Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Konjunkturer og marked

Bygge- og anlægsbranchen er en landets store brancher, og vil gennem en velfungerende infrastruktur og  vedligeholdte bygninger være med til at skabe  forudsætningerne for samfundets øvrige produktion og vækst.

Dansk Byggeri følger nøje udviklingen i konjunkturerne, både for bygge- og anlægsbranchen og samfundet som helhed.

Læs den seneste konjunkturanalyse.

  08-03-2016

  Eksport af byggevarer skuffer

  Danske Byggematerialer må trods en gunstig økonomisk udvikling på de traditionelle markeder konstatere, at de danske byggematerialeproducenter ikke har profiteret af voksende nærmarkeder

  04-03-2016

  Antallet af konkurser stiger markant

  Med de 82 konkurser i februar måned fortsætter det skræmmende antal konkurser i bygge- og anlægsbranchen. I de seneste seks måneder har der været 412 konkurser, mens der i den tilsvarende periode for et år siden var 287 konkurser

  03-03-2016

  Dansk Byggeri: Renovering er nu det vigtigste marked

  Der var engang, da renovering blot var en sidedisciplin indenfor byggeriet. Nybyggeri og store anlæg var i fokus – men sådan er det ifølge Dansk Byggeri ikke længere. Og stærke netværk i branchen har drevet udviklingen

  02-03-2016

  Dansk Byggeri venter lave vækstrater på boligmarkedet

  Ifølge Danmarks Statistik sluttede 2015 af med fortsatte prisstigninger for ejerlejligheder og stagnerende prisudvikling for parcelhuse. Dansk Byggeri har på baggrund af december-tallene beregnet en samlet 2015-status på boligmarkedet

  26-02-2016

  Byggeriets forventninger fortsætter rolig opstigning

  Bygge- og anlægsvirksomhederne har de mest positive beskæftigelsesforventninger i 10 år. Det trækker den samlede konjunkturindikator opad

  24-02-2016

  Ud af krisen i moderat tempo

  Økonomien er i bedring. Det viser Dansk Byggeri Konjunkturanalyse 2016, som netop er blevet offentliggjort. Krisen er ovre, men Dansk Byggeri forventer ikke at væksten kommer til at buldre afsted i den umiddelbare fremtid

  22-02-2016

  Der kom 42.000 flere lønmodtagere i job i 2015

  Arbejdsmarkedet har været lyspunktet i dansk økonomi de seneste 2½ år. Igen i december kom der 5.200 flere i job. I 2015 kom der i alt 42.000 flere lønmodtagere i job, og siden bundniveauet i foråret 2013 er der nu skabt 88.500 job. Også byggeriet er gået frem med ca. 5.700 flere lønmodtagere i 2015

  12-02-2016

  Byggeriet omsatte for 218 mia. kr. på hjemmemarkedet i 2015

  Facit for bygge- og anlægsbranchens 2015-omsætning på hjemmemarkedet landede på 218,1 mia. kr. Procentvis er der tale om en moderat vækst på 4,2 pct. i forhold til 2014. Det er en lavere vækstrate end tidligere forventet, men det ændrer ikke på, at 2015 har været et ganske godt år for byggeriet

  10-02-2016

  Er opsvinget slut før det kom i gang?

  Dansk Byggeri kalder det dramatisk, men ikke spor overraskende, at Det Økonomiske Råd nu nedjusterer den forventede BNP-vækst til 1,1 procent for 2016. Det er næsten en halvering af rådets vurdering fra vismandsrapporten i oktober

  04-02-2016

  Dansk Byggeri tror ikke på byggestatistikken

  Statistikken for nybyggeriet er svær at blive klog på. Datagrundlaget er meget usikkert på grund af smøl med indberetningerne fra kommunerne til BBR, mener Dansk Byggeri

Sammen bygger vi Danmark

Bygge- og anlægsbranchen er en af samfundets betydende brancher. Med en pjece over branchens betydning for både uddannelser, eksporten, samfundsøkonomien, boliger og tilgængelighed, den grønne omstilling mv., kan du få et hurtigt overblik over branchens bidrag, aktiviteter og størrelse.

Læs pjecen her