Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides
logo-morkeblaa

PRESSEN I DAG 27. september 2016

Energisparerådet får en central rolle

Det er ikke længe siden, at regeringen reelt planlagde at nedlægge Energisparerådet. Men en energisk indsats fra byggebranchen overbeviste klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt om, at Energisparerådet var værd at bevare. I det nye råd har alle dele af byggebranchen plads: Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Tekniq og FRI. - Vi skal finde frem til, hvilke energibesparelser, der skal indgå i omstillingen af vort energisystem til fossilfrit. Der er og har været megen fokus på, hvordan vi omstiller vores energiproduktion til fossilfri, men det handler også om, hvordan vi reducerer behovet for at bruge energi, siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen.

– dagensbyggeri.dk (260916).

Kalundborg afskaffer dækningsafgiften

Som led i budget 2017-2020 afskaffer Kalundborg Kommune dækningsafgiften på erhvervsejendomme. Det viser vilje til at imødekomme erhvervslivet, mener Dansk Byggeri. Kommunen satte for et par år siden afgiften ned fra 7,2 promille til de nuværende fem, - og nu tager vi så resten, fortæller borgmester Martin Damm (V) til Licitationen. - Et sundt lokalt erhvervsliv, der bidrager med arbejdspladser og skatteindtægter er en gevinst for kommunen, og politikerne har med deres beslutning om at fjerne afgiften vist, at de ønsker at være erhvervsvenlige og ikke opkræve særskatter. Det kan jeg kun rose, siger formand for Dansk Byggeri Sjælland, Niels Moestrup.

– licitationen.dk, Licitationen side 1 og 3 Jane Schmidt Klausen (260916).

S vil droppe sparekrav på erhvervsskoler

Socialdemokratiet lægger nu op til at annullere regeringens sparekrav på godt en milliard kroner på de trængte erhvervsskoler de næste tre år. Dette gøres for at styrke landets erhvervsuddannelser. Partiet vil samtidig opfordre de øvrige politiske partier bag erhvervsuddannelsesreformen til at indgå en flerårig økonomiske aftale om erhvervsskolerne.

– Altinget, Erik Bjørn Møller (270916).

Mere viden skaber bedre genbrug i byggeriet

I dag genbruges omkring 80 % af byggeaffaldet typisk til vejfyld og bundsikring. Affaldet kunne genbruges mere hensigtsmæssigt, hvis det blev sorteret grundigere. Dansk Byggeri har derfor sammen med bl.a. Teknologisk Institut søsat Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald, der arbejder intenst med at effektivisere både håndteringen og nyttiggørelse af ressourcerne. – Vi arbejder altid med at motivere alle de involverede parter i byggeriet til at være med til at udvikle og implementere konkrete løsninger, der leverer svaret på væsentlige samfundsudfordringer for eksempel udvikling af fremtidens grønne byggeri, forklarer direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen.

– Fremtidens grønne byudvikling tillæg i Dagbladet Børsen side 15 (270916).

Leder: Bedre end rygtet

Behandling af byggesager er noget, man tit kan læse om i avisen. Selvom det er tørt stof fyldt med teknikaliteter, så har byggesagerne det med at havne på forsiden, når de trækker i langdrag eller går galt. Det kan godt give det indtryk, at den kommunale forvaltning er tung, stivnakket og bureaukratisk, når de stakkels borgere banker på for at få klaret en byggegodkendelse. Men det er langt fra tilfældet, viser en undersøgelse foretaget af Dansk Byggeri. I Holstebro og Lemvig Kommuner tager behandlingen af en byggesag kun mellem syv og 14 dage i snit, og det bringer de to op i den absolutte superliga.

- Dagbladet-Holstebro-Struer.dk, Folkebladetlemvig.dk, Dagbladet Holstebro side , Dagbladet Struer side 8, Folkebladet Lemvig side 8 (260916).

Tyskland byder på gode muligheder for danske entreprenører

Syd for grænsen er der godt gang i byggeriet, og det giver muligheder for danske håndværksvirksomheder. Men selvom Tyskland er en del af EU's indre marked, er det ikke bare lige til at hoppe i firmabilen og køre over grænsen. - Som underentreprenør til nogle af de større tyske - eller endnu bedre danske - virksomheder er der gode chancer for mindre eller mellemstore danske virksomheder, der gerne vil lære det tyske marked at kende, inden de selv prøver kræfter med at byde på selvstændige opgaver hos tyske bygherrer, siger chefkonsulent i Dansk Byggeris internationale afdeling, Anita Kurowska Larsen. Hun henviser til, at der både er kulturelle forskelle og forskellige regler og administrative procedurer, man som virksomhed skal være opmærksom på, inden man underskriver en kontrakt.

– licitationen.dk, Licitationen side 1 og 5 (270916).

Sønderjysk entreprenør gør sig i Tyskland

I øjeblikket buldrer byggeaktiviteten derudaf i Tyskland, og det får Dansk Byggeri til at opfordre til at se over grænsen, hvor der kan være opgaver at hente for danske entreprenører. Et af de sønderjyske entreprenørfirmaer, der allerede gør sig i det tyske marked, er Rudebeck A/ S. Det gælder alt fra børnehaver og skoler til plejehjem, fortæller virksomhedens direktør, Uve Jensen, til Licitationen -Byggeriets Dagblad. Han gør samtidig opmærksom på, at der er en række ting, man som dansk virksomhed skal have for øje, når man søger mod opgaver i det tyske. Blandt andet skal man være omhyggelig med at lave papirer og få det i orden, og man skal hele tiden redegøre for, hvor ens ansatte er henne.

– licitationen.dk, Licitationen side 5 Jane Schmidt Klausen (270916).

Dansk byggebranche vidner ordrer i udlandet

Europa er på vej frem, og det smitter af på danske entreprenører, ingeniører og arkitekter, der sidste år havde en international omsætning på 22,3 mia. kroner. Under fjernere himmelstrøg har virksomhederne sværere ved at finde fodfæste. Det viser en ny eksportanalyse fra Danske ARK, FRI og Dansk Byggeri. Analysen, der ser på, hvor meget af den internationale omsætning, der skabes via direkte eksport eller omsætning i udenlandske datterselskaber, viser, at virksomhedernes datterselskaber står for mere end 75 % af den internationale omsætning i 2015 og langt den største del af fremgangen.

– building-supply.dk, ejendomswatch.dk (260916).

Fokus på byggeriet i det bæredygtige byrum

Virksomheder, arkitekter, beslutningstagere og professionelle mødes for at tage et blik ind i byggebranchens fremtid på Building Green, der gennem årene er blevet et af de mest seriøse mødesteder for aktørerne i byggebranchen, er gerne vil viderebringe den grønne stafet ind i fremtiden. Den røde tråd på konferencen er at indkredse betydningen af det bæredygtige rum, som kan være en diffus størrelse. Building Green bliver støttet af omkring 40 partnere, der står bag Green Building Council, som bl.a. er Danske Ark, DAC, Bygherreforeningen, Realdania, Arkitektforeningen og Dansk Byggeri.

– Fremtidens grønne byudvikling bilag i Dagbladet Børsen side 4 (270916).

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

Syd- og Sønderjylland er det sted i Danmark, hvor det er sværest at få besat ledige job. I en periode på 10 uger i foråret, var der 1997 ledige job, som ikke kunne besættes. Det er en stigning på 40 % i forhold til året før. Det er især inden for industri, bygge og anlæg, at der mangler kvalificeret arbejdskraft. En af dem, der mangler folk, er Kaj Bundgaard. Han har en tømrerforretning og er lokalformand for Dansk Byggeri. – Vi laver alt fra små garager til store stande og industribygninger. Lige nu kunne jeg godt bruge uddannede danskere, både murere, tømrere og struktørere. Vores kunder kan ikke forstå, at vi ikke er klar, når byggetilladelsen ligger på bordet, fortæller han. I flere måneder har Kaj Bundgaard søgt efter den korrekte arbejdskraft. Kaj Bundgaard peger selv på, at et af problemerne er, at for få vælger de erhvervsfaglige uddannelser.

- TV 2 Syd Regionale Nyheder 19.30 (270916).

Nordvestjyske kommuner er hurtige til at behandle byggesager

I nogle kommuner tager det kun fire dage at få behandlet en byggesag, men andre kommuner bruger knapt tre en halv måned på at behandle en sag. De tre nordvestjyske kommuner ligger alle tre i den pæne ende. Holstebro og Lemvig hører til den næsthurtigste gruppe af kommuner og bruger i gennemsnit syv til 14 dage på at sagsbehandle en byggetilladelse. Knap så godt ser det ud i Struer Kommune, hvor borgere og virksomheder i gennemsnit må vente i 15-29 dage. - Der er så store forskelle mellem kommunerne, at det giver anledning til både forundring og en kraftig opfordring til, at de langsomme lærer af de hurtige, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius, til Jyllands-Posten.

- Dagbladet-Holstebro-Struer.dk, Folkebladetlemvig.dk, Dagbladet Holstebro side 19, Dagbladet Struer side 3, Folkebladet Lemvig side 21 (260916).

Konference: Byggeri i verdensklasse - bæredygtigt nybyggeri og renovering

Den 6. oktober deltager KE Fibertec på konferencen Byggeri i verdensklasse, bæredygtigt nybyg og renovering, der er arrangeret af IDA, Dansk Byggeri, Akademisk Arkitektforening og Green Tech Center.

– building-supply.dk, energy-supply.dk, food-supply.dk (260916).

Anlægsdagen holder døren på klem

Der er lagt op til en spændende dag med interessante faglige oplæg og rig mulighed for at møde branchens entreprenører, rådgivere og bygherrer, når Anlægsdagen løber af staben den 6. oktober på Park Hotel i Glostrup. Et oplæg om smarte byer vil indvie deltagerne i, hvordan Aarhus' erfaringer med skybrud har ført til, at virksomheden Aarhus Vand har udviklet software, der i fremtiden kan hjælpe kommuner og forsikringsselskaber med at omstille sig klimaforandringerne og forebygge problemerne forbundet hermed. Dagen vil også byde på oplæg om udvidelsen af Frederikshavn Havn. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 29. september via Dansk Byggeris hjemmeside.

– byggeri.dk, bygtek.dk (260916) mestertidende.dk (270916).

Kan dit hus klare regnen?

Dræn, faskiner, permeable belægninger og regnvandsbede holder kælderen fri for vand, mens BoligJob-ordningen giver fradrag til de boligejere, som vil klimasikre. Der kommer nemlig flere og kraftigere skybrud, så spørgsmålet er, om din bolig er klædt på til at holde vandet ude. - Ud over at vi får flere og kraftigere skybrud, så er grundvandsspejlet også steget. Det gør, at mange boligejere ikke længere kan holde kælderen tør uden dræn, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri, Mikael Mortensen. - Forbrugere kan med fordel vælge en kloakmester, der er medlem af Dansk Byggeri og dermed dækket af Byg Garanti, som dækker sjusk, fejl og mangler op til 100.000 kroner inklusiv moms per byggesag.

- Lokalavisen Nordsjælland side 22 (270916). /NHE"PRESSEN I DAG" er resuméer af dagens aviser, radio og tv. Indholdet er ikke nødvendigvis udtryk for Dansk Byggeris holdning.