Konjunkturanalyse marts 2019

Bygge- og anlægsbranchen går en usikker fremtid i møde

Den nye konjunkturanalyse fra Dansk Byggeri viser, at aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen topper i 2019. Det er især båret af en nedgang i aktiviteten på anlægsområdet og færre påbegyndte boliger i 2020.

Læs hele konjunkturanalysen her.

Boligbyggeriet og byggebeskæftigelsen lander blødt i 2019

Konkret forventer vi, at byggebeskæftigelsen stiger med ca. 3.000 personer til 175.500 i 2019, hvor boligbyggeriet topper i denne omgang med 33.500 påbegyndte boliger. I 2020 forventer vi et fald i boligbyggeriet til 28.500 påbegyndte boliger og et lille fald i beskæftigelsen på 500 personer. Trods udsigt til en blød landing på arbejdsmarkedet, er der dog ingen grund til at tro, at udfordringen med at finde kvalificerede medarbejdere forsvinder af sig selv.

 

Fremtiden for anlægsbranchen er usikker

I de kommende år vil anlægsmarkedet dog være præget af forskellige tendenser. På den ene side er udsigterne på trafikområdet ikke gode, hvor der fra statslig side ikke bliver igangsat meget i de kommende år. På lidt længere sigt vil der dog komme ekstra aktivitet fra anlægget af Femernforbindelsen. Samtidig forventes der også at blive iværksat en infrastrukturplan efter folketingsvalget i 2019.

På den anden side er markedet for forsyning stadig fornuftigt. Det drejer sig både om energiforsyning og digital infrastruktur. Dog forventes aktiviteten ved vand og spildevand falde i de kommende år.

Anlægsbranchen toppede beskæftigelsesmæssigt i 2018, og der vil være lidt færre beskæftigede ved anlægsvirksomhed i 2019 og 2020, især fordi der investeres mindre på vejområdet.

 

Verden er usikker – og det påvirker Danmark

Dansk økonomi befinder sig fortsat i et solidt opsving, hvor hjemmemarkedet er den primære vækstmotor. Til gengæld er verdensøkonomien præget af stigende usikkerhed, og i denne udgave af Dansk Byggeris konjunkturanalyse er der større sandsynlighed for en nedjustering end en opjustering. Det skyldes de lavere vækstforventninger på vores nærmarkeder som Tyskland og Sverige, men også i verdensøkonomien i det hele taget, fx i Kina. Hertil kommer den politiske usikkerhed fx i forbindelse med Brexit og handelskrigen.

Kontakt

Analysechef

Andreas Fernstrøm

72160144 afe@danskbyggeri.dk
Cheføkonom

Bo Sandberg

72160142 bsa@danskbyggeri.dk
Loading...