Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyheder

  24-11-2015

  Sæt mål for den grønne omstilling

  Der er behov for at fastlægge langsigtede mål, når det gælder bygningers rolle i den grønne omstilling.

  23-11-2015

  Bomstærkt privat arbejdsmarked

  Det private arbejdsmarked er gået frem med stormskridt siden foråret 2013, og i de seneste 2½ år er der kommet ca. 74.600 flere private lønmodtagere i beskæftigelse. Også i byggebranchen ska-bes der nye job for tiden. Senest ca. 800 flere lønmodtagere i september

  23-11-2015

  Det bliver lettere at bygge og bo på landet

  Regeringens mere end 100 forslag i udspillet ”Vækst i hele Danmark” giver landets yderområder nye muligheder, som kommer både borgere og virksomheder til gode, vurderer Dansk Byggeri

  23-11-2015

  Hold øje med sneen og undgå skader på boligen

  Et snefyldt landskab kan få konsekvenser for boligens tag, hvor ophobning af den kolde masse sætter pres på tagkonstruktionen. Hvis boligejeren holder et vågent øje på sneen, kan det minimere risikoen for skader på boligen

  19-11-2015

  Bygninger og anlæg står for 79 pct. af nationalformuen

  Danmarks Statistik har opgjort landets samlede produktionsapparat – dvs. boliger, erhvervsbygninger, anlæg, maskiner, software og andre målbare værdier - til astronomiske 6.192 mia. kr. i alt i 2014. Den samlede masse af bygninger og anlæg udgør med 79 pct. rygraden heraf

  19-11-2015

  Finanslov med blå pletter

  Regeringen har fået en finanslovsaftale på plads med de blå partier. Dansk Byggeri noterer sig, at erhvervsfremme ikke fylder voldsomt meget, men at der er positive elementer bl.a. på skatteområdet

  16-11-2015

  Aftagende lønudvikling i byggeriet

  Efter et par kvartaler med stigende lønvækst i byggeriet, viser DA´s lønstatistik for 3. kvartal en aftagende lønstigningstakt. Den årlige ændring i timefortjenesten faldt fra 2,7 pct. til 2,4 pct. i 3. kvartal

  13-11-2015

  Fælles ansvar at finansiere højere pensionsalder

  Dansk Byggeri bakker fuldt op bag at hæve pensionsalderen fra 67 til 68 år i 2030. Det er en naturlig konsekvens af danskernes stigende levealder. Men regningen skal ikke sendes til virksomhederne

  13-11-2015

  Hvem kan spejle sig i udkantsdanmark?

  Vi kan og skal ikke standse den globale trend, urbaniseringen er, men der er brug for, at vi går på to ben, for land og by er hinandens forudsætninger

  12-11-2015

  Retsforbehold skaber ulige vilkår på det indre marked

  Den 3. december skal danskerne stemme ja eller nej til at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Dansk Erhverv og Dansk Byggeri er glade for, at vi får mulighed for at gøre op med retsforbeholdet, som vi kender det