Barometer nr. 15/2018

Skolepraktik er udryddet på nogle erhvervsskoler - men boomer på andre

Det er ikke alle tømrer- eller murerelever på landets erhvervsskoler, der får en praktikplads i en virksomhed, lige når de er færdige med den første del af deres uddannelse, det såkaldte grundforløb. En ny undersøgelse fra Dansk Byggeri baseret på tal fra Undervisningsministeriet viser, at der er markante forskelle fra en erhvervsskole til en anden. Andelen af elever, der er er i skolepraktik på et praktikcenter, svinger fra nul til 30 procent afhængigt af, hvilken erhvervsskole der er tale om.

Af Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk

Det går heldigvis den rigtige vej. De seneste år er der skabt mange nye praktikpladser, og antallet af skolepraktikelever på både murer- og tømreruddannelserne er på vej ned. Vi slipper nok aldrig helt af med skolepraktikken på de store fag. Når mange bliver færdige med deres grundforløb på én gang, kan der godt gå nogle måneder, før alle er i praktik. Her er skolepraktikken en god buffer, der giver mulighed for at fortsætte uddannelsen indtil praktikpladsen er i hus, siger underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri.Store forskelle fra skole til skole
Men andelen af elever i skolepraktik varierer meget fra erhvervsskole til erhvervsskole.

På landets bedste, Roskilde Tekniske Skole, var kun én procent af tømrereleverne i skolepraktik i løbet af det seneste år. Mens det på CELF, Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster, var næsten hver tredje tømrerelev, eller helt præcist 30 procent, der tilbragte en del af praktiktiden i skolens praktikcenter.

Samme skæve billede tegner sig for murereleverne. Men her har flere erhvervsskoler været bedre til at få alle elever ud i praktik i en virksomhed det seneste år. Roskilde Tekniske Skole havde slet ingen elever i skolepraktik. Og det samme var tilfældet på Zealand Business College og Tradium det seneste år. Til gengæld måtte 12 procent af murereleverne på EUC Nord og 11 procent på både EUC Nordvestsjælland og TECHCOLLEGE tage deres praktik på et praktikpladscenter.

- Vi har ikke korrigeret skolepraktiktallene for elevernes socioøkonomiske forhold eller for, hvor mange virksomheder, der er i skolens opland, begge dele kan naturligvis have betydning. Men det ændrer ikke på, at de store forskelle skolerne imellem er iøjnefaldende. Der er ganske enkelt behov for, at de skoler, der har mange skolepraktikelever, hurtigst muligt får lagt en plan for at bringe antallet ned, siger Louise Pihl.

Ifølge Dansk Byggeri er der ingen tvivl om, at de skoler, der ligger i bunden, kan lære meget af de bedste. Skolerne skal allerede, når de møder eleverne første gang, snakke praktikpladser med dem og også fortælle om uddannelser som gulvlægger og struktør, hvor der nærmest er praktikpladsgaranti. Og så skal eleverne i gang med at søge praktikpladser hurtigst muligt. Det går ikke at vente til slutningen af grundforløbet.

- Erhvervsskolerne kan stadig gøre meget for at styrke elevernes kompetencer i at finde praktikpladser og hjælpe dem med at få kontakt til virksomheder. Og vi fortsætter naturligvis med at opfordre vores medlemmer til at tage så mange lærlinge som muligt. Nu hvor det går godt, er det bare om at uddanne fremtidens medarbejdere. Men vi kommer ikke uden om, at eleverne også må være åbne overfor at flytte efter en praktikplads, siger underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl.

Færre i skolepraktik i maj 2018
De markante forskelle går igen, når man ser på situationen i maj 2018. Og det er de samme skoler, der ligger i top og bund.

CELF på Lolland-Falster og Svendborg Erhvervsskole skiller sig igen negativt ud og havde i maj en andel på henholdsvis 28 og 17 procent af tømrereleverne i skolepraktik. Mens praktikpladscentret på Roskilde Tekniske Skole og Learnmark Horsens var ryddet for tømrerelever. Her var alle ude i praktik i en virksomhed.

Når det gælder murerne, var billedet endnu mere positivt. I maj i år havde ti skoler, dvs. mere end halvdelen af de erhvervsskoler, der uddanner murere, formået at få alle murerelever ud i praktik i en virksomhed. TECHCOLLEGE havde som den dårligste skole 11 procent i skolepraktik efterfulgt af EUC Syd med 8 procent.

- Jeg glæder mig over, at udviklingen går i den rigtige retning. Men vi skal have endnu flere ud i praktik i vores virksomheder. Heldigvis kan vi se, at bygge- og anlægsvirksomhederne er nogle af dem, der tager allerflest lærlinge. Men vi kan blive endnu bedre. Lige som der er god musik i at dårlige skoler lader sig inspirere af gode skoler, er der også god musik i, at vi lader os inspirere af murernes succes, og ser om vi kan kopiere den til tømreruddannelsen. Det faglige udvalg for murerne har fx en meget tæt dialog med murerskolerne om skolepraktik, og det er jo et godt sted at starte, siger Louise Pihl.

De bedste skoler er forbilleder
Dansk Byggeri har regnet på, hvordan billedet ville have været i maj, hvis de fem bedste skoler satte standarden for alle.

Hvis alle skoler blev lige så gode som de fem bedste til at hjælpe de tømrerelever, der var i skolepraktik, med at få en praktikplads i en virksomhed, så kunne der i maj 2018 have været 350 færre elever i skolepraktik inden for tømreruddannelsen. I stedet for 494 elever i skolepraktik kunne der have været 116, viser Dansk Byggeris beregninger.

For murerne ville billedet være endnu bedre. I marts 2018 var der i alt 39 murerelever i skolepraktik. Men hvis alle skoler havde været lige så gode som de fem bedste, ja så ville samtlige praktikcentrene have været ryddet for murerelever.

Kontakt
Barometer udgives af Dansk Byggeri. Henvendelser angående analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan rettes til pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02.

Kontakt

LouisePihl
Underdirektør

Louise Pihl

72160177 lop@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden