Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Artikel arkiv

  30-11-2016

  Banebrydende forslag om bindende EU-mål for energieffektivitet

  EU-Kommissionen har i dag fremlagt en ny gigantisk energipakke med elementer om blandt andet bygninger og energi, energieffektivitet, vedvarende energi og elmarkedet. Dansk Byggeri byder lovpakken velkommen

  22-11-2016

  Energispareindsatsen undermineres af solvarme og varmepumper

  En svækkelse af indsatsen for energibesparelser må ikke blive en generel tendens i den førte energipolitik

  18-11-2016

  Positivt med bred politisk aftale om grøn omstilling

  Med den brede politiske aftale om en PSO-løsning er sporet lagt for en ny politisk tilgang til den grønne omstilling. Dansk Byggeri vil holde øje med, hvordan udmøntningen af den Grønne Klimapulje bliver udformet

  28-10-2016

  Regeringen søger afsæt for cirkulær økonomi

  Regeringen har i dag nedsat et rådgivende organ på industriens område, der skal sætte gang i den cirkulære økonomi. Dansk Byggeri glæder sig og håber, at initiativet også vil blive udbredt til andre erhvervsområder

  27-10-2016

  Byggeriet bidrager stort til grøn omstilling

  Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at opgaver som fx energirenovering, affaldssortering og spildevandshåndtering sidste år gav en omsætning på 21 milliarder kroner og 13.500 arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen. Det svarer til 11 procent af alle grønne varer og tjenester

  14-10-2016

  Lad os tage vores egen medicin

  Vi kan faktisk sammenligne omkostningerne ved at nedbringe energiforbruget med omkostninger ved at udvide energiforsyningen med vedvarende energi.

  06-10-2016

  Marked og regulering kan trække i samme retning

  Dansk Byggeri ønsker lovgivning og efterspørgsel, der fremmer innovation og understøtter en ønsket udvikling af samfundet. Byggebranchen kan godt klare krav til udviklingen af bæredygtigt byggeri.

  31-08-2016

  Lad os få energieffektivisering på dagsorden

  Debatten her på Altinget om Danmarks reduktionsmål for CO2 viser, at der er tale om et højt reduktionsmål, hvor der skal tages markante initiativer inden for de berørte sektorer transport, landbrug og bygninger, hvis målet skal realiseres.

  17-08-2016

  Byggeriet kan hjælpe EU-klimakrav i mål

  Der er lagt op til at Danmark skal reducerer CO2-udledningen med 39 % i den ikke-kvoteomfattede sektor. Det bør give anledning til en mere fokuseret indsats på at realisere potentialerne for energieffektivisering i bygningsmassen

  12-08-2016

  Fornuftigt at undersøge energispareordningen

  Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at gennemføre en undersøgelse af energispare-ordningen, som energiselskaberne administrerer. Ordningen indebærer, at energiselskaberne skal realisere energibesparelser hos slutbrugerne af energi

Kontakt

Camilla Damsø Pedersen
Chefkonsulentcdp@danskbyggeri.dk72160224Erhvervspolitisk afdeling