Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kun én byggekonkurs om dagen

Tendensen med relativt mange konkurser i bygge- og anlæg i 1. halvår 2015 er i de seneste to måneder tilsyneladende vendt. I juli og august har der i snit kun været én byggekonkurs om dagen

Ifølge Danmarks Statistik var der i august 30 konkurser i bygge- og anlægsbranchen, dvs. kun ca. én byggekonkurs om dagen.

I årets første otte måneder er 371 byggevirksomheder gået konkurs. På den baggrund forventer Dansk Byggeri ca. 600 byggekonkurser for hele året 2015. Til sammenligning toppede konkursbølgen i 2010, hvor der var 1005 konkurser bygge- og anlægsbranchen.

- Der er flere nøgletal, som i øjeblikket udvikler sig gunstigt i bygge- og anlægsbranchen bl.a. beskæftigelsen. Hertil kommer, at en stigende aktivitet på boligmarkedet smitter positivt af på branchen. Det samme er tilfældet med den genindførte Boligjob-ordning, siger cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri og tilføjer:

- På bundlinjen går bygge- og anlægsbranchen mod bedre tider, omend der fortsat er meget stor geografisk variation. Især de store virksomheder omkring hovedstaden og Aarhus har fulde ordrebøger, mens mange små byggevirksomheder i yderområderne hænger med næbbet med slunkne ordrebøger og forhøjet konkursrisiko.

Men vender man blikket mod konkursudviklingen i det samlede private erhvervsliv, er der også gode nyheder:

- Når der korrigeres for sæsonudsving, steg antallet af konkurser ganske vist fra 256 i juli til 295 i august, men på tremåneders basis er der alligevel sket et markant fald på 21 pct. fra perioden marts-maj til juni-august, konstaterer Bo Sandberg.

Konkurspilen peger altså i øjeblikket nedad, og der var også i august relativt få beskæftigede, som blev berørt af konkurs, nemlig 706 fuldtidspersoner.

- I 2014 var det i månedligt snit ca. 800 fuldtidsbeskæftigede, der blev direkte ramt af konkurs. Til sammenligning var der i de værste finanskriseår 2009 og 2010 mellem 1600 og 1800 fuldtidsbeskæftigede, som hver eneste måned blev ramt af erhvervslivets konkurser, siger Sandberg.


Kontakt
Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, telefon 28 50 38 19
Pressekonsulent i Dansk Byggeri, Anette Sørensen, telefon 30 36 02 65