Barometer nr. 10/2018

Der er ikke rift om bæredygtige bygninger

Håndværkere og entreprenører er klar til at bygge bæredygtige huse, men kunderne efterspørger dem kun i begrænset omfang. Selv om der er mange fordele ved at bygge bæredygtigt, holder husejere og bygherrer sig tilbage. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer.

Af Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk

Bæredygtige bygninger er kommet for at blive, og håndværkere og entreprenører står parat til at levere dem. I Dansk Byggeris undersøgelse siger seks ud af ti medlemsvirksomheder, at de satser på at arbejde med bæredygtighed, når de bygger nyt eller renoverer, mens kun ni procent ikke overvejer det. - Det er en god nyhed, at Dansk Byggeris medlemmer klart satser på bæredygtighed, og de står parat til at levere de løsninger, der skal til. Det vil skabe bedre boliger, og der er nye forretningsmuligheder i for eksempel at genbruge og bygge mere miljørigtigt. Men der er formentlig lang vej igen, før det bæredygtige byggeri for alvor bliver bredt efterspurgt, siger branchedirektør Thomas Uhd, Dansk Byggeri.  Halvdelen af virksomhederne svarer, at de slet ikke oplever henvendelser fra deres kunder om bæredygtige løsninger. Mens kun seks procent angiver, at næsten alle deres kunder efterlyser bæredygtigt byggeri. Det kan for eksempel være med ønsker om, at materialerne skal være bæredygtige eller spørgsmål om brugervenlighed og godt indeklima, en effektiv og grøn affaldshåndtering eller miljømærkning. 

Statistikken bekræfter den ringe efterspørgsel. Ifølge Byggefakta, der er Danmarks største og mest detaljerede database over byggeprojekter og giver adgang til de fleste offentlige udbud og licitationer og private byggeprojekter, er kun 210 ud af 5.005 igangværende byggeprojekter karakteriseret som bæredygtige. Det svarer til blot fire procent.

- Det er et åbenlyst misforhold og en udfordring, at virksomhederne er parate til at levere bæredygtige løsninger, men at kunderne tilsyneladende ikke har fået øje på dem. Udfordringer er dog til for at løses, og der er flere initiativer, man kan tage for at få husejere og andre private og offentlige bygherrer til at interessere sig for at bygge bæredygtigt, siger branchedirektør Thomas Uhd. 

Nye forretningsmuligheder
Dansk Byggeris medlemmer ser flere fordele ved at bygge bæredygtigt. Det handler om at skabe nye forretningsmuligheder og boliger, der er mere attraktive og sundere at opholde sig i. Men der er også en klar forventning om, at vi inden for få år vil se flere og flere lovkrav, der skal fremme bæredygtigt byggeri.

Ifølge undersøgelsen venter halvdelen af Dansk Byggeris medlemmer, at der inden for de næste fem år vil komme lovgivningsmæssige krav om bæredygtighed. Og der er allerede en form for regulering på vej. Lige nu arbejder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på at udarbejde en frivillig bæredygtighedsklasse til bygningsreglementet. Klasserne skal være et supplement til de øvrige regler for byggeri, så flere kan vælge bæredygtige elementer til i deres byggeri. 


- Dansk Byggeri støtter udviklingen af en frivillig bæredygtighedsklasse. Det er godt, at der kommer ens rammer for branchen, som kan medvirke til mere bæredygtigt byggeri. Men det er vigtigt, at kravene ikke bliver for komplicerede, og at de udformes, så de gør det nemmere at bygge bæredygtigt, siger Thomas Uhd.

Det skal være frivilligt og nemt
For entreprenørerne og håndværkerne er der også skyggesider ved bæredygtigt byggeri. I undersøgelsen peger de på, at det ud over den manglende efterspørgsel fra kunderne, kan være bureaukratisk, dyrt og besværligt at bygge bæredygtigt. Det bør tages alvorligt, mener Dansk Byggeri. 

- Det skal blive nemmere og mindre bureaukratisk at bygge bæredygtigt. Samtidig er der brug for mere forskning og viden om bæredygtigt og cirkulært byggeri. Den viden skal ind i grunduddannelserne på erhvervsskoler, arkitektuddannelsen og på universiteterne, så alle får en basal viden om bæredygtigt byggeri og taler samme sprog, siger branchedirektør Thomas Uhd, Dansk Byggeri.

Mange fordele ved bæredygtighed 
For både kunder og for bygge- og anlægsbranchen er der mange gevinster at hente ved at bygge bæredygtigt. Besvarelserne i Dansk Byggeris undersøgelse peger blandt andet på, at det gavner miljøet, og at det vil skabe et bedre arbejdsmiljø. En optimal udnyttelse af samfundets ressourcer og en sundere fremtid både for os og for vores børnebørn bliver også nævnt.Bygge- og anlægsvirksomhederne har især fokus på miljømæssige løsninger og hensynet til miljøet, når de taler bæredygtighed. Men langt over halvdelen af deltagerne i Dansk Byggeris undersøgelse betragter bæredygtigt byggeri som en balance mellem både miljø, sociale og økonomiske hensyn. 


Læs notat her

Kontakt:
Barometer udgives af Dansk Byggeri. Henvendelser angående analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan rettes til pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02.

Loading...
Scroll til top af siden