Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides
logo-morkeblaa

PRESSEN I DAG 24. marts 2017

Forbrugerne er i forårshumør

Det er især de positive takter på det private arbejdsmarked og boligmarkedet, der giver en stigende forbrugslyst. Ifølge Danmarks Statistik peger forbrugertilliden opad med et nettotal på +6,2 i marts. Dansk Byggeri forventer, at de optimistiske forbrugere i 2017 og 2018 sætter gang i lidt mere renovering og vedligeholdelse. Selvom det ikke direkte kan aflæses i Danmarks Statistiks forbrugertillidsindikator, forventer Dansk Byggeri, at forbrugernes optimisme stille og roligt vil smitte af på den private renoveringsaktivitet.

– Licitationen side 4 (240317).

Brug én dag på at forbedre bundlinjen

Vejen til en bedre bundlinje går via trimmede forretningsgange, bedre samarbejde og højere kompetenceniveauer hos både ledelse og medarbejdere. Og det er slet ikke så vanskeligt, som det lyder. Virksomheder i bygge- og anlægsbranchen kan nemlig få hjælp hertil i Bedre Bundlinje 3.0 på bare én dag. Bedre Bundlinje 3.0 er udviklet til byggebranchen, og det kan skrues sammen, så det passer til alle – uanset virksomhedens størrelse, behov og udfordringer. - Der er plads til alle typer virksomheder i Bedre Bundlinje-projektet, bare man er indstillet på at sætte én dag af til at arbejde med sin virksomheds udfordringer, fortæller chefkonsulent i Dansk Byggeri, Rasmus Skovgaard.

– Mestertidende (220317), MyPressWire (230317).

Debat: Om 10 år er vi godt på vej…

Direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, og branchedirektør i Dansk Beton, Thomas Uhd, skriver i et debatindlæg, at mere end 30 % af alt affald i Danmark stammer fra byggebranchen, som også er dygtig til at genanvende. Når vi i dag genanvender, handler det for eksempel om at bruge gammel gips i nye plader, bruge aluminiums-rammerne igen til nye vinduer og lægge mørtel mellem gamle mursten til nye facader. Det lyder jo fornuftigt, men der er også en høj grad af mindre cirkulære former for genanvendelse. Potentialet for at gøre det bedre er derfor stort, og de højere ambitioner er det brændstof, der skal drive udviklingen fremad over for eksempel en 10-årig periode.

– Licitationen side 16 (240317).

Dansk Byggeri forventer fremgang i 2017 og 2018

Dansk Byggeris nye konjunkturanalyse viser, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen forventes at stige fra 161.700 personer i 2016 med 3.300 personer i 2017 og yderligere 5.000 personer i 2018, så vi rammer et niveau på 170.000 personer. Dette skyldes en fremgang i boligbyggeriet, som både stiger på grund af urbaniseringen, der kræver store investeringer, og på grund af et højt niveau af nybyggeri af almene boliger. Samtidig er markedet for reparation og vedligehold i fremgang, og det ventes at stige i både 2017 og 2018. Der er kommet gang i omsætningen af boliger i de større byområder, og det kaster renoveringsaktiviteter af sig.

– BygNet (230317).

Vognmænd: Skal de holde i nødsporet?

DTL, Dansk Byggeri og en stribe andre erhvervsorganisationer havde sidste år en god dialog med Vejdirektoratet om en mulig løsning for en spærretid for særtransporter. Efter oplysninger fra Transportministeriet er der nu indgået et politisk forlig mellem VLAK-regeringen og DF, hvor man agter at indføre en forsøgsordning allerede fra 1. juli i år – men tilsyneladende uden etablering af de nødvendige parkeringsarealer og rastepladser for de lange transporter. Blot hedder det, at der samtidige kan vise sig behov for at se på etablering af rastepladser forbeholdt lange særtransporter.

– lastbil.dk (240317).

Håndværkere efterspurgte som energivejledere

Når en boligejer skal have gode råd om energirenovering, er håndværkeren den mest anvendte kilde. Det fremgår af Dansk Byggeris energianalyse 2017. I en omtale af analysen fortæller Dansk Byggeri, at det med 37 % er flere end hver tredje, der i situationen søger råd hos en håndværker – for eksempel en elektriker. Dertil kommer 14 %, der søger råd hos en håndværker, der er uddannet som energivejleder.

– def.dk (230317).

Det tager for lang tid at få byggetilladelse

Sønderborg Kommune har på et år nedsat sagsbehandlingstiden for byggesager fra 25 dage til 20 dage. Men ambitionen er, at det skal gå endnu hurtigere, lyder det fra både borgmester og formanden for Erhvervsudvalget. Dansk Byggeri har netop offentliggjort de seneste tal for, hvor lang sagsbehandlingstiden er i de 98 danske kommuner, og her viser tallene, at der er store kommunale og regionale forskelle. I Sydjylland ligger det samlede gennemsnit på 17 dages sagsbehandlingstid. 

– JydskeVestkysten (230317).

Løj om medlemskab af Dansk Byggeri

En entreprisevirksomhed fra Næstved var tidligere på ugen tiltalt ved byretten for overtrædelse af markedsføringsloven. Ingen fra virksomheden var dog mødt op ved retssagen, og derfor blev firmaet tildelt en bøde på 20.000 kroner i en såkaldt udeblivelsesdom. Entreprenørvirksomheden havde i en ukendt periode frem til 13. november 2013 urigtige og vildledende oplysninger stående på sin hjemmeside. Her hed det, at de var medlem af Dansk Byggeri og den dertilhørende garantiordning, men det var ikke tilfældet. Virksomheden er stadig ikke medlem af Dansk Byggeri, men der skiltes heller ikke mere med det på hjemmesiden.

– Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg side 2 (240317).

Debat: Når forholdene er skandaløse - eller røg der en finke af panden?

Bestyrelsesmedlem i Dansk Byggeri Østjylland, Niels Præstkær, skriver i et debatindlæg, at grundskolen overser erhvervsuddannelser, når de forbereder elever til ungdomsuddannelse. Lærerne synes det er svært at forberede til en ungdomsuddannelse, de ikke kender. I Dansk Byggeri arbejder vi med problemstillingen. Sammen med lokalforeningsformanden for Dansk Byggeri i Silkeborg, afholdte vi et møde med kommunens konsulent sidste år, hvor vi tilbød et samarbejde med Silkeborg kommune. Her foreslog vi blandt andet at besøge skolerne med foredrag. Vi tilbød desuden undervisningsmateriale til brug i skolerne samt praktikbesøg i virksomhederne og på Teknisk Skole.

– mja.dk (230317).

Overenskomsten skal gennem afstemning i april

Torsdag d. 16. marts blev Danske Malermestre, Dansk Byggeri og Malerforbundet i Danmark enige om en ny aftale for malerfaget gældende 2017-2020. Inden overenskomsten træder i kraft skal den dog gennem den fælles urafstemning, hvor alle indgåede overenskomster skal godkendes blandt LO's medlemmer. Resultatet af den afstemning forventes at foreligge medio april.

– Danske Malermestre (230317). /ALJ"PRESSEN I DAG" er resuméer af dagens aviser, radio og tv. Indholdet er ikke nødvendigvis udtryk for Dansk Byggeris holdning.