Konjunkturanalyser

Ny konjunkturanalyse fra Dansk Byggeri viser fremgang i bygge- og anlægsbranchen. Prognosen for byggeriet viser, at der er gang i opførelsen af nye boliger, mens de stigende boligpriser giver husejere penge til renovering.

Læs hele konjunkturanalysen her.

 

Attraktivt at bygge nyt

Priserne på de eksisterende boliger er steget over hele landet de seneste år. Det gør det mere attraktivt at bygge nyt, når man sammenligner med eksisterende byggeri. Samtidig vokser befolkningen i Danmark, og der er en bevægelse mod både de regionale hovedbyer og de helt store byer. Vi vurderer derfor, at der bliver bygget 33.500 nye boliger i 2018, 34.000 næste år og 35.000 nye huse, lejligheder og rækkehuse i 2020.


Tilsvarende er der godt gang i markedet for renovering. De stigende friværdier og det fortsat lave renteniveau giver en god økonomisk sikkerhed i husholdningerne. Det er så småt ved at omsætte sig til stigende lyst til renovering, og det kan også ses i vores nye konjunkturanalyse.


Mens boligbyggeriet og markedet for renoveringer går lyse tider i møde, er udsigterne mere usikre på anlægsområdet. Her ventes en nedgang i aktiviteten til næste år, ikke mindst fordi der investeres mindre i nye veje. Og det samme gælder jernbanen, hvor aktiviteten topper i år men ser ud til at falde i både 2019 og 2020.

 

9.000 flere i byggeriet om to år

Den stigende aktivitet betyder, at der er rift om medarbejderne. Siden 2013 er beskæftigelsen steget markant i bygge- og anlægsvirksomhederne, og det fortsætter de kommende år. Dansk Byggeri venter, at der i 2020 vil være brug for 9.000 ekstra ansatte i byggeriet i forhold til 2018, så det samlede antal medarbejdere kommer op på 181.500.

Kontakt

Analysechef

Andreas Fernstrøm

72160144 afe@danskbyggeri.dk
Cheføkonom

Bo Sandberg

72160142 bsa@danskbyggeri.dk
Loading...