Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides
logo-morkeblaa

PRESSEN I DAG 21. oktober 2016

Kommuner bruger frivillige til at udføre bygge- og anlægsopgaver

Landets kommuner bruger i flere tilfælde frivillige til at løse opgaver som tømning af skraldespande, afvaskning af byskilte, anlæg af fortove og malerarbejde i børnehaver. En rapport, som Kora står bag, viser, at tre ud af fem fagchefer i landets kommuner svarer, at deres kommune har en overordnet politik eller strategi for samarbejdet med frivillige. Og at fire ud af fem svarer, at de inden for det seneste år har haft et særligt fokus på at opbygge nye samarbejdsaftaler med frivillige. Så længe, der er tale om arbejde på engangsbasis, ser Dansk Byggeri ikke de store problemer, men er der tale om for eksempel systematisk tømning af affaldsspande, som dr.dk har beskrevet fra Nørre Snede i Ikast-Brande Kommune, så går den ikke. - Det er vigtigt at sondre mellem arbejde, der bliver udført på engangsbasis, og arbejde, der sker systematisk. Er der tale om det sidste, så er vi ude i noget, der er på den forkerte side. Der er ting, der kræver faglært indsats, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius.

- Licitationen.dk, Licitationen side 6 Jane Schmidt Klausen (211016).

Vismændene er Danmarks mest magtfulde netværk

Det bedste og tungeste netværk i Danmark målt på deltagernes magt er det støvede Økonomiske Råd, konkluderer ny analyse. Overvismanden er helt klar over sine muligheder for at påvirke den økonomiske debat. - Det Økonomiske Råd er det allermest centrale netværk overhovedet. Det er det netværk, der er forbundet til flest andre magtfulde fora i Danmark, og derfor er det rigtig interessant at beskæftige sig med, hvem der sidder der. Alene det at sidde i rådet kan bringe dig ind i den magtelite, forklarer den ene af forskerne fra CBS, Christoph Houman Ellersgaard. Blandt medlemmerne i Det Økonomiske Råd er adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen.

– finans.dk Martin Flink (211016).

Overfør træers egenskaber til bygningsdesign

Årets Building Green sætter fuldt fokus på genanvendelse med en af Cradle-to-Cradle-tankegangens grundlæggere, professor dr. Michael Braungart. I Danmark har byggeriet allerede taget et væsentligt skridt mod større genanvendelse og øget implementering af blandt andet Cradle-to-Cradle med etableringen af Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB), der så dagens lys tidligere i år. – Byggeriet har allerede vist vejen ved at etablere VHGB, idet cirkulær økonomi starter med, at der er styr på affaldsmængderne. Vi er nødt til at gå konkret til opgaven og sætte handling bag de mange fine målsætninger, siger miljøkonsulent fra Dansk Byggeri, Simon Stig-Gylling.

– Licitationen.dk, Licitationen side 14 Peter Kargaard (211016).

Partnerskab sætter skub i byggefagene

Et år efter, at Randers Kommune indgik partnerskabsaftalen med tre andre centrale aktører, begynder resultaterne nu at vise sig, men der er stadig lang vej til, at målene med aftalen er nået I september 2015 indgik Randers Kommune en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Tradium og LO. Netop praktikpladser har været et område, som har fyldt meget i partnerskabssamarbejdets første år, hvor der er blevet iværksat en række tiltag. Blandt andet har Tradium sendt CV'er på alle de studerende, som mangler en praktikplads, til Dansk Byggeri, som har samlet CV'erne og videresendt dem til organisationens medlemmer i lokalområdet. Den præcise effekt af dette tiltag er vanskelig at måle, men tilbagemeldingen fra virksomhederne er positiv.

- Randers Amtsavis side 12 (211016).

Husets overfrakke skal være energieffektiv

Hvis det som ventet lykkes regeringen at fjerne PSO-afgiften, vil det sandsynligvis samtidig gøre det endnu mere attraktivt at installere en varmepumpe i mange parcelhuse. Det er vigtigt, at boligen i forvejen er godt isoleret, hvis den fulde effekt af varmepumpen skal opnås, og at det derfor er nødvendigt at foretage et energitjek af huset, inden varmepumpen installeres. - Det er vigtigt, at bygningens "overfrakke" - klimaskærmen - er energieffektiv, så varmepumpen kan dimensioneres efter det nødvendige varmebehov. Man kan ikke bare sætte en tilfældig varmepumpe ind, siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen.

- Dagens Byggeri (201016).

Seks ugers kursus - så var Nick væk fra dagpengene

Nick Haaland Nielsen har ingen erfaring inden for jord- og betonarbejde. Han er ufaglært på området, men et kursus stablet på benene af Hovedstadens Rekrutteringsservice har givet ham den viden, der skulle til for at blive ansat på NCC's arbejdsteam. 19 hovedstadskommuner er gået sammen for at kvalificere ufaglærte ledige, så de kan få et arbejde i de brancher, der har brug for arbejdskraft. I samarbejde med 3F og Dansk Byggeri er der udarbejdet en model, hvor der tages udgangspunkt i virksomhedernes behov. Ved sidste kursus endte 12 ud af 13 deltagere med at være i fast job.

– Fagbladet 3F (201016).

Virksomheder inviteres til dialog

Frederikssund Kommune er den mest erhvervsvenlige kommune på Sjælland, hvis man skal tro Dansk Byggeris årlige undersøgelse, der placerede Frederikssund kommune på en 10. plads i Danmark. Den flotte placering skyldes blandt andet den tætte kontakt mellem virksomhederne og kommunen, og det skal fastholdes og udbygges. Derfor inviterer Frederikssund Kommune igen i år kommunens virksomheder til et møde med uformel snak og en orientering om relevante udviklingstiltag, forklarer Karen Birgitte Rasmussen, der er erhvervskoordinator hos Frederikssund Kommune.

– Frederikssund Kommune (2010116).

Omstridt afgift sænkes: "Vi er på rette spor"

Furesø Kommune, Furesø Erhvervsforening og Furesø Industri har igen i år indgået en aftale om, at Furesø Kommune sænker dækningsafgiften, hvis de lokale virksomheder skaber flere arbejdspladser. Dækningsafgift er en afgift, som en kommune kan pålægge offentlige ejendomme, der er fritaget for kommunal grundskyld, og private kontor- og forretningsejendomme som bidrag til dækning af de udgifter, som ejendommene påfører kommunen. Afgiften beregnes af forskelsværdien (ejendomsværdien minus grundværdi) og kan maksimalt udgøre 10 promille. Det er frivilligt, om kommunerne vil opkræve dækningsafgift. Ifølge Dansk Byggeri opkrævede 42 kommuner dækningsafgift i 2015.

- Furesø Avis (201016).

Debat: Roskilde skal være meget mere erhvervs- og byggevenlig

Medlem af Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering for Venstre, Jacob Søegaard Nielsen og medlem af Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering for Venstre, Annie Larsen, skriver i et debatindlæg, at i Dansk Byggeris 2016 analyse over erhvervs- og byggevenlige kommuner er Roskilde Kommune rykket 20 pladser tilbage. På dialogmødet for bygge- og anlægsbranchen på Rådhuset den 11. oktober, blev det bl.a. fremført, at det er en meget stor ulempe, at Roskilde Kommune kræver en arbejdsgaranti fra entreprenøren. Der blev i stedet for efterlyst en bagatelgrænse ved krav om arbejdsgarantistillelse. På det kommende møde den 28. oktober kommer en sag på dagsorden, hvor Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering indstiller til Økonomiudvalget, at Roskilde Kommune indfører en bagatelgrænse, således at der først stilles krav om arbejdsgaranti fra entreprenører ved projekter, som koster mere end 500.000 kr.

- Dagbladet Roskilde, Lokalavisen Egedal (201016).

UDLICITERING

Analyse: Esbjerg kan spare millioner på udlicitering

I Esbjerg kan kommunen spare 17,5 mio. kr. om året, hvis den lader private stå for at holde gågaden ren, slå græsset langs vejene og andre vej- og parkopgaver. Sønderborg kan hente 10,5 mio. ved samme manøvre, og Kolding og Tønder kan hver især hente 8,5 mio. kr.. Det viser en ny analyse fra Dansk Byggeri, der kortlægger, hvor meget eller lidt kommunerne udliciterer på de tekniske områder. - Det er en oplagt mulighed for kommunerne, og jeg håber, at de her tal vil få flere af dem til at tage skridtet og bede private virksomheder byde ind på at slå græsset og lappe hullerne i vejen, siger formand for Dansk Byggeri Sydjylland, Michael Mathiesen.

– jv.dk, Jydske Vestkysten Varde side 10, Jydske Vestkysten Esbjerg side 4 (201016).

Mere udlicitering kan spare millioner på LF

Lolland og Guldborgsund Kommuner går glip af besparelser i millionklassen, fordi man ikke lader private virksomheder overtage flere opgaver. I Lolland Kommune kan der ifølge Dansk Byggeri spares 5,6 mio. kr. om året, hvis den lader private virksomheder stå for at holde gågaden ren, slå græsset langs vejene og andre vej- og parkopgaver. - Vores to kommuner har ikke for mange penge at gøre godt med i forvejen, så hvis en privat virksomhed kan løse opgaven lige så godt og samtidig billigere, er det oplagt at tage imod det tilbud og på den måde få mere ud af skattekronerne, siger formand for Dansk Byggeri Lolland-Falster og direktør i GFK Huse i Sakskøbing, Steen Koch Rasmussen.

- Lolland-Falsters Folketidende (201016).

Byggeri: Køge kan tjene på mere udlicitering

Dansk Byggeri opfordrer de danske kommuner til at øge de private firmaers indsats på traditionelle kommunale opgaver. Erhvervsorganisationen har beregnet, at fx Køge Kommune kan spare 5,4 mio. kr. om året, hvis man udliciterer flere opgaver på det tekniske område. Borgmester Flemming Christensen (K) oplyser, at der er overvejelser om yderligere konkurrenceudsættelse af vej-vedligeholdelse, men han advarer samtidig mod private monopoler. Derfor bør alt ikke udliciteres, pointerer borgmesteren.

- Dagbladet Roskilde side 1 (201016).

Byggeri drømmer om at få flere kommunale opgaver

Dansk Byggeri har beregnet, at kommunerne i Region Sjælland til sammen kan spare 62,3 mio. kr. ved at lade private firmaer udføre flere tekniske opgaver.

- Det er ikke småbeløb, men relativt store beløb, som kan findes ved at lade en privat virksomhed gøre arbejdet frem for kommunens egen materielgård. Kvaliteten vil stadig være den samme, men en privat virksomhed har nogle stordriftsfordele, fordi de typisk arbejder for flere kunder, udtaler formand for Dansk Byggeri Sjælland, Niels Moestrup.

- Dagbladet Ringsted side 2 (201016) Sjællandske - Slagelse, Sorø, Kalundborg (211016).

Ringsted kan tjene på mere udlicitering

Erhvervsorganisationen Dansk Byggeri har beregnet, at fx Ringsted Kommune kan spare 3,2 mio. kr. om året, hvis man udliciterer flere opgaver på det tekniske område. Kommunen har i forvejen udliciteret 45,2 % af opgaverne på det tekniske område. Det er over landsgennemsnittet, der ifølge Dansk Byggeri er på 42,5 % i 2015, hvilket er en fremgang fra 2014 - hvor 40,1 % tekniske opgaver blev udført af private virksomheder. I alt kan kommunerne i Region Sjælland spare 62,5 mio. kr., hvis de sætter flere private virksomheder til at feje gader, vedligeholde parker, skovle sne og så videre, mener Dansk Byggeri.

- Dagbladet Ringsted (201016).

Analyse: Udlicitér Vej & Park og spar millioner

Ringkøbing-Skjern Kommune kan hente store besparelser ved at udlicitere Vej & Park-afdelingen, påstår Dansk Byggeri. Ifølge en analyse skulle der kunne hentes 9,4 mio. kr. årligt ved at lade private firmaer overtage opgaver som renholdning af gågader, græsslåning langs vejkanter samt snerydning.

- Mange private virksomheder har specialiseret sig i netop den slags opgaver, og det er klart, at de har nogle stordriftsfordele, som kunne få kommunernes skattekroner til at køre lidt længere på literen, siger formand for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland, Niels Hansen.

- Dagbladet Ringkøbing-Skjern side 2 (201016).

Kan spare millioner på udlicitering

Der er penge at hente, hvis Viborg Kommune lader private virksomheder overtage opgaver som at slå græsset lange vejene, holde gågade og cykelstier, fjerne sne på vejene og andre af kommunens klassiske park- og vejopgaver. Det viser en ny analyse fra Dansk Byggeri. Hvis alle vej- og parkopgaver blev sendt i udbud, kunne kommunerne spare over en halv milliard kroner, påpeger Dansk Byggeri i analysen. I 2007 udliciterede kommunerne tilsammen 34,8 % af opgaverne. I dag ni år senere bliver 42,5 % af opgaverne udført af en privat virksomhed, skriver Dansk Byggeri i en pressemeddelelse.

- Viborg Stifts Folkeblad side 2 (201016). /NHE"PRESSEN I DAG" er resuméer af dagens aviser, radio og tv. Indholdet er ikke nødvendigvis udtryk for Dansk Byggeris holdning.