sig enten i form af IGU-ordningen eller gennem en af de andre ordninger, der er oprettet for at sikre flygtninge fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

En anden trepartsaftale, der blev indgået lidt senere på året, handlede om flere praktikpladser. Hensigten med aftalen er at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og sikre dem en praktikplads. Midlet i aftalen er, at det skal være billigere for de virksomheder, der tager mange lærlinge og dyrere for dem, der tager få lærlinge. Det princip synes vi godt om. For bygge- og anlægsbranchen har en lang og sund tradition for at uddanne mange nye lærlinge til branchen.

 

Men vi får brug for endnu flere, viser vores analyser. Allerede i 2025 vil vores branche mangle 14.000 faglærte. Det er mange. Særligt hvis opsvinget fortsætter, og aktiviteten stiger yderligere.

 

 

Og så langt vi kan se i vores prognoser, er der flere forhold, der ser positive ud. For det første, tror vi på, at der for alvor kommer gang i energirenoveringen af bygningsmassen, simpelthen fordi der er et stort potentiale. For det andet forventer vi, at den urbanisering, vi ser i øjeblikket, fortsætter. Det betyder, at vi skal skabe plads til alle dem, der flytter til de store byer. Men vi skal også investere i yderområderne og sikre tilstrækkelig finansiering af boligkøb eller boligrenovering, for at gøre det attraktivt enten at blive eller at slå sig ned der. Det handler både om nedrivning af forladte huse, finansiering til nye og om trafikal, forsyningsmæssig og digital infrastruktur. Og for det tredje, så vil de klimaforandringer, vi oplever, kræve store investeringer til sikring mod skybrud og oversvømmelser.

Så samlet set kom vi rigtig godt ud af 2016. Og meget tyder på, at 2017 bliver endnu bedre.