Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides
logo-morkeblaa

PRESSEN I DAG 24. maj 2017

Byggebranche går glip af tysk boom

Tyskland er vigtig for byggebranchen, hvor der er tale om en betydelig milliardforretning. I det bedste år, 2014, blev der solgt danske byggevarer for 5,6 mia. kr. til tyske kunder. Siden er det gået tilbage, med det største tilbageslag i 2016 til 4,8 mia. kr. Siden 2010 har Tyskland øget importen af byggevarer med 90 mia. kr. Dansk Byggeri mener, at der er hent at hjælpe fra regeringen, og henviser til regeringens toårige strategi fra januar 2016. Den bør revideres og forlænges. Branchen vil gerne have rådgiverhjælp til at håndtere tysk byggelovgivning. Markedet er meget reguleret på landsplan og regionalt, hvilket er en byrde at forholde sig til for branchens mindre virksomheder.

– Børsen side 19, børsen.dk (240517).

Offensiv byggeboss renser ud i Tyskland

Udviklingsdirektør Jimmy Rahim har travlt. I løbet af de næste tre år skal han gennemføre, hvad der ikke er lykkedes i årtier, nemlig at sælge Dekos skillevægge i Tyskland i en grad, der gør markedet til et af virksomhedens vigtigste. Deko står ikke alene med problemstillingen. Hele branchen er på retur i Tyskland, viser en ny analyse fra Dansk Byggeri. – Vi har ikke formået at få del i den vækst, der har været. En forklaring kan være, at Tyskland er et hårdt marked, som mange har øjnene rettet imod. Og så er det et stort marked, hvor der er forskelle på nord, syd, øst og vest, siger chef for EU og internationale relationer, Henriette Thuen.

– Børsen side 18 og 19, børsen.dk (240517).

Byggebranchens tyske eksport falder

Med en eksportandel på 27 % er Tyskland bygge- og anlægsbranchens vigtigste eksportmarked. Samlet eksporterede branchen for 69 mia. kr. i 2016 - et fald på 3,3 mia. kr. fra året før. Byggebranchen mister markedsandele i Tyskland, Storbritannien og Sverige. Den tyske byggebranche spår en stigning på 5 % i 2017 til 834 mia. kr. - det højeste niveau i 20 år, skriver Dansk Byggeri.

– Børsen side 18, børsen.dk, (240517).

Tagpapgiganter holder marked i ulovligt jerngreb

Konkurrencestyrelsen fastslår, at tagpapgiganterne Icopal og Nordic Waterproofing bevidst holder konkurrenterne ude af markedet. Nordic Waterproofing-boss Paul Erik Rask afviser: - Vi har aldrig forsøgt at afskærme det danske marked, så det har de helt misforstået, siger Paul Erik Rask.

– Børsen side 1, 6-7, finans.dk (240517).

Dansk Byggeri: Tunnel til Sverige berører hele Nordsjælland

Branchedirektør i Danske Anlægsentreprenører i Dansk Byggeri, Niels Nielsen, skriver i et debatindlæg, at infrastruktur skal planlægges og besluttes langsigtet og ud fra langsigtede samfundsøkonomiske mål. - Det kan ingen formentlig være imod, men alligevel ser man alt for ofte, at manglende forudseenhed kommer til at stå i vejen for udviklingen med samfundsøkonomiske tab til følge. Derfor er der ros til transportminister Ole Birk Olesen for, at han er åben over for at få en fast HH-forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg belyst nærmere gennem grundige analyser, som kan skabe et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for bygningen af tunnelforbindelsen.

– altinget.dk (240517).

Unge i byggeriet glemmer sikkerheden

Ny forskning viser, at unge lærlinge i byggeriet ofte "glemmer" sikkerheden. I stedet har de meget fokus på at vise, hvad de duer til, og på hvorvidt de føler sig "trygge" ved det, de gør. I Dansk Byggeri mener arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, at der skal arbejdes meget mere med modtagekulturen: - Vi arbejder netop meget med vores virksomheder i forhold til at få modtagelsen af lærlinge sat i system. Det handler om at være tydelig over for den unge lærling og de nyansatte: Her gør vi sådan og sådan, og vi accepterer ikke dét og dét. Og så handler det om at gøre det legalt, at man blander sig – at man er mere støttende omkring hinandens arbejdsmiljø, siger Mette Møller Nielsen.

– fagbladet3f.dk, Ritzau (230517).

Flere virksomhedsbesøg og praktikpladser på vej til Djursland

Det kommer både de unge og de lokale virksomheder på Djursland til gode, at Syddjurs og Norddjurs kommuner, erhvervsskolerne, Dansk Byggeri Østjylland og DI har sat deres underskrift på en partnerskabsaftale. Det skete hos den lokale virksomhed VAM A/S i Auning i går den 23. maj kl. 17.00. Parterne vil fremadrettet samarbejde om blandt andet at skabe flere lærepladser i de lokale virksomheder og lave aktiviteter, der kan åbne folkeskoleelevernes øjne for erhvervsuddannelserne.

– mypresswire.dk (230517), Licitationen side 2, Randers Amtsavis side 22 og 23, randersamtsavis.dk, århusstiftstidende.dk (240517).

Dolkestød mod vækstfremmer

Dansk Byggeris administrerende direktør, Lars Storr-Hansen, er bekymret over det politiske spil, som foregår på Christiansborg, og som sætter den danske vækstpolitik på spil. Det er nemlig resultatet af den blokering, som socialdemokraterne og regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, er enedes om, og som betyder, at regeringen ikke, som forventet, får mulighed for at hæve pensionsalderen i takt med levealderen. - Vi taler om et halvt år for den enkelte. Det er overskueligt for de fleste. For det samlede arbejdsudbud er det af overordentlig stor betydning. Det er derfor den oplagte, den nemmeste og den hurtigst virkende frugt at plukke, siger Lars Storr-Hansen.

– mypresswire.dk (240517).

Forbrugerne er forsigtige optimister

Ifølge Danmarks Statistik faldt den samlede sæsonkorrigerede forbrugertillidsindikator overraskende fra et nettotal på +7,4 i april til +5,8 i maj. - De nye tal for forbrugernes humør er indsamlet i begyndelsen af maj. Og måske har den kolde april måned bidraget til at køle forbrugeroptimismen lidt ned. Men det er alligevel et overraskende resultat, da april også var måneden, hvor danskerne fik i alt 17 mia. kr. tilbage i skat, svarende til en gedigen vækstpakke eller en mellemstor skattereform, siger cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg.

– mypresswire.dk (240517).

Boligkøberne tænker mere grønt

Det er ikke lige meget, om energimærket er B eller E, når boligen skal sælges. Bare én klasse bedre påvirker salgspris positivt med i gennemsnit 50.000 kroner. Boligkøberne tænker i højere grad grønt, vurderer Dansk Byggeri. - Energirenovering er en fremtidssikring af boligen. Det øger både boligens indeklima, komfort og pris, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri, Camilla Damsø Pedersen. I en undersøgelse udført af Energistyrelsen giver mere end hver anden udtryk for, at energimærket har betydning for valg af bolig. Det afspejler sig også i Dansk Byggeris Energianalyse 2017.

– bygtek.dk, tv2bornholm.dk, mypresswire.dk (230517).

Hvordan opnår man energibesparelser ved renovering af store bygninger?

Energibesparelser i bygninger opnås billigst, når de gennemføres i forbindelse med de bygningsrenoveringer eller ombygninger, der alligevel finder sted. Mange bygherrer og investorer har imidlertid oplevet, at de energibesparelser, som de får stillet i udsigt, inden de går i gang med et større ombygningsarbejde, tabes undervejs i processen. Energistyrelsen har derfor sammen med Grundejernes Investeringsfond finansieret et projekt om, hvordan renoveringer af store bygninger kan gennemføres. Projektet er udført i samarbejde med blandt andet Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Bygningsstyrelsen og Dansk Byggeri.

– energistyrelsen.dk (230517).

Dansk Byggeri lægger sig fladt ned: Undskyld til Vejle

I sidste uge kritiserede Dansk Byggeri Vejle Kommune for at have den højeste timepris på sagsbehandlingen af byggesager, men det trækker organisationen nu tilbage i en ny pressemeddelelse, fordi prisen i februar blev justeret, så timeprisen på sagsbehandlingen nu er på 750 kroner. - Der er desværre sket en fejl i vores oversigt, hvor sidste års timepris fremgår. Vi ligger os ned og siger undskyld til Vejle. Det er en menneskelig fejl, der er sket, og det kan jeg kun beklage, lyder det fra formand for Dansk Byggeri Sydjylland, Michael Mathiesen.

– vafo.dk, fredericiadagblad.dk (230517).

Greve har Sjællands højeste timepris

Mens det koster 646 kroner i timen at få sagsbehandlet en byggetilladelse i Greve, så er det gratis i Stevns, Holbæk, Ringsted, Slagelse og Lejre. Det viser en ny opgørelse fra Dansk Byggeri, hvor både Roskilde, Odsherred og Sorø ligger i top ti over landets laveste timepriser på henholdsvis 360 kroner, 473 kroner og 515 kroner.

– Sydkysten Syd side 27, Sydkysten Nord side 19 (240517).

Oldermand tager to år mere

Oldermand i Brolæggerlauget i Dansk Byggeri, Claus Johnsen, glædede sig på den årlige generalforsamling over, at der ikke kunne konstateres nogen udmeldinger. Til gengæld er der kommet fire nye medlemmer til. - Vi er glade for at kunne byde de nye medlemmer velkommen. Vi har et stærkt fagligt netværk og mulighed for at få hjælp af Dansk Byggeris sekretariat, der bistår med alt det juridiske, sagde oldermand Claus Johnsen.

– grønteknik.dk (230517). /EBS"PRESSEN I DAG" er resuméer af dagens aviser, radio og tv. Indholdet er ikke nødvendigvis udtryk for Dansk Byggeris holdning.