Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides
logo-morkeblaa

PRESSEN I DAG 25. september 2017

Arkitekter: Entreprenørmangel kan bremse opsvinget

Det går så godt i dansk byggeri, at flere arkitektvirksomheder nu advarer mod flaskehalse blandt entreprenørerne. De efterlyser flere entreprenører med volumen til at håndtere den store aktivitet i både private og offentlige byggeprojekter. For uden flere store aktører på markedet risikerer kvaliteten at lide. Både Dansk Byggeri og entreprenørvirksomheden Hoffmann A/S afviser, at markedet er ved at løbe fra entreprenørerne.

– Licitationen side 1, 8-9 (250917), licitationen.dk, Licitationen side 8-9 (240917).

Dansk Byggeri roser indsats mod sort arbejde

Sort arbejde er et stort problem i mange brancher. Ikke mindst byggeriet har prøvet at fastholde politikerne på at gøre en effektiv indsats mod den forvridning af den fair konkurrence, som er resultatet af sort arbejde. Der er nu indgået en aftale, der har hele Folketinget bag sig, og der er lagt op til en indsats, der især har fokus på digital betaling som effektiv stopper for sort arbejde. - Det er meget positivt, at regeringen har taget initiativ til at få gjort noget mere for at bekæmpe det sorte arbejde, siger skattepolitisk konsulent i Dansk Byggeri, Morten Kamp Thomsen.

– dagensbyggeri.dk (230917).

Nu kommer AT, før du har lavet kaffe

Nu er det slut med at feje og rydde op, før Arbejdstilsynet kommer forbi. Beskæftigelsesministeren giver tilsynet lov til at komme uanmeldt for at tjekke arbejdsmiljøet, som det ser ud til dagligt. Den nye tilsynsmetode har været drøftet i arbejdsmiljøforligskredsen og med Dansk Byggeri og BAT-kartellet, som bakker op om forsøget. Direktør i Dansk Byggeri, Peter Stenholm, fremhæver især, at bygherren fremover vil blive draget langt mere til ansvar.

– BygTek side 7 (250917).

BR15 forlænges med et halvt år

Høringen over BR18 og certificeringsbekendtgørelsen er slut, og på den baggrund har transport, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) sendt en oversigt over de vigtigste høringssvar. Det fremgår blandt andet, at Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører har udtrykt ønske om, at der indføres en overgangsordning mellem BR15 og BR18, så begge reglementer vil være gældende i en periode. Det ønske har ministeren besluttet at imødekomme, og dermed udsættes ophævelsen af BR15 til udgangen af juni 2018.

– Byggeri side 6, BygTek side 24 (250917).

'Normale' konkurser

I 2017 har der foreløbig været 467 byggekonkurser. Det er 21 % færre end i 2016. At konkursbølgen nu ruller langsommere og nærmer sig en 'ny normal' skyldes ifølge Dansk Byggeri, at opsvinget har varet så længe. Dansk Byggeri finder det dog meget tvivlsomt, at antallet kommer ned på det samme som før finanskrisen. Dengang kunne antallet af byggekonkurser være helt nede omkring 200-300 stykker.

– Byggeri side 4 (250917).

Håndværkere spilder tiden: Leder efter værktøjet

Hver måned bruges der i gennemsnit 90 timer på en byggeplads på at lede efter værktøj og materiel, viser en undersøgelse fra HILTI. Undersøgelsen viser også, at de gennemsnitlige årlige udgifter til forsvundet værktøj er omkring 70.000 kr. for de undersøgte virksomheder. At svind og tyveri er et stort problem er ikke nyt. I 2012 estimerede Dansk Byggeri, at tyveri fra byggepladser årligt koster branchen ca. 600 mio. kr. i direkte og indirekte udgifter.

– mestertidende.dk (250917).

Teknologi platform Build 4.0

Som byggeriets svar på Industrialisering 4.0 har Innobyg lanceret Build 4.0 - en platform for videndeling af ny teknologi og digitalisering. - Vi tror, der er meget at hente med de store mængder data (big data), som vi får fra brugen af bygninger og infrastruktur. Med big data kan vi skabe bedre produkter og løsninger i byggeriet. Her retter Build 4.0 sig også mod processer og organisation og formentlig også en række andre områder, som vi slet ikke har set defineret endnu, siger styregruppeformand i InnoBYG og direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen.

– Byggeri side 8, BygTek side 6 (250917).

Studieboliger er på vej

Om et par måneder kan de første studerende flytte ind i Københavns første såkaldte 'midlertidige' studieboliger. Mange var klar og jublen var stor, da planloven i juni måned blev lempet, så kommunerne fik lov til at opføre midlertidige studieboliger i en ti årig periode. Især i København, hvor der ifølge Dansk Byggeri mangler boliger til 9500 studerende.

– Byggeri side 6 (250917).

Håndværkerfradrag uden håndværk?

Håndværkerfradraget ser ud til at overleve endnu en gang, så det bliver videreført i en eller anden form efter dens oprindelige udløbsdato ved årsskiftet. 31. august fremlagde regeringen sit finanslovsforslag for 2018, og her fremgik bl.a. regeringens planer om en fortsættelse af håndværksfradraget. Adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, undrede sig dog over, at regeringen vil fortsætte det uden håndværk. - Vi synes, at det er ærgerligt, at regeringen vælger at øremærke håndværkerfradraget til hjemmeservice, siger Lars Storr-Hansen.

– Puff side 10 (250917).

Debat: Lærlinge pendler ikke gerne for at finde praktikplads

Underdirektør i Dansk Byggeri, Louise Pihl, skriver i et debatindlæg, at Dansk Byggeri med hjælp fra Danmarks Statistik, har afdækket pendlerafstande for lærlinge for at få indsigt i, hvor stor mobiliteten er hos de lærlinge, som søger lærepladser. - Undersøgelsen dækker perioden 2008-2016 og omfatter 27.594 lærlinge med fuldført uddannelse og 20.728 lærlinge, der fortsat er i gang med deres uddannelse. Det fremgår klart, at de ikke alle steder er så mobile, som det kunne være ønskeligt - trods kamp om praktikpladserne, skriver hun.

– dagensbyggeri.dk, DR P4 Sjælland 12.30, DR P4 Nordjylland 12.30, DR P4 Nordjylland 17.30, bygtek.dk, Ritzau (220917), Nordjyske Stiftstidende side 4 (240917).

Unge orker ikke at pendle langt

Lærlinge inden for byggeriet er generelt dårlige til at pendle til praktikpladsen. Blot 23 procent af lærlingene på Bornholm pendler mere end 15 kilometer. På landsplan er det 30 procent, viser en ny undersøgelse fra Dansk Byggeri. I Dansk Byggeri er der et ønske om en større mobilitet blandt lærlingene. - Viljen til at køre længere er nødvendig for at forbedre muligheden for en praktikplads, siger formand for Dansk Byggeri på Bornholm, Jens Koefoed.

– bornholm.nu (220917).

I Midt- og Vestjylland er lærlingene ikke mobile nok

Generelt er lærlingene ikke så villige til at pendle langt til praktikpladsen, men der er store regionale forskelle. 12 procent af lærlinge i Midt- og Vestjylland pendler mere end 25 kilometer til deres praktiksted. På landsplan er det 14 procent, som pendler mere end 25 kilometer. - Der er kamp om praktikpladserne, og her spiller mobiliteten ind, siger formand for Dansk Byggeri i Midt- og Vestjylland, Niels Hansen.

– tvmidtvest.dk (220917), DR P4 Midt & Vest 12.30 (230917).

Lærlingene i Nordjylland pendler ikke langt nok

Generelt er lærlingene ikke så villige til at pendle langt til praktikpladsen, men der er store regionale forskelle på, hvor mobile lærlingene er. Kun 15 procent af de nordjyske lærlinge pendler mere end 25 kilometer til deres praktiksted, og her ligger Nordjylland marginalt over landsgennemsnittet på 14 procent. Det fortælles der fra Dansk Byggeri. - Det kan være svært at få en praktikplads. Men jo større radius, den unge søger i, jo større bliver chancen for en praktikplads også, siger formand for Dansk Byggeri i Nordjylland, Ole Bæk Pedersen.

– fjordavisen.nu (240917).

Nu skal der findes kandidater til årets Aluminium Byggepriser

Aluminium er blevet et populært materiale, som anvendes på stadig flere og nye måder. - Det er et spændende materiale at arbejde med. Det giver helt unikke udfoldelsesmuligheder inden for byggeri. Ikke mindst til brug ved facader kan der ved korrekt brug opnås helt særegne arkitektoniske udtryk kombineret med stor funktionalitet, siger konsulent for Alufacadesektionen i Dansk Byggeri, Carsten Pedersen, der er som sammen med Aluminium Danmark under Dansk Industri uddeler priserne.

– dagensbyggeri.dk (220917).

Klinkebelægning vinder brolæggerprisen

Høje-Taastrup Kommune vinder årets Brolæggerpris 2017 for det nye byrum i Hedehusene, som indbyder til at gøre ophold. Borgere har selv været med til at komme med forslag til projektet. Stationsplads Hedehusenes 5000 m2 er hovedsagelig belagt med teglklinker som reference til dengang, da lokale teglværker brugte Hedehusene Station til transport af deres produktion. Det er Brolæggerlauget i Dansk Byggeri, der hvert år uddeler Brolæggerprisen som anerkendelse til en bygherre eller til projekterende arkitekter og ingeniører, der i særlig grad har udvist iderigdom og nytænkning.

– BygTek side 9 (250917).

Erhvervslivet i forbifarten - med sport og historien om et selskab på gravens rand

- Vi er ikke enige i alle kommunens valg, men dialogen er god. Sådan siger næstformand i Dansk Byggeri Fyn, Claus Larsen, efter at organisationen har holdt et årligt dialogmøde med Svendborg Kommune. Her vendte man blandt andet Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed, hvor Svendborg er hoppet 14 pladser frem til en placering som nummer 45. - Vi arbejder for mindre bureaukrati og mere effektive byggeprocesser. Derfor kvitterer vi for, at Svendborg har lyttet til os med hensyn til arbejdsgarantierne, siger Claus Larsen.

– Fyns Amtsavis side 4 (250917). /EBS"PRESSEN I DAG" er resuméer af dagens aviser, radio og tv. Indholdet er ikke nødvendigvis udtryk for Dansk Byggeris holdning.