Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides
2_maend_paa_byggeplads

Lønoversigt januar 2017

Dansk Byggeris lønoversigt indeholder de gældende satser, tal og takster om bl.a. løn, fratrædelse, sygdom, ferie og pension, til brug for medlemmernes personale- og lønadministration

 

Den indeholder både generelle bestemmelser som dagpengegodtgørelser, sygedagpenge, ferie- og søgnehelligdagsbetaling m.v. der gælder alle fagområder og specielle bestemmelser for enkelte fagområder om løn, genetillæg, løn under sygdom, rejsegodtgørelse m.v.

Lønoversigten indeholder ikke uddybende forklaringer til den lovgivning og de overenskomster, der danner baggrund for tallene og satserne. Nærmere oplysninger herom kan søges i Dansk Byggeris cirkulærer, overenskomsterne eller lovgivningen.

Denne udgave af lønoversigten er kun lavet digitalt. Når der er lavet en ny aftale i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2017, vil der blive udgivet en ny version af lønoversigten både digitalt og i papirform. De vil være gældende fra 1. marts

Lønoversigten opdateres normalt digitalt 1. januar, og både digitalt og i papirform pr. 1. marts.

Bestilling

De angivne priser er inkl. moms

Download

Alle downloads er gratis

Kun for medlemmer

Ved bestillinger under 500 kr. tillægges et gebyr.