Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

DØR åbner for mere udenlandsk arbejdskraft

Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen udtrykker tilfredshed med DØR´s anbefalinger og klare dokumentation for den udenlandske arbejdskrafts gunstige virkning for dansk økonomi

På mødet i Det Økonomiske Råd kaldte administrerende direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, vismændenes kapitel om udenlandsk arbejdskraft vigtigt og epokegørende.

- Der er meget klar dokumentation for, at udenlandsk arbejdskraft bidrager til vækst og velstand i en lille åben økonomi som den danske. Ikke mindst er det interessant, at internationale studier tyder på, at indvandring øger gennemsnitsindkomsten for den indfødte befolkning.

Lars Storr-Hansen henviser også til den dokumentation i DØR-rapporten, som viser, at udenlandsk arbejdskraft fra de nye EU-lande bidrager til et fleksibelt arbejdsmarked og var med til at tage toppen af flaskehalsudfordringer og lønpres under den seneste højkonjunktur. 

- Og vi er enige med DØR i, at den udenlandske arbejdskraft vil spille samme rolle fremadrettet, hvis der igen kommer pres på arbejdsmarkedet. Så langt øjet rækker, er der plads til og brug for både indenlandsk og udenlandsk arbejdskraft. Det gælder ikke mindst i byggeriet, siger Lars Storr-Hansen.

Dansk Byggeri deler DØR´s overordnede vurdering af den aktuelle konjunktursituation.

- Vi befinder os efterhånden i et bredt funderet opsving med både privatforbrug, investeringer, boligbyggeri og eksport som vækstmotorer. Samtidig er det positivt, at vismændene bidrager med nuancer i den til tider ret hysteriske offentlige debat om flaskehalse. Vi er helt på linje med DØR i, at der er et godt stykke op til den overophedning af økonomien, vi så op til finanskrisen i 2008, sagde Dansk Byggeris adm. direktør på det halvårlige møde i Det Økonomiske Råd. 

Kontakt
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32