Barometer nr. 11/2018

Kæmpe forskel på at få lov til at sætte spaden i jorden

Når man skal bygge et hus eller en fabrikshal – eller bare bygge til, skal kommunen give tilladelse til byggeriet. Men der er milevid forskel på, hvor længe man får lov at vente på at sætte spaden i jorden afhængig af, hvilken kommune man bor eller driver virksomhed i. Fra 100 dage i den kommune, hvor ventetiden er længst, til bare ni dage i den hurtigste.

Af Karin Skolnik, kas@danskbyggeri.dk

I Hvidovre Kommune skal borgere og virksomheder i gennemsnit vente 100 dage på at få grønt lys til at begynde at bygge. Mens det cirka seks kilometer væk i Vallensbæk Kommune kun tager ni dage at behandle byggesagen. Det viser Dansk Byggeris nyeste opgørelse over byggesagsbehandlingen i 2017. For bygherren kan ventetiden på tilladelsen til at bygge føles lang. Gennemsnitlig bruger kommunerne 36 dage på at få byggetilladelsen klar. Men danmarkskortet over ventetiderne er meget broget.

To kommuner kan bryste sig af en meget kort ventetid på under 14 dage. 12 kommuner er i gennemsnit 15 til 21 dage om sagsbehandlingen. Der er 25 kommuner, der er 22 til 29 dage om at sagsbehandle og 25 kommuner mellem 30 og 39 dage. Derudover tager det for 20 kommuner 40 til 49 dage, og endelig tager sagsbehandlingen mere end 50 dage i 13 kommuner. En enkelt kommune er der ikke tal fra.

- Man kan undre sig over, at der er så stor forskel. Arbejdet er jo i princippet det samme, så nogle er mere effektive end andre. Det undrer mig, at 13 kommuner skal bruge mere end 50 dage til at behandle en byggesag. Og jeg vil opfordre de kommuner, der er tre måneder om det, til at gå deres sagsbehandling grundigt efter i sømmene, siger erhvervspolitisk direktør Torben Liborius, Dansk Byggeri.

Top og bund viser en forskel på 91 dage
Ud over Vallensbæk er det også godt at bo i Syddjurs Kommune, hvis man skal bygge hus eller udvide virksomheden. Her er den gennemsnitslige tid til sagsbehandling 12 dage. Mens Thisted og Assens kommuner behandler begge byggesagen på 17 dage. I den tunge ende ligger Hvidovre Kommune med 100 dage, mens Lyngby-Taarbæk Kommune følger efter med 90 dage. På de næste pladser ligger Dragør, Herlev og Samsø kommuner med henholdsvis 87, 86 og 81 dages sagsbehandlingstid. 

- Den tid, det tager for kommunen at give tilladelse til et byggeri, udtrykker hvordan serviceniveauet er for både borgere og lokale virksomheder. I sidste ende er det et spørgsmål om prioritering fra kommunens side. Og jeg vil opfordre ledere og medarbejdere i de kommuner, der ligger i den lave ende, til at kontakte de hurtige kommuner for et par gode råd, siger erhvervspolitisk direktør Torben Liborius.

Store forskelle inden for hver region
Der tegner sig ikke noget entydigt billede, når man ser på danmarkskortet. De to kommuner på Lolland-Falster ligger i den hurtige ende af skalaen, mens Bornholms regionskommune er mere end 50 dage om at behandle sagerne. Generelt er mange af kommunerne i Hovedstadsområdet længe om at behandle sagerne.

- Det virker bemærkelsesværdigt, at kommuner tæt på hinanden ikke skal bruge nogenlunde samme tid på papirarbejdet. Når alle papirerne er der, burde det ikke tage mere end et par uger i gennemsnit at udstede en byggetilladelse, siger Torben Liborius.

For en bygherre og for den virksomhed, der skal udføre byggeriet, kan en lang sagsbehandlingstid få store konsekvenser. I værste fald kan en forsinkelse betyde, at en virksomhed må sige nej til ordrer. En lang ekspeditionstid forsinker arbejdet, og hvis det når at blive vinter, kan spaden måske først sættes i jorden flere måneder senere på grund af frost.

- Den stigende byggeaktivitet i hele landet har givet travlhed i mange byggesagsafdelinger og derved en længere ventetid. Det er forståeligt, men det viser jo netop hvor vigtigt det er, at kommunerne prioriterer området og overvåger ventetiden, så der kan sættes ind. Travlhed må ikke blive en bekvem undskyldning, siger erhvervspolitisk chef Torben Liborius, Dansk Byggeri. 

Tallene for sagsbehandlingen omfatter parcelhuse, etagebyggeri, lagerhaller og kontorbygninger. 

Se, hvor lang ventetiden er i din kommune.

Kontakt:
Barometer udgives af Dansk Byggeri. Henvendelser angående analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan rettes til pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02.

Kontakt

TorbenLiborius
Erhvervspolitisk direktør

Torben Liborius

72160106 tli@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden