Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyheder

  30-03-2015

  Journalistisk ønsketænkning

  Nybyggeriet af boliger stiger godt nok lidt, men det er fra et niveau i 2013, som vi ikke har set så lavt på denne side af 2. verdenskrig

  30-03-2015

  Stort fald i byggeriets konjunkturindikator

  Konjunkturindikatoren for bygge- og anlægsbranchen faldt fra minus 12 i februar til minus 17 i marts i år. Der er tale om en faldende tendens i det seneste års tid. Faldet skyldes især forværrede udsigter for beskæftigelsen, mens der er en lille tilbagegang i virksomhedernes vurderinger af ordrebeholdningen

  26-03-2015

  Sådan skal Arbejdstilsynet arbejde

  Hvordan får vi mest ud af de mange midler, der afsættes på arbejdsmiljøområdet, og hvordan skal Arbejdstilsynet prioritere deres indsats? Det er der i dag indgået en politisk aftale om, som Dansk Byggeri har både ros og ris til

  25-03-2015

  Offentlige investeringer halter efter nabolandene

  Med tal for sidste kvartal kan der gøres status for de offentlige finanser i 2014. Det endte med et offentligt overskud på 24 mia. kr., som i høj grad kan tilskrives engangsindtægter fra kapitalpensionsomlægningen i de tre sidste kvartaler af 2014

  19-03-2015

  Danmark halter efter naboerne i sikring mod vandmasserne

  Både staten og kommunerne i Norge, Sverige og Storbritannien tager aktivt del i at beskytte sine indbyggere mod skybrud, stigende vandstande og stormfloder. Til gengæld kan spredningen af ansvaret på stat, kommuner og enkelte lodsejere betyde, at der ikke er meget hjælp at hente herhjemme, på trods af Danmarks udsatte position som lavtliggende land

  16-03-2015

  Kraftig opjustering af byggeomsætningen i 2014

  Danmarks Statistik har revideret omsætningsstatistikken for 2014 baseret på virksomhedernes momsindberetninger. Især i byggeriet er der tale om en markant opjustering

  13-03-2015

  BoligJob-ordningen gav travlhed før lukketid i 4. kvartal

  Der var 1.300 flere fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i byggeriet i 4. kvartal end i 3. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving. Og der blev præsteret 0,5 pct. flere arbejdstimer end i det foregående kvartal. Samtidig viser Dansk Byggeris beregninger, at de beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen er blandt de allermest flittige på arbejdsmarkedet

  13-03-2015

  Kig mod Norge: byggemulighedernes land

  Der er masser af arbejde for den danske bygge- og anlægsbranche i Norge, og det er bare om at gribe chancen – særligt for virksomheder i Nord- og Midtjylland, opfordrer Dansk Byggeri. Reglerne er dog indviklede og omstændige, så det kræver god forberedelse

  12-03-2015

  Dansk Byggeri: God byudvikling forudsætning for attraktive boliger

  Billige boliger handler om at optimere byggeriets processer, men det handler i mindst lige så høj grad om at træffe de rigtige beslutninger for byens udvikling. Det skriver Maria Schougaard Berntsen, økonomisk konsulent i Dansk Byggeri

  11-03-2015

  Flere jobåbninger på arbejdsmarkedet - flest i hovedstaden

  Stigningen i antallet af jobopslag bekræfter den seneste tids fremgang på arbejdsmarkedet. Der er dog væsentlig geografisk forskel. Hovedstaden fører an, mens fremgangen i øjeblikket går udenom om blandt andet Sjælland og Syddanmark