Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Dansk Byggeri: Tid til at samle byggeriet i ét ministerium

Mens der lægges politiske kabaler på Marienborg spiller Dansk Byggeri nu ud med et ønske om igen at få samling på byggeriet. Siden opløsningen af Boligministeriet er byggeriet bid for bid blevet spredt over flere ministerier

For Dansk Byggeri er de igangværende forhandlinger om en ny regering en god mulighed for at få skabt samling af bygge- og anlægsområdet.

 

- Byggeriet er gennem flere valgperioder blevet fordelt på adskillige ministerier, og væsentlige fagområder, der hører tæt sammen, er splittet over flere forskellige ministerområder, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, som nu foreslår omlægninger af ministerier.

 

Byggeriet har været placeret i henholdsvis Erhvervsministeriet, Klima- og Energiministeriet og nu i Transport- og Bygningsministeriet.

 

- Det er ikke holdbart. Skiftende placeringer medfører, at området om og om igen skal indpasses i nye arbejdsgange, og det er ikke nødvendigvis godt for et så stort og betydende erhvervsområde. Derudover medfører det også hyppige personudskiftninger i administrationen og blandt de politikere, der har området som ordførerskab. Herved risikeres både tab af kontinuitet, indsigt og erfaring, siger Michael H. Nielsen og fortsætter:

 

- Vi mener, at tiden er inde til en gennemgribende og omfattende ændring af ansvarsområder. Konkret foreslår vi, at der etableres et Byggeri- og byudviklingsministerium samt et Klima-, energi og råstofministerium ved at flytte opgaver fra flere ministerier.

 

Byggeri- og byudviklingsministeriet skal have ansvar for alle forhold vedrørende byggeri, bygninger og det bebyggede miljø. Bygningsintegrerede anlæg til produktion af vedvarende energi bør også henhøre under Byggeri- og byudviklingsministeriet.

 

Byudviklingen hænger nøje sammen med administration af planforhold inden for byzoner og bør også ske under Byggeri- og byudviklingsministeriet, og det vil i følge Dansk Byggeri være naturligt, at Byggeri- og byudviklingsministeriet får ansvaret for kort- og geodata samt planlægning og udvikling i yderområderne, som hænger tæt sammen med vilkårene for byggeri og bygningsanvendelse.

 

Samtidig foreslår Dansk Byggeri, at klima-, energi og råstofområdet samles i ét ministerium, som skal have fokus på ressourceforsyning og -distribution. I dag er disse områder ifølge Michael H. Nielsen underlagt ministerier og styrelser, der har forskelligt formål og fokus.

 

- På energisiden skal Klima-, energi og råstofministeriet have ansvar for den kollektive energiforsyning, både vedvarende energi, fossil energi, genbrug og genanvendelse af affald samt nyttiggørelse af affald – den cirkulære økonomiske tænkning skal have politisk fokus. Det betyder, at affaldsområdet i sin helhed flyttes fra Miljøministeriet, forklarer Michael H. Nielsen.

 

Dansk Byggeri foreslår, at Socialministeriet fortsat varetager de boligsociale opgaver i forhold til den almene boligsektor.

 

Kontakt

Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20 28 52 64

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32