Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides
logo-morkeblaa

PRESSEN I DAG 25. april 2017

Sagt og skrevet om Energikommissionsrapporten

Energikommissionen afleverede mandag sine anbefalinger til den fremtidige danske energipolitik. Flere interesseorganisationer har læst og kommenteret rapporten, og blandt disse er bl.a. Dansk Byggeri, hvor direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen havde følgende kommentar: - Vi er særligt glade for, at det én gang for alle bliver slået fast, at potentialet for energibesparelser er stort, og at energieffektivisering er en vigtig del af løsningen for at nå målet om et samfund baseret på 100 % vedvarende energi.

- bt.dk, tidende.dk, information.dk, jyllands-posten.dk, kristeligt-dagblad.dk, elfokus.dk (240417), Jyllands-Posten Erhverv side 5 (250417).

Debat: Gør energieffektivisering til kerneområde

Direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, kommenterer i et debatindlæg på Energikommissionens anbefalinger til den fremtidige danske energipolitik. Han mener, at anbefalingerne er fornuftige, men at en fremtidig aftale bør have energieffektivisering i bygninger som kerneområde, da der er et stort potentiale. - Bygninger står for cirka 40 % af vores energiforbrug, og cirka 65 % af vores bygninger er opført, før der for alvor blev sat energikrav til bygningerne. Så der er noget at komme efter. Energieffektivisering i bygninger bør derfor blive et kerneområde i en ny energiaftale, skriver han.

- altinget.dk, dagensbyggeri.dk, byensejendom.dk, mypresswire.com (240417).

Metroarbejde står stille trods milliardforlig

Det omfattende byggeri af Cityringen trækker ud, da arbejdet med at gøre selve stationerne klar til åbningen i 2019 står så godt som stille. Tidsplanen er dermed stadig hårdt presset på trods af, at der kort før påske blev indgået en milliardaftale mellem Metroselskabet og hovedentreprenøren, der netop skulle få arbejdet med stationerne på fode igen. 

- Berlingske Business side 4 (250417).

Det sker i dansk politik: Topmøde i rød blok og en dansk særaftale om Europol

Ugens politiske overblik byder på flere samråd og møder blandt politikerne på Christiansborg. Heriblandt fejrer Dansk Byggeri torsdag årsdag, hvor statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V) åbner dagen med en tale, og efterfølgende er der konference om teknologiens betydning for fremtidens vækst.

- altinget.dk (240417).

Debat: Vi skal handle med omtanke og fokus på totaløkonomi

Direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, kommer i et debatindlæg med sine forslag til, hvordan vi bygger billigere boliger i forbindelse med, at boligminister, Ole Birk Olesen (LA) har opfordret til, at branchen kommer med forslag. - Mit bedste bud på anbefalinger til regulering af reglerne for det at bygge er, at der arbejdes med langsigtede mål, hvor der tænkes i totaløkonomi – samt at regelændringer meldes ud i god tid. Dette med henblik på at byggeriet kan arbejde med udvikling og innovation, så skiftende krav ikke bare veksles til dyrere boliger, skriver Michael H. Nielsen. 

- altinget.dk (250417).

Debat: Erhvervspraktik bør være for alle

Formand for Dansk Byggeri Østjylland, Michael Ancher, fremhæver i et debatindlæg, erhvervspraktikken som en unik mulighed for unge i folkeskolens ældste klasser at lære noget om en arbejdsplads eller fag, men påpeger samtidig, at det desværre ikke er alle skolerne i Østjylland, der giver den mulighed. - Jeg håber, at alle kommunerne i Østjylland vil sørge for, at eleverne på deres folkeskoler kommer i erhvervspraktik. I Dansk Byggeri vil vi teste kommunernes indsats på netop det her område, når vi senere i år laver analysen af, hvor erhvervsvenlige kommunerne er, skriver Michael Ancher.

- Århus Stiftstidende side 17 (250417).

Færre iværksætterjobs i byggeriet

Nyetablerede virksomheder i bygge- og anlægsbranchen bidrager med en langt lavere andel af arbejdspladserne i branchen end før finanskrisen. - Det er to vidt forskellige konjunkturer, der er tale om, og det har stor indflydelse på lysten til at starte en virksomhed op. Frem til 2007 var der lange ventelister på byggeri, og det var nemmere at skaffe nye kunder, siger analysechef i Dansk Byggeri, Andreas Fernstrøm. Der er dog tegn på, at det kan være på vej til at vende, og Andreas Fernstrøm peger da også på, at der med den positive konjunkturudvikling kan være grund til at tro, at iværksætternes jobskabelse er steget de sidste to år.

- licitationen.dk, Licitationen side 8 (250417).

Byggeformand: "Hvis vi stod hver for sig, ville det skabe grobund for, at nogen vil blive trynet"

Byggeformand Kim Lind Larsen understreger, at han tager 3F-medlemmernes nej til overenskomsten meget alvorligt. Fredag morgen mødte nogle af dem op foran 3F's hovedkvarter for at udtrykke deres utilfredshed. - Det har givet stof til eftertanke, og nu må jeg ud og finde ud af, hvor stort det her problem er, og hvordan vi kan komme styrket ud af det, så vi kan stå sammen igen, siger han. Et af de spørgsmål, Kim Lind Larsen helt sikker vil blive mødt med er, hvorfor overenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri skal træde i kraft, selvom 60 % af 3F'erne stemte imod.

- avisen.dk (240417).

De danske huse er ofte gamle og utætte

Det er tid til at sætte ind mod gamle og utætte boliger, mener Dansk Byggeri. Over halvdelen af vores bygninger er bygget før 1980, inden der blev indført energikrav til bygninger. - Vi har i mange år snakket om, at vi skal spare på varmen og strømmen, men energibesparelserne kommer ikke af sig selv. Der er behov for, at politikerne laver en ny energispareindsats, der gør det attraktivt for boligejerne af særligt ældre huse og lejligheder at investere i energirenovering, når de alligevel står over for at skulle renovere, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri, Camilla Damsø Pedersen. 

- Licitationen side 24, Lokalavisen Nordsjælland side 49 (250417).

1,3 mio. kr. til at få byggesagstiderne ned

Byggebehandlingstiden skal nedbringes, og til det har kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet, at kommunen skal bruge 1,3 mio. kr. frem til 2019 på ansættelsen af to medarbejdere. - Byggesagsbehandling og planprocesser har været under voldsomt pres. Dansk Byggeri har lavet en undersøgelse, hvor kun København og Rødovre havde en længere sagsbehandlingstid end Lyngby-Taarbæk. I 2016 tog det 49 dage at få behandlet en byggesag i gennemsnit. Til sammenligning tager det fire dage i Vallensbæk. Det frustrerer borgerne helt vildt, og det forstår jeg godt, siger tidligere borgmester, Søren P. Rasmussen (V). 

- Det Grønne Område side 4 (250417).

Byggesager afgøres hurtigere i kommuner

Tønder og Middelfart er to af de kommuner, der er hurtigst til at behandle byggesager, viser en ny analyse foretaget af erhvervsorganisationen Dansk Byggeri. Indsatsen er vigtig for at give det lokale erhvervsliv de bedste rammevilkår, lyder det fra politikerne. Ifølge Dansk Byggeri har kommunerne generelt forbedret sig, selvom særligt sjællandske kommuner er langsommere end gennemsnittet. 

- Erhverv+Fyn side 10, Århus Stiftstidende side 44, Randers Amtsavis side 44 (250417).

Kommune: Gamle byggesager får os til at se langsomme ud

Hvis man kun medregner nye sager, så er Sorø Kommune langt hurtigere til at behandle byggesager, end tal fra Dansk Byggeri viser. Det skriver Sorø Kommune i en pressemeddelelse ugen efter, at nye tal viste, at sagsbehandlingstiden for byggesager er mere end fordoblet på bare ét år i Sorø. Men det skyldes, at Dansk Byggeris tal også medregner sager, der kom ind i 2014 og først blev afsluttet i 2016, skriver kommunen.

- Sorø Avis side 9 (250417).

Vintertid er sæson for skimmelsvamp

Om vinteren vil vi gerne holde på varmen og lufter derfor mindre ud. Men særligt i ældre boliger er der risiko for, at det kan føre til fugt og skimmelskader. - Luftfugtigheden stiger for meget, når man ikke får luftet ud. Det er en af de ting, der kan føre til dårligt indeklima, og særligt i ældre huse med høj luftfugtighed er der forøget risiko for angreb af skimmelsvamp på grund af de ofte mange kuldebroer, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri, Niels Strange. 

– By & Land, Boligen side 6 (250417).

Vi tror huset er bedre isoleret, end det er

37 % af de danske boliger har et energimærke E eller dårligere, hvilket betyder, at der både bliver fyret for gråspurvene, og at energiregningerne ligger i den høje ende. Men når man spørger boligejerne selv, så mener kun 13 %, at deres hus er i dårlig energimæssig stand. Det viser nye tal fra Dansk Byggeris Energianalyse 2017. - Der er en tendens til, at boligejerne overvurderer, hvor god stand deres hus er i. Det gør sig også gældende, når vi taler om energiforbruget, forklarer chefkonsulent i Dansk Byggeri, Camilla Damsø Pedersen.

- By & Land, Boligen side 20 og 56 (250417).

Byg carport uden stort papirbøvl

Transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen (LA) foreslår, at byggeri på mellem 35 og 50 kvadratmeter fremover ikke længere skal anmeldes, så længe man selvfølgelig sørger for at overholde alle love og regler på området. De er nemlig ikke ændret. - I Dansk Byggeri arbejder vi hele tiden for at mindske det administrative bøvl. Det her forslag kommer boligejerne til gode, men forhåbentlig kan det også frigive nogle ressourcer hos kommunerne, så det går hurtigere at behandle egentlige byggesager, siger erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri, Torben Liborius.  

- Fjerritslev Ugeavis side 50 (250417).

Sørg for at tjekke kloakken for huller

Det kan blive dyrt at være boligejer, hvis man ikke regelmæssigt vedligeholder og tv-inspicerer sine kloakledninger for skader. Som chefkonsulent i Dansk Byggeri oplever Mikael Mortensen at blive kontaktet af rådvilde boligejere, som står med store regninger til reparation af revner og huller i kloakken. Han opfordrer derfor boligejere til at tegne en forsikring, som dækker, hvis uheldet skulle være ude, og at de desuden får foretaget en TV-inspektion af kloakken med jævne mellemrum ca. hver femte-tiende år afhængigt af husets alder.

- Lokalavisen Nordsjælland side 84 (250417).

Nybyggeri er ofte grønnere end loven kræver

Der bliver både tænkt på energiregningen og CO2-udslippet, når der bygges nyt i Danmark. Men vores ældre huse fråser stadig med energien. Ifølge tal fra Dansk Byggeris Energianalyse 2017 blev 46 % af det nybyggede areal i 2015 opført som lavenergibygninger. - Vores bygninger står i dag for ca. 40 % af al den energi, vi bruger, og målet om at gøre Danmark fri af fossile brændstoffer i 2050 kan kun nås, hvis vores bygninger skærer væsentligt ned for deres energiforbrug. Det stiller både krav til, at vores ældre bygninger energirenoveres, og at alt det nye, vi bygger, ikke bruger mere energi end højst nødvendigt, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri, Camilla Damsø Pedersen.  

- Midtjysk Ugeavis Grindsted side 26 (250417). /HKC"PRESSEN I DAG" er resuméer af dagens aviser, radio og tv. Indholdet er ikke nødvendigvis udtryk for Dansk Byggeris holdning.