Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Konjunkturer og marked

Bygge- og anlægsbranchen er en landets store brancher, og vil gennem en velfungerende infrastruktur og  vedligeholdte bygninger være med til at skabe  forudsætningerne for samfundets øvrige produktion og vækst.

Dansk Byggeri følger nøje udviklingen i konjunkturerne, både for bygge- og anlægsbranchen og samfundet som helhed.

Læs den seneste konjunkturanalyse.

  20-09-2016

  Der mangler arbejdsopgaver i Sydjylland og på Fyn

  En tredjedel af byggevirksomhederne i Region Syddanmark har for få arbejdsopgaver i ordrebogen. Nye tal viser, at Syddanmark er den region, som har mærket mindst til det byggeopsving, som ellers breder sig fra de større byer og ud i landet

  15-09-2016

  Lidt flere arbejdstimer i byggeriet i 2. kvartal

  Byggeriet er i den senere tid ofte gået forrest i jobskabelsen. I 2. kvartal var der tale om en mere moderat fremgang, men pilen peger fortsat opad

  15-09-2016

  Regeringens 2025-plan strutter af gode, gamle Keynes

  Regeringens 2025-plan er i sin grundsubstans ganske keynesiansk. Og det burde appellere til det centrum-venstre, som ellers er mest kritisk overfor udspillet

  06-09-2016

  Bedste måned i et slemt konkursår

  I august måned var der 41 konkurser i bygge- og anlægsbranchen. Det bringer årets antal af konkurser op på 591, hvilket er knap 60 procent flere end samme periode sidste år

  31-08-2016

  Boligbyggeriet bidrager til skrøbeligt opsving

  Retningen i dansk økonomi er positiv, men tempoet er moderat. Derfor giver det ifølge Dansk Byggeri i høj grad mening med en 2025-plan. Samlet set var der i hele 1. halvår kun en yderst beskeden BNP-vækst på 0,3 pct. Boligbyggeriet er med til at holde hånden under det skrøbelige opsving

  05-08-2016

  Danske virksomheder bygger mere i udlandet

  Eksporten stiger, og det samme gør antallet af nye byggeopgaver uden for Danmarks grænser. Efter flere år hvor byggeeksporten har stået i stampe, går det nu endelig den rigtige vej, viser nye tal fra Dansk Byggeri

  04-08-2016

  Den gennemsnitlige konkursvirksomhed: 7,6 år gammel og 1,9 fuldtidsansat

  I juli var der 58 konkurser i bygge- og anlægsbranchen. Det bringer antallet af konkurser i årets første syv måneder op på 550. Det er en stigning på hele 61 procent i forhold til 2015

  28-07-2016

  Byggeriet er præget af store geografiske forskelle

  Mangel på arbejdskraft begrænser produktionen. Sådan svarer virksomhederne, der repræsenterer 19 procent af den samlede beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen, i Danmarks Statistiks nye konjunkturbarometer for juli. Det er en fordobling set i forhold til juli måned sidste år. Der er dog store regionale forskelle

  14-07-2016

  Erhvervslivets bilinvesteringer i overhalingsbanen

  Aldrig før har erhvervslivet købt eller leaset så mange personbiler som i 1. halvår 2016. Også investering i varebiler er i fremgang, om end fra et lavere udgangspunkt. Dansk Byggeri tolker begge dele som stigende økonomisk optimisme

  13-07-2016

  Beskæftigelsen går frem i byggeriet

  Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at byggebeskæftigelsen ligger 2.600 personer højere end samme periode sidste år

Sammen bygger vi Danmark

Bygge- og anlægsbranchen er en af samfundets betydende brancher. Med en pjece over branchens betydning for både uddannelser, eksporten, samfundsøkonomien, boliger og tilgængelighed, den grønne omstilling mv., kan du få et hurtigt overblik over branchens bidrag, aktiviteter og størrelse.

Læs pjecen her