Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Øget fleksibilitet i et fortsat gavmildt dagpengesystem

Dagpengekommissionen er ikke nedsat på begæring af arbejdsgiverne. Dansk Byggeri anerkender dog Dagpengekommissionens forslag om at øge gevinsten for de arbejdsløse ved at tage småjobs. Det bør komme alle til gode. Byggeriet ønsker fortsat fokus på dagpengeperiodens længde og de høje danske dagpengesatser

Dagpengekommissionen blev nedsat af den forrige regering med henblik på at vurdere, om reformen fra 2010 kunne gøres mere spiselig for kritikerne – særligt i fagforeningerne. På den baggrund er det positivt, at Dagpengekommissionen lander, hvor den gør.

- Vi har ikke haft behov for at reparere på dagpengeforliget fra 2010, som har bidraget til at trække området i den rigtige retning – især med en markant forkortelse af dagpengeperioden, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, i en kommentar til Dagpengekommissionens rapport.

Dansk Byggeri er dog tilfredse med Dagpengekommissionens forslag om fleksibel genoptjening. Forslaget lægger op til, at der bliver langt bedre incitamenter til at tage job i korte perioder og også til at tage et job, hvor lønnen ikke nødvendigvis er lige så høj, som den løn man fik tidligere. Det får ros med på vejen af Dansk Byggeri:

- Det er almindelig fornuft, at man har pligt til at tage de job, der er, til de lønninger, der kan betales. Det vil gøre det nemmere at få besat en række af de job, der i dag er vanskeligheder med at rekruttere dansk arbejdskraft til. Her har det kendte dagpengesystem ikke været indrettet med de rette incitamenter, siger Lars Storr-Hansen.

Han peger dog samtidig på, at Dagpengekommissionens forslag om to betalte G-dage ved selv korte ansættelser vil betyde, at mange virksomheder kan være tilbageholdende med de korte ansættelser.

Finansiering
Lars Storr-Hansen understreger, at det er kommissionens opgave at overholde det kommissorium, den arbejder under. Derfor skal der findes finansiering til at lave den mere fleksible genoptjening, som kommissionen lægger op til.

- I det lys vækker det bekymring for finansieringen, da udgangspunktet har været, at et nyt dagpengesystem ikke må koste mere end hidtil. Det må rejse et stort spørgsmål om finansieringen af fx muligheden for at forlænge dagpengeperioden med op til et år. Den regning skal jo betales, siger Lars Storr-Hansen.

Dansk Byggeri vurderer, at det er overordentligt fornuftigt at kigge på dimittendsatsen, som man i byggeriet gerne havde set, at man havde skruet endnu mere ned på.

- Vi må konstatere, at en generel nedsættelse af dagpengesatserne ikke er på politikernes dagsorden. Vi må dog fastholde vores kritik af, at vi i Danmark har en særdeles høj kompensation, idet 90 procent af den hidtidige indkomst må betegnes som særdeles gavmild. Desværre bliver det tilsyneladende ikke i denne omgang, at vi skal have en generel drøftelse af de høje danske satser for overførselsindkomster, konstaterer Lars Storr-Hansen.


Kontakt
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32