Alufacadesektionen

Alufacadesektionen er for virksomheder med et bredt forretningsområde inden for facader, som fx alufacader, glasfacader, pladebeklædninger - og andre virksomheder med tilknytning til virksomheder af den anførte art. Der er ligeledes mulighed for associerede medlemskaber.

Formål
Alufacadesektionens formål er blandt andet:

 • at samle alle virksomheder med naturlig eller traditionel tilknytning til byggeriet inden for facader som alufacader, glasfacader, pladebeklædninger med videre, og andre virksomheder med tilknytning til virksomheder af den anførte art,
 • at varetage virksomhedernes interesse inden for uddannelse, efteruddannelse, faglig/teknisk udvikling samt aftaleretslige forhold,
 • at virke som bindeled mellem Alufacadesektionens medlemmer og Dansk Byggeri og herunder varetage fælles interesser i forhold til lovgivere og myndigheder lokalt, nationalt og internationalt,
 • at virke for medlemsvirksomhedernes fælles arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske interesser,
 • at virke for medlemsvirksomhedernes interessevaretagelse i forbindelse med mærkningsordninger, varedeklarationer, garantiordninger og miljøforhold m.v.,
 • at virke for medlemsvirksomhedernes interesser på det interne og eksterne miljøområde og
 • at virke for oprettelse af branchefællesskaber blandt Alufacadesektionens medlemsvirksomheder.


Sektionskontingent

Der opkræves et grundkontingent på 5.500 kr. pr. år. Desuden opkræves et lønsumskontingent på 0,03%, dog maks. 20.000 kr.

Associerede medlemmer betaler ikke lønsumskontingent.

 

 • Billeder fra Temadagen 2020


  Formand Jan Lunde


  Per Heiselberg

Skills 2020

 • Skills 2019

Se film om alubyggeruddannelsen

 • Datoer for medlemsaktiviteter i 2020

  2020

  16. - 18. januar – DM Skills i Bella Centeret

  30. januar – Temadag på Hindsgavl slot

  18. marts – Generalforsamling i Carlsberg Byen
  Der arbejdes på en mulig dato

  26. august – Medlemsmøde og golfmatch: Tilmeld dig her

   

   

Kontakt

JesperHald
Konsulent

Jesper Hald

72160187 jeha@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden