Barometer nr. 1/2018

It er blevet en del af værktøjskassen

It er blevet en del af værktøjskassen

It-værktøjer gør i stigende grad hverdagen lettere i bygge- og anlægsvirksomhederne. Dansk Byggeris årlige it-analyse viser, at mere end halvdelen af virksomhederne har købt nyt it-værktøj inden for det seneste år.

Af Karin Skolnik, kas@danskbyggeri.dk

Konklusionerne i den spørgeskemaundersøgelse, som Dansk Byggeri har gennemført siden 2013, viser en klar tendens til, at bygge- og anlægsvirksomhederne har fokus på at effektivisere arbejdsgangene, herunder de digitale arbejdsgange. 

  • Der investeres i it-værktøjer
  • Papiret erstattes af it-værktøjer
  • Tidsregistreringen sker i højere grad elektronisk 
  • Virksomhedens information om kunder opbevares i stigende grad digitalt


Der investeres i it-værktøjer
Lidt over halvdelen af bygge- og anlægsvirksomhederne i undersøgelsen har inden for det seneste år investeret i it-værktøjer til at understøtte arbejdsprocesserne. I 2013 var det kun omkring hver tredje. Undersøgelsen består af en række spørgsmål om virksomhedernes brug af digitale hjælpemidler. Lidt under 100 virksomheder har deltaget i undersøgelsen.  - Jeg glæder mig over, at virksomhederne i stigende grad investerer i it-værktøjer, som kan lette hverdagen, øge produktiviteten og forbedre sikkerheden. Branchen har tidligere haft ry for at være lidt bagud, men det ser ud til, at virksomhedslederne i bygge- og anlægsbranchen har fået øjnene op for de digitale fordele, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen og understreger, at branchen er i gang med et generationsskifte, som man må forvente vil skubbe yderligere til brugen af it.

- De unge, som tager over, er i højere grad vokset op med digitale løsninger. Men Rom blev ikke bygget på én dag, og de skal lige have tid til at sætte sig i stolen, før de kan gennemføre større ændringer. Så i nogle virksomheder vil den digitale omstilling måske gå lidt i stå, inden den tager fart igen. 

Papiret erstattes af it-værktøjer 
Virksomhederne går i stigende grad fra tidsregistrering på papir til digital tidsregistrering. 2017 blev året, hvor flere virksomheder i undersøgelsen anvender digitale platforme til tidsregistrering, end virksomheder, som registrerer på papir. For eksempel er andelen af virksomheder, der tidsregistrerer på sag via apps, steget fra fire procent i 2013 til 43 procent i 2017.

 

- At tænke smart i byggeriet handler ikke nødvendigvis om de sidste nye gadgets, men om at gøre byggeprocessen nemmere og mindske fejl og spildtid, siger Michael H. Nielsen og tilføjer:

- Administration er en nødvendig del af alle virksomheders arbejde, og en effektiv administration vil for eksempel gøre det meget nemmere at styre en ordre, dokumentere den og finde frem til relevante dokumenter. Måske giver it-værktøjerne også plads til mere håndværkertid. 

Virksomhedens information opbevares centralt
I dag håndterer næsten halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen deres kundeinformationer i et centralt digitalt system. Også på dette område er der sket en markant ændring, da det var omkring 15 procent i 2013.- Virksomhederne i byggebranchen kravler stille og roligt op ad den digitale stige. Man køber ikke bare ind, fordi det ser smart ud. Man vil være sikker på, at indkøbet er pengene værd, og det er en fornuftig holdning, siger Michael H. Nielsen og fortsætter: 

- Dansk Byggeri og BASIT inviterer til it-messe 6. og 7. februar 2018. Det er blevet en stigende succes med mange udstillere og besøgende. Jeg er sikker på, at virksomhedsejere og deres ledende medarbejdere her får inspiration til nye it-værktøjer, som kan lette hverdagen i virksomheden. Når vi om et år gennemfører it-undersøgelsen igen, føler jeg mig overbevist om, at vi igen ser en markant fremgang på en række centrale områder.

Læs notatet om it-undersøgelsen

Kontakt: 
Barometer udgives af Dansk Byggeri. Henvendelser angående analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan rettes til pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02.

Kontakt

Michael H. Nielsen
Direktør

Michael H. Nielsen

72160175 mhn@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden