Barometer nr. 12/2018

Stor forskel på prisen for administration af affald

Der er stor forskel på, hvor dyrt det er for virksomhederne, at kommunen skal administrere sine affaldsordninger. I den dyreste kommune koster det 1.040 kroner om året, mens det er helt gratis i ti kommuner. Dansk Byggeri er ikke i tvivl. Afskaf gebyret, lyder opfordringen.

Af Karin Skolnik, kas@danskbyggeri.dk

Der er store forskelle på den pris, kommunerne opkræver virksomhederne for administration af genbrugspladserne. Mens den dyreste kommune opkræver 1.040 kroner om året, slipper virksomhederne i den billigste med 80 kroner. I to kommuner er det gratis. Gennemsnitsprisen for alle landets kommuner er 326 kroner pr. år.

- Håndtering af erhvervsaffald er en naturlig del af kommunernes opgaver. Derfor bør administrationen også finansieres over skatten, siger erhvervspolitisk direktør Torben Liborius, Dansk Byggeri.

- Administrationsgebyret er også helt skævt i forhold til de enkelte virksomheder i kommunen. En virksomhed, som slet ikke bruger genbrugspladsen, skal betale det samme som den virksomhed, der dagligt læsser store mængder affald af.Næsten 1.000 kroners forskel på den dyreste og billigste
45 af kommunerne opkræver et gebyr, der ligger mellem 250 og 499 kroner om året. Yderpunkterne er Albertslund Kommune, som topper med 1.040 kroner. Stevns Kommune ligger i bunden med 80 kroner.

Generelt må virksomhederne i hovedstadsområdet spytte mest i kommunekassen for administration. I hovedstadsområdet ligger hovedparten af de kommuner, der opkræver mere end 500 kroner om året.Lavere gebyrer
Der er en generel tendens til, at kommunerne sænker gebyrerne. 26 kommuner har i år hævet gebyret en lille smule. Mens 31 kommuner har sat det ned eller helt afskaffet det. En del af kommunerne endog med større beløb.

- Vi ser heldigvis, at mange kommuner har sænket gebyret markant. Det er vi meget glade for i Dansk Byggeri, siger Torben Liborius.

Selv om Albertslund ligger i top, har kommunen sat gebyret ned med 677 kroner. Herlev Kommune har halveret gebyret fra 1.200 til 600 kroner. I Horsens Kommune slipper virksomhederne 451 kroner billigere end sidste år og lander på 304 kroner. Herning Kommune har helt valgt at afskaffe gebyret.

- Dansk Byggeri anbefaler kommunerne helt at afskaffe administrationsgebyret. Et lavt gebyr bliver let spist op af omkostningerne til opkrævning og kontrol af betaling og eventuelle rykkere. Derfor er det bedre for alle parter at droppe gebyret, siger Torben Liborius, Dansk Byggeris erhvervspolitiske direktør.

Se notatet om gebyret 2018


Kontakt

Barometer udgives af Dansk Byggeri. Henvendelser angående analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan rettes til pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Kontakt

TorbenLiborius
Erhvervspolitisk direktør

Torben Liborius

72160106 tli@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden