Alufacadesektionen

Alufacadesektionen er for virksomheder med et bredt forretningsområde inden for facader, som fx alufacader, glasfacader, pladebeklædninger - og andre virksomheder med tilknytning til virksomheder af den anførte art. Der er ligeledes mulighed for associerede medlemskaber.

Bestyrelse
Publikationer

Formål
Alufacadesektionens formål er blandt andet:

 • at samle alle virksomheder med naturlig eller traditionel tilknytning til byggeriet inden for facader som alufacader, glasfacader, pladebeklædninger med videre, og andre virksomheder med tilknytning til virksomheder af den anførte art,
 • at varetage virksomhedernes interesse inden for uddannelse, efteruddannelse, faglig/teknisk udvikling samt aftaleretslige forhold,
 • at virke som bindeled mellem Alufacadesektionens medlemmer og Dansk Byggeri og herunder varetage fælles interesser i forhold til lovgivere og myndigheder lokalt, nationalt og internationalt,
 • at virke for medlemsvirksomhedernes fælles arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske interesser,
 • at virke for medlemsvirksomhedernes interessevaretagelse i forbindelse med mærkningsordninger, varedeklarationer, garantiordninger og miljøforhold m.v.,
 • at virke for medlemsvirksomhedernes interesser på det interne og eksterne miljøområde og
 • at virke for oprettelse af branchefællesskaber blandt Alufacadesektionens medlemsvirksomheder.


Sektionskontingent

Der opkræves et grundkontingent på 5.500 kr. pr. år. Desuden opkræves et lønsumskontingent på 0,03%, dog maks. 20.000 kr.

Associerede medlemmer betaler ikke lønsumskontingent.

Mødedatoer

 • Datoer for medlemsaktiviteter i 2019

  2019

  31. januar - Temadag på Hotel Vejle Fjord

  19. marts - Generalforsamling i Alufacadesektionen i Vejle

  4.-6. april - DM i Skills i Næstved

  28. august - Golfdag på Trehøje Golfklub, Røddingvej 21a, 7480 Vildbjerg

Kontakt

Branchechef

Jesper Salling Nielsen

72160231 jsn@danskbyggeri.dk
Loading...