Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Branchen i samfundet

Byggeerhvervet er styret af efterspørgslen fra offentlige og private bygherrer

Især nybyggeriet er konjunkturfølsomt. For branchen er det ønskeligt med et stabilt aktivitetsniveau. Det sikrer en stabil beskæftigelse og derved en fornuftig udnyttelse af kapaciteten, og det sikrer samtidig den bedst mulige totaløkonomi

  08-08-2016

  Danmark er på katastrofekurs

  Vær varsom med ”lette logikker”, som at det bare er demografien, der spiller os et puds. Faktum er, at dansk økonomi gennem ti år ikke har været i stand til at vokse

  26-07-2016

  Der er brug for en langsigtet offentlig investeringsplan

  Dansk Byggeri anbefaler en langsigtet og transparent offentlig investeringsplan, hvor man prioriterer de projekter med højest samfundsøkonomisk forrentning først, og hvor man undgår for meget stop-and-go-politik

  02-07-2016

  Nu kan vi regne med en ny Storstrømsbro

  Politikerne har længe holdt erhvervsliv og borgere på Lolland-Falster hen i usikkerhed om en ny Storstrømsbro - også danske anlægsvirksomheder har efterspurgt en afklaring. Dansk Byggeri er tilfredse med, at der nu endelig er udsigt til, at der i 2022 er færdiggjort en ny bro

  24-06-2016

  Et kæmpetab for det europæiske samarbejde

  Brexit vækker bekymring i byggeriet, som ønsker at Storbritannien får en aftale så tæt på Det indre Marked som muligt

  11-06-2016

  Dansk Byggeri: Kommuneaftalen rammer inden for skiven

  Byggeriet organisation, Dansk Byggeri, advarer mod faldende anlægsinvesteringer og er skuffet over, at aftalen ikke har fået sat faste mål for konkurrenceudsættelse. Til gengæld er der positive forventninger til udfaldet af aftalerne om flygtninge og boliger

  31-05-2016

  Dansk Byggeri: Reformer er andet end boligskat

  I kommentaren til forårsrapporten fra Det Økonomiske Råd understreger Dansk Byggeri behovet for ambitiøse reformer, der kan reducere samfundets forsørgerbyrde. Dansk Byggeri advarer også mod for tidlige finanspolitiske stramninger og efterlyser ambitiøse fremadrettede investeringer

  03-05-2016

  Nu skal det ikke koste penge at vinde over SKAT!

  Dansk Byggeri har længe påpeget det uacceptable misforhold, at fx små håndværksvirksomheder drevet i selskabsform, siden 2009 ikke kan få dækket sagsomkostningerne, selvom man vinder en retssag mod SKAT. Derfor glæder Dansk Byggeri sig over Retssikkerhedspakke II, der retter op på denne diskrimination - og også rummer andre positive nyskabelser

  25-04-2016

  Spot on – vækst og velstand i hele Danmark

  Af adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri

  17-03-2016

  Flygtningeaftale - det muliges kunst

  Dansk Byggeri er optaget af viljen til at levere ved trepartsforhandlingerne. Dansk Byggeri anerkender derfor resultatet, som viser, at der har været både forståelse for og evne til at levere på flygtningeudfordringen i forhandlingerne

  15-03-2016

  Tab ikke partsforhandlingerne på gulvet

  Af adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri

Sammen bygger vi Danmark

Bygge- og anlægsbranchen er en af samfundets betydende brancher. Med en pjece over branchens betydning for både uddannelser, eksporten, samfundsøkonomien, boliger og tilgængelighed, den grønne omstilling mv., kan du få et hurtigt overblik over branchens bidrag, aktiviteter og størrelse.

Læs pjecen her