Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides
logo-morkeblaa

PRESSEN I DAG 7. december 2016

Cheføkonom: Fire grunde til konkurs-boom

Dette års november blev en usædvanligt barsk måned for hele 104 bygge- og anlægsvirksomheder, som måtte dreje nøglen om. Konkurstallet, som er et højeste siden januar 2009, hvor tallene fra Danmarks Statistik går tilbage til, vækker en vis undren i branchen. - En del af forklaringen er teknisk. I 2015 var der en nedgang i antal tvangsopløsningssager i forbindelse med indkøringen af et nyt selskabsregistreringssystem i Erhvervsstyrelsen. Derved er der opstået en pukkel af sager, der først er blevet behandlet i 2016. Når det er sagt, så er konkurrencen benhård. Der har været 54 pct. flere konkurser i 2016 end sidste år, siger cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg.

– building-supply.dk (061216) Licitationen Stefan Buur Hansen side 2 (071216).

Lærlingeløn er for høj

Vi kommer til at mangle håndværkere i fremtiden, men alligevel vil virksomheder ikke ansætte lærlinge. Lønnen er nemlig for høj, mener 45 % af byggevirksomhederne i en undersøgelse af Dansk Byggeri. Bestyrelsesmedlem i Dansk Byggeri, Michael Lund fra Lund & Staun, forstår dem godt. Ifølge Michael Lund er lærlingelønnen steget med mere end svendelønne over de sidste 10 år.

– Ritzau, NordVestNyt (Kalundborg), DR P4 Nordjylland 08.30, DR P4 Midt & Vest 07:30 (061216).

Så faldt de økonomiske brikker på plads

Det har længe været et paradoks i dansk økonomi, at arbejdsmarkedet er buldret af sted, mens den økonomiske vækst ikke fulgte med. – Det er vældig positivt, at niveauet for investeringer er opjusteret, så de nu viser sig at have bidraget markant til den økonomiske vækst i 2012-2015. BNP har fået så stort et løft, at vi allerede i 2014 var tilbage på førkriseniveauet. Indtil i går var forventningen, at det først ville ske i 2017, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. Med Danmarks Statistiks opjustering af BNP-niveauet og BNP-væksten, falder puslespilsbrikkerne for dansk økonomi pludselig bedre på plads. Arbejdsmarkedet har nemlig været solstrålehistorien med ca. 120.000 nye jobs siden 2013, men uden at det hidtil har givet sig udslag i en tilsvarende stigning i den økonomiske vækst, forklarer Bo Sandberg.

- Erhvervsavisen Fyn & Øerne side 10 (061216).

De mindre murervirksomheder kæmper i et hårdt presset marked

På trods af øget aktivitet i bygge- og anlægsbranchen, viser de seneste regnskaber en tilbagegang for de små og mellemstore murervirksomheder, der har måttet se deres indtjening pr. ansat falde med hhv. 11 og 2 %. De store murervirksomheder, derimod, går frem. Det viser årets byggeanalyse fra Dansk Byggeri og Deloitte. Det bekymrer adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen. - De mindre og mellemstore murervirksomheder har ikke blot opnået en lavere indtjening pr. ansat. De har også måttet øge deres investeringer og dermed pengebinding i arbejdskapital. Det sætter naturligvis afkastet under pres, ligesom det også trækker soliditeten i den forkerte retning. Det er en udvikling, der helst skal vendes.

- Erhvervsavisen Fyn & Øerne side 10 (061216).

Dansk Byggeri Sjælland skifter formand

Formanden gennem syv år, tømrermester Niels Moestrup fra Tune, træder til side og overlader roret til Jesper Toftebjerg Andersen, der er den ene halvdel af ledelsen bag byggevirksomheden Hansen & Andersen. Det skriver Dansk Byggeri i en pressemeddelelse. Som ny formand kommer Jesper Toftebjerg Andersen fremover til at stå i spidsen for de lokale håndværksvirksomheder på Sjælland og skal arbejde med erhvervsvenlighed, lærepladser og erhvervsuddannelser i de sjællandske kommuner. Det er opgaver, han glæder sig til at tage fat på.

– altinget.dk (071216).

Fedtede timesedler erstattes af apps

Dansk Byggeri har i samarbejde med BASIT analyseret medlemsvirksomhedernes brug af IT-værktøjer. Den seneste IT-analyse fra oktober 2016 viser markant fremgang indenfor flere områder. F.eks. er tidsregistrering, som traditionelt har været et administrativt smertebarn, steget med 25 procent-point fra 4 procent til 29 procent dvs. 29 procent af de adspurgte virksomheder i dag bruger én eller anden form for app til tidsregistrering. - Dansk Byggeris medlemmer har altså fået øjnene op for de besparelser digital tidsregistrering giver i form af flere fakturerbare timer og overblik over opgavernes faktiske tidsforbrug, siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen.

– Mestertidende side 6, mestertidende.dk (071216).

DEBAT: Lad os rubbe neglene i Skanderborg

Spidskandidat til Kommunalvalget 2017 for Liberal Alliance i Skanderborg Kommune, Linda Christie Andrea, skriver i et debatindlæg, at virksomheder og private, der vil bygge i Skanderborg Kommune, er garant for arbejdspladser og udvikling i kommunen. Vi skal derfor sørge for, at ansøgninger om byggetilladelser behandles så hurtigt og effektivt som muligt! Dansk Byggeri har igen offentliggjort deres årlige opgørelse over kommunernes sagsbehandlingstid og i Skanderborg gør vi det ikke godt nok.

– mja.dk (061216).

Hvem dækker skaderne?

Som udgangspunkt dækker arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring, hvis medarbejderne kommer til skade under julefrokosten, oplyser Mette Møller Nielsen, der er arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri i en pressemeddelelse. Hvis en skade under firmajulefrokosten skal regnes for en arbejdsskade, skal det være tydeligt, at der er tale om julefrokost, som virksomheden har inviteret til. - Arbejdsgiveren skal stå bag invitationen og være klar over rammerne for firmajulefrokosten, fortæller Mette Møller Nielsen, der er arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri.

- Ugeavisen Tønder side 35 (061216) mestertidende.dk, mx.dk (071216).

Erhverv: Djursland hæver overliggeren

Det bliver fremover lettere for mindre og mellemstore virksomheder at byde ind på arbejdsopgaver for Norddjurs og Syddjurs Kommuner, og de øvrige ti kommuner i Østjylland. De 12 østjyske kommuner i Business Region Aarhus er nemlig blevet enige om, at virksomhederne først skal stille økonomisk sikkerhed for en opgave, når entreprisesummen overstiger en million kroner. I både Norddjurs og Syddjurs har beløbsgrænsen hidtil været 500.000 kr. - Vi er enige med de øvrige kommuner i Business Region Aarhus, at det ville være et stærkt samlet signal at sende til erhvervslivet, at der er harmoni i Østjylland, og det har jo også været et stort ønske fra Dansk Byggeri, siger Norddjurs borgmester, Jan Petersen (S).

- Erhvervsavisen Østjylland side 6 (061216).

DEBAT: Flytbare studieboliger

Merete Dea Larsen folketingsmedlem (DF) skriver i et debatindlæg, at en del af løsningen på den tilbagevendende "studieboligkrise" er at give kommunerne lov til at lade private opføre flytbare studieboliger. Vi har opbakning fra en lang række aktører, heriblandt Velux, Dansk Byggeri, Dansk Metal, 3F, Lejernes Landsorganisation, Danske Studerendes Fællesråd og Ejendomsforeningen Danmark. Jeg ser optimistisk på det og tror på, at vi er kommet nærmere på en løsning, så der snart vil være godt nyt til de boligsøgende studerende.

- Nordjyske Stiftstidende Aalborg side 12 (071216).

Tjek kloakken for huller

Som chefkonsulent i Dansk Byggeri oplever Mikael Mortensen at blive kontaktet af rådvilde boligejere, som står med store regninger til reparation af revner og huller i kloakken. Han opfordrer derfor boligejere til at tegne en forsikring, som dækker, hvis uheldet skulle være ude, og at de desuden får foretaget en TV-inspektion af kloakken med jævne mellemrum ca. hver femte-tiende år afhængigt af husets alder.

- Randers Onsdag side 2 (071216).

LEDER: Udlicitering er ikke kun en spare øvelse

Mestertidende skriver, at en ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at der stort set ikke er forskel på om en kommune ledes af en blå eller rød borgmester i forhold til omfanget af udlicitering af vej- og parkopgaver. Udlicitering er nemlig ikke i så høj grad som tidligere et spørgsmål om politisk ideologi, men snarere et spørgsmål om sund fornuft i forhold til at få de kommunale budgetter til at hænge samme. Kommunerne og Dansk Byggeri bør altid lade analyser af udlicitering hænge sammen med brugertilfredshedsundersøgelser. Dermed kan udliciteringen blive endnu bedre både for kommunerne og forbrugerne og ikke kun et spørgsmål om at spare penge.

– Mestertidende side 2 (071216).

Behov for 20.000 boliger hvert år

Befolkningstallet i Danmark vokser år for år, og det samme gør antallet af mennesker, som vil bo i en større by. De mange tilflyttere til byerne skaber et behov for at bygge 178.000 boliger frem mod år 2025. Det svarer til knap 20.000 nye boliger hvert år, viser en ny analyse fra Dansk Byggeri. 156.000 mennesker vil i løbet af de næste ni år flytte til enten København, Aarhus, Aalborg eller Odense. Det betyder, at knap 1,6 millioner mennesker vil bo i de fire storbyer, når vi når frem til år 2025. Det svarer til 27 procent af befolkningen. –

– Mestertidende side 4 (071216).

Skoleelever ud på byggepladserne

På byggepladserne ved Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg og i NærHeden - Høje-Taastrups nye bydel, skal elever ud på byggepladserne, se arbejdet og snakke med medarbejderne. - Hvis vi skal have flere faglærte, bliver vi nødt til at vise branchens dygtige mennesker og fantastiske projekter frem, forklarer underdirektør i Dansk Byggeri, Louise Pihl. Der bliver udviklet undervisningsmateriale til lærerne, så de kan forberede sig før besøgene, og materialet kan bruges til fremtidige byggeprojekter.

– Mestertidende side 4 (071216).

Ulykkerne sker når rutinerne ændres

Noget er ikke, som det plejer at være. Det er årsagen eller den medvirkende årsag til 80 procent af alle arbejdsulykker, viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet, skriver Magasinet Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen, kan godt genkende det billede fra byggebranchen, som undersøgelsen tegner. - Vi ved, at de fleste ulykker sker efter sommerferien, når nye medarbejdere starter eller når man ikke længere gør, hvad man har på rygraden. I byggebranchen er der mange forandringer og derfor er det vigtigt, at man som arbejdsgiverfår lavet en ordentlig overlevering, så ulykken ikke sker, siger hun.

– Mestertidende Liv Arnth Jørgensen side 4 (071216).

Optimera vil stoppe krejleri om priser

Byggemarkedskæden vil gøre op med rabatkulturen i branchen og indfører nyt fastpriskoncept på alle sine 147.000 varer. - Det er et fint tiltag, for jeg synes, det vil være rart at være fri for at skulle tænke på, om man betaler for meget, siger tømrermester Niels Moestrup, som er formand for Træsektionen under brancheorganisationen Dansk Byggeri.

– Mestertidende side 20 (071216).

Historisk lav byggeaktivitet i landbruget

Det er ikke opløftende toner, der kommer fra landbruget, når det gælder byggeaktivitet, der ligger på et historisk lavt niveau. I Dansk Byggeri melder analysechef, Andreas Fernstrøm, om samme udvikling. - Der er stort set en status quo i byggeriet med en lille pil opad. Det er ikke meget opløftende, og der er mange risikofaktorer som for eksempel det netop overståede valg i USA, Brexit med videre. Hvad kommer det altsammen til at betyde for dansk landbrug, - det giver noget usikkerhed, siger han, men tilføjer at der dog er en lille stigning i byggeaktiviteten som man ser det i Dansk Byggeris konjunkturanalyse.

– Mestertidende side 25 (071216). /NHE"PRESSEN I DAG" er resuméer af dagens aviser, radio og tv. Indholdet er ikke nødvendigvis udtryk for Dansk Byggeris holdning.