Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyheder

  13-10-2015

  Vækst i byggebeskæftigelsen

  I august i år var der flere beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen end i fjor. Der er opgang ved nybyggeri og anlægsvirksomhed, mens der er vigende beskæftigelse ved bygningsreparation

  12-10-2015

  Hvem tør investere i fremtiden?

  I øjeblikket ser vi det ene store anlægsarbejde efter det andet særligt i hovedstadsområdet. Men til næste år bliver der længere mellem entreprenørmaskinerne, hvis ikke der findes alternativ finansiering

  12-10-2015

  Håndværkeren bliver brugt som rådgiver

  Danske håndværkere er godt klædt på, når det gælder byggelovgivning, arbejdsmiljø og håndværksmæssige konstruktioner. Og det er godt nyt for boligejerne – for håndværkerne bliver i høj grad brugt som rådgivere

  09-10-2015

  Infrastrukturfonden standser betalingerne

  Danske Anlægsentreprenører er bekymret over udmeldingerne fra Finansministeriet om, at infrastrukturfonden ikke kommer i spil til nye infrastrukturprojekter

  09-10-2015

  Slut med nøgletal

  Regeringen har meddelt, at virksomhedernes pligt til at indberette nøgletal for alment og statsligt byggeri ophører ved denne måneds udløb

  08-10-2015

  Danske virksomheder fortjener lige vilkår på det indre marked

  Folkeafstemningen om en ændring af retsforbeholdet den 3. december er en kærkommen mulighed for at gøre op med en kritisk hæmsko for danske eksportvirksomheder. Dansk Erhverv og Dansk Byggeri starter oplysningskampagnen #ligevilkår for at sikre dansk erhvervsliv fair vækstmuligheder i Europa

  07-10-2015

  Dansk Byggeris kommentarer til Det Økonomiske Råd

  Dansk Byggeri deler i store træk Det Økonomiske Råds vurdering af den økonomiske udvikling. Der er dog uenighed om BoligJob-ordningen, og Dansk Byggeri ønsker en mere langsigtet profil på investeringsområdet. Samtidig understreges behovet for fokus på reduktion af antallet af kontanthjælpsmodtagere

  06-10-2015

  Reformsporet fører i den rigtige retning

  Dansk Byggeri fremhæver statsministerens meget klare garanti af en fortsættelse af reformsporet. Der skal skabes et nyt mind-set, hvor kontanthjælp er en kortvarigt ydelse for ikke-forsikrede i overgangen til arbejde eller uddannelse, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri

  05-10-2015

  Vækst skabes tit fra skrivebordet

  God ledelse i bygge- og anlægsbranchen sker ikke nødvendigvis på selve byggepladsen. Der er stor gevinst at hente, hvis lederen af en virksomhed bevæger sig væk fra byggepladsen for i stedet at koncentrere sig om at styre virksomheden i den rigtige retning fra kontorstolen

  01-10-2015

  Energirenover og slip for dyr varmeregning

  Danskerne er storforbrugere af energi, når det kommer til at varme boligen op. Derfor kan man som boligejer på sigt spare penge ved at investere i energirenoveringer, der sænker varmeforbruget i boligen