Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyheder

  07-06-2017

  Grønne investeringer bliver ved snakken

  Vi vil gerne spare på energien, men vi vil også gerne have et nyt køkken. Hvis vi skal vælge, lader vi hulmursisoleringen blive ved snakken. Det viser nye tal fra Dansk Byggeris Energianalyse

  06-06-2017

  Paraderne skal sænkes og båndene løsnes

  Vi må finde ud af, hvordan vi skal løsne båndene, så der bliver plads til at gøre det, som de nye muligheder byder os. Udfordringen er at styre udviklingen gennem rammevilkår for erhvervslivet, for arbejdsmarkedet og for individet, så vi kan sikre, at samfundet med den teknologiske og digitale innovation bliver så gennemsigtigt og fair som muligt

  02-06-2017

  Kommuneaftale beskytter mod vand i kælderen

  Regeringen og KL har udvist ansvarlighed og lyttet til de ulykkelige boligejere, der har fået deres hjem og værdier ødelagt. Nu kan der endelig komme gang i kystsikringsprojekter, me-ner Danske Anlægsentreprenører

  01-06-2017

  Der er udsigt til et lille løft i kommunernes økonomi

  Dansk Byggeri er tilfreds med, at kommunerne får mulighed for at holde et fornuftigt niveau for såvel service som anlæg i 2018. Dansk Byggeri kalder det også positivt, at aftalen åbner for mere tværkommunalt samarbejde

  01-06-2017

  Ny planlov løsner grebet om landdistrikterne

  Dansk Byggeri fremhæver tre væsentlige forbedringer ved den nye planlov: Den gør det mere attraktivt at bosætte sig og arbejde i landdistrikterne, den sikrer flere boliger til studerende og de administrative besværligheder ved tilbygning og omdannelse af bygninger bliver reduceret

  31-05-2017

  Økonomisk opsving kalder på reformer

  Dansk økonomi er kommet godt fra start i 2017 med en årsvækst på 2,2 %. Det er et bredt funderet opsving trukket af privatforbrug, boliginvesteringer og eksport. Men der er brug for fortsatte reformer, hvis ikke opsvinget i løbet af få år skal løbe tør for kvalificerede hænder

  30-05-2017

  Vi skal være flere om at bage kagen - danskernes arbejdsliv forlænges

  Der bliver brug for alle og flere til i fremtiden. Vi skal hurtigere ind på arbejdsmarkedet, og dem, som vælger et langt arbejdsliv, skal belønnes. Dansk Byggeri roser regeringens fem indsatsområder, der skal sikre, at vi bliver flere om at løfte velfærdsbyrden

  30-05-2017

  Dyrt at opføre sig som om man er fattig

  Der er behov for flerårige budgetter og anerkendelse af, at investeringer i bygninger og veje er nødvendige

  30-05-2017

  DØR åbner for mere udenlandsk arbejdskraft

  Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen udtrykker tilfredshed med DØR´s anbefalinger og klare dokumentation for den udenlandske arbejdskrafts gunstige virkning for dansk økonomi

  30-05-2017

  Konjunkturkurven stiger ikke så stejlt som forventet

  Danmarks Statistiks månedlige konjunkturbarometer viser en moderat optimisme hos byggevirksomhederne. Bo Sandberg peger på, at vejanlæg trækker ned med et decideret fald i aktiviteten