Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyheder

  08-09-2017

  Det bliver et godt eksportår for arkitekter, ingeniører og entreprenører

  Internationale opgaver i byggebranchen er ikke længere et nødspor, når der er for lidt fremdrift på hjemmemarkedet. For mange af de mest professionelle aktører er markedet i dag globalt, og det afspejles i den eksportprofil, som Dansk Byggeri, FRI og Dansk Arkitektvirksomheder har offentliggjort

  08-09-2017

  Rekordmange ledige stillinger

  Stor personaledynamik på arbejdsmarkedet. Antallet af jobåbninger i byggeriet er over landsgennemsnittet

  08-09-2017

  Kritik af energispareordningen kalder på ny begyndelse

  Dansk Byggeri er ikke overrasket over den kritik, som Rigsrevisionen har rettet mod energiselskaberne og deres håndtering af energispareordningen. Der er brug for at nytænke energispareindsatsen, som skal bidrage til realisering af den danske målsætning om et energisystem fri af fossile energikilder frem mod 2050

  08-09-2017

  Det haster at få Energikrav 2020 meldt ud

  Dansk Byggeri ønsker en snarlig udmelding om Energikrav 2020. Byggebranchen har brug for klare sigtelinjer at arbejde ud fra

  07-09-2017

  Fra bumletog til lyntog

  Dansk Byggeri mener, at der er gode grunde til at øge investeringerne i Togfonden, så væ-sentlige dele af banestrækningerne i timemodellen fremtidssikres

  07-09-2017

  Ros til regeringens udspil om stop for opgavetyveri

  Regeringen har netop offentliggjort sit udspil ”Fair og lige konkurrence”. Dansk Byggeri bakker op om, at den offentlige sektor skal fokusere på kerneopgaverne, og derfor er regeringens nye udspil særdeles velkomment

  07-09-2017

  Høje-Taastrup Kommune vinder årets Brolæggerpris 2017

  Den gamle stationsplads i Hedehusene er forvandlet fra et forsømt område til et inviterende byrum. Det flotte arbejde bliver belønnet med årets Brolæggerpris

  06-09-2017

  Konkurser nærmer sig ”ny normal”

  Opsvinget har varet så længe, at konkursbølgen nu ruller langsommere og nærmer sig en ”ny normal”. Der har foreløbig i 2017 været 467 byggekonkurser. Det er 21 procent færre end i 2016. Så langt øjet rækker, forventer Dansk Byggeri ikke, at man igen når ned på niveauet før krisen med 200-300 konkurser årligt

  06-09-2017

  Farvel til affaldsskakte i etagebyggeri

  I det nye bygningsreglement - BR15 - er det ikke længere et krav, at der skal etableres affaldsskakte i nye etageejendomme over tre etager. Dansk Byggeris Miljøsektion efterspørger klare regler for affaldshåndtering i etageejendomme

  05-09-2017

  Tre ud af fire ansatte i byggeriet er omfattet af en sundhedsordning

  Det er på tide at aflive myten om, at mænd ikke går til lægen. En ny undersøgelse fra Dansk Byggeri baseret på data fra PensionDanmark viser, at andelen af ansatte i byggeriet, der får behandling via en sundhedsordning, kun ligger lidt under gennemsnittet