Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Konjunkturer og marked

Bygge- og anlægsbranchen er en landets store brancher, og vil gennem en velfungerende infrastruktur og  vedligeholdte bygninger være med til at skabe  forudsætningerne for samfundets øvrige produktion og vækst.

Dansk Byggeri følger nøje udviklingen i konjunkturerne, både for bygge- og anlægsbranchen og samfundet som helhed.

Læs den seneste konjunkturanalyse.

  04-02-2016

  Skidt start på 2016

  Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i januar måned var 94 konkurser i bygge- og anlægsbranchen, mens der til sammenligning var 45 i januar 2015

  28-01-2016

  Byggeriets mundvige peger opad

  Konjunkturbarometret for bygge- og anlægsbranchen er på et år krøbet opad fra et nettotal på -18 i januar 2015 til -6 i januar i år. 2016 kan blive året, hvor byggebranchens fremtidsforventninger for første gang i 9 år kommer op i det positive territorium

  25-01-2016

  Færre boliger til flere ældre

  Mens antallet af ældre vokser, bliver der færre boliger, der er indrettet til ældre mennesker, viser nye tal. Det er en udfordring, at boligmassen ikke følger udviklingen i befolkningen, mener Dansk Byggeri

  14-01-2016

  Omsætningsvækst bekræfter 2015 som et godt år for byggeriet

  Bygge- og anlægsbranchen omsatte i de første 11 måneder af 2015 for 7,2% mere på hjemmemarkedet end i 2014. Ifølge Dansk Byggeri falder det facit fint i tråd med den pæne fremgang i byggebeskæftigelsen på 4,8

  13-01-2016

  Vækst i byggebeskæftigelsen

  I midten af november måned var der 7.000 flere beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen end året før. Dansk Byggeri glæder sig over, at beskæftigelsen i byggeriet dermed har været stigende i de seneste to år

  12-01-2016

  17 % flere nyregistrerede biler i erhvervslivet i 2015

  Aldrig før har erhvervslivet købt eller leaset så mange personbiler som i 2015. Også nyanskaffelse af varebiler er i fremgang fra et lavt udgangspunkt. Ifølge Dansk Byggeri tyder begge dele på en stigende økonomisk optimisme

  07-01-2016

  Trist afslutning på 2015

  Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i december måned var hele 80 konkurser i bygge- og anlægsbranchen. Det bringer årets samlede antal konkurser op på 607, hvilket er en stigning på 15 procent i forhold til 2014

  07-01-2016

  Fortsat ledighedsfald lover godt for 2016

  Der er forsvundet ca. 40.000 fuldtidspersoner ud af ledighedskøen de seneste 2½ år. Fremgangen på arbejdsmarkedet er selvforstærkende, fordi det giver en højere opfattet jobsikkerhed i befolkningen

  06-01-2016

  Svag forbedring af beskæftigelse

  Den er svær at få øje på, men den er der: Konjunkturbarometret for byggeri og anlæg er i fremgang

  05-01-2016

  Det skal bygges væk!

  2015 blev endnu et år, hvor de økonomiske forventninger ikke blev indfriet. Ganske vist går arbejdsmarkedet frem, men BNP-væksten er så anæmisk, at det er for tidligt at tale om et decideret opsving. I denne økonomiske nytårsudtalelse udtrykker Dansk Byggeri især bekymring for investeringerne i 2016

Sammen bygger vi Danmark

Bygge- og anlægsbranchen er en af samfundets betydende brancher. Med en pjece over branchens betydning for både uddannelser, eksporten, samfundsøkonomien, boliger og tilgængelighed, den grønne omstilling mv., kan du få et hurtigt overblik over branchens bidrag, aktiviteter og størrelse.

Læs pjecen her