Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Dansk Byggeris kommentarer til Det Økonomiske Råd

Dansk Byggeri deler i store træk Det Økonomiske Råds vurdering af den økonomiske udvikling. Der er dog uenighed om BoligJob-ordningen, og Dansk Byggeri ønsker en mere langsigtet profil på investeringsområdet. Samtidig understreges behovet for fokus på reduktion af antallet af kontanthjælpsmodtagere

BoligJob
Dansk Byggeri ærgrer sig over, at formandskabet har ændret sin vurdering af BoligJob­-ordningen siden 2011. Det er Dansk Byggeris opfattelse, at ordningen ikke har et konjunkturelt sigte.

- BoligJob-ord­nin­gen er primært et strukturelt redskab, der som ekstra bonus har nogle positive aktivi­tetsmæssige sidegevinster - ikke mindst i yderområderne, som endnu ikke har mærket meget til det økonomiske opsving, siger Lars Storr-Hansen og tilføjer:

- BoligJob er også et pragmatisk redskab, der forbedrer skattesystemet, da ordningen retter op på markedsfejl indenfor nogle af de områder af økonomien, der er mest eksponeret over for sort arbejde. Det er beklageligt, at debatten om BoligJob-ordningen har lukket sig inde i en osteklokke uden at ville skele til fx de positive svenske erfaringer med tilsvarende og langt mere generøse ordninger.

Den økonomiske aktivitet
Med en beskæftigelse der fortsat er ca. 3,5 % under det strukturelle niveau, konstaterer Det Økonomiske Råd (DØR), at fremgangen for dansk økonomi sker i et moderat tempo.

Dansk Byggeri er enig, men deler ikke DØRs optimistiske vurdering af de private investeringer. Med 6,5 mio. m² ledige er­hvervslokaler skal der ske en stor reduktion, før investe­rin­ger­ne i nybyggeri og hovedreparationer af erhvervsbygninger vil stige.

- Det betyder en tvivlsom investeringskvote. Vil den, som formand­skabet forudsætter i sin mellemfristede fremskrivning, rette sig kraftigt op i årene efter 2018? Det tvivler jeg stærkt på, siger Lars Storr-Hansen.

Dansk Byggeri vurderer, at finanspolitikken er passende doseret, og at underskuddene på den offentlige saldo i 2015 og 2016 ikke er specielt foruroligende.

- Men fri os for zik-zak i investeringspolitikken. Regeringen bør fremlægge en 2025-plan, så man kan opnå en passende tidshorisont i planlægningen af de offentlige investeringer, herunder i byggeri og anlæg, siger Lars Storr-Hansen.

Kontanthjælp og arbejdsudbud
Lars Storr-Hansen kalder det tankevækkende, at der fortsat er 157.000 personer på kontanthjælp. Den seneste reform har kun flyttet 1.600-2.600 personer fra kontanthjælp til beskæftigelse.

- Der er derfor behov for yderligere reformer af kontanthjælpen med det mål at flytte flere kontanthjælpsmodtagere tættere på arbejdsmarkedet. For ellers vil vi ikke kunne imødekomme behovet for dansk arbejdskraft i de kommende år.

Kontakt
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32