Barometer nr. 16/2018

Flere private virksomheder slår kommunernes græsplæner

Kommunerne udliciterede 1,7 procentpoint flere driftsopgaver på de tekniske områder i 2017 i forhold til 2016. Fremgangen er positiv, men hvis kommunerne udliciterede i endnu højere grad, kunne de sammenlagt spare mere end en halv milliard kroner, peger Dansk Byggeri på.

Af Karin Skolnik, kas@danskbyggeri.dk

Alle kommuner har ansvar for drift af veje, parker og grønne anlæg, og om vinteren skal kommunen sørge for, at sneen bliver ryddet.

Når kommunens veje og parker skal vedligeholdes, får lidt under halvdelen af medarbejderne løn fra en privat arbejdsgiver, mens lidt over halvdelen af medarbejderne bliver lønnet af kommunen.

I gennemsnit blev godt 44 procent af driftsopgaverne udliciteret sidste år. Det er en stigning på 1,7 procentpoint i forhold til året før. Set over en tiårig periode er udliciteringen steget med 9,3 procentpoint fra 34,8 procent i 2007 til 44,1 procent i 2017.Store regionelle forskelle
Tallene dækker over store regionelle forskelle. Godt 88 procent af Holstebros tekniske driftsopgaver var udliciteret i 2017. Vallensbæk derimod udliciterede knap 16 procent af sine tekniske opgaver.

- Kommunerne kan samlet set spare mere end en halv milliard kroner, hvis alle kommuner udliciterede omkring 90 procent af opgaverne i lighed med Holstebro, som er meget tæt på de 90 procent, siger erhvervspolitisk konsulent Morten Kamp Thomsen, Dansk Byggeri.

- Nabokommuner kan have vidt forskellig grad af udlicitering. Nogle kommuner kan med fordel kaste et blik over kommunegrænsen og overveje, om ikke det er på tide at score en økonomisk gevinst ved at udlicitere mere.Mange penge at spare for kommunerne
Dansk Byggeri har beregnet besparelserne ved en øget udlicitering. Forskningen viser, at private virksomheder udfører arbejdet omkring ti procent billigere i forhold til den kommunale løsning af opgaverne. Dansk Byggeri har på den baggrund beregnet besparelserne ved en øget udlicitering. De enkelte kommuner kan spare mange penge, afhængig af kommunens størrelse og den nuværende grad af udlicitering.

- Man kan vælge at anlægge et ideologisk synspunkt i forhold til for og imod udlicitering, men det er meget mere interessant at se på økonomien, siger erhvervspolitisk konsulent Morten Kamp Thomsen.

- Dansk Byggeri har beregnet potentialet for hver kommune i at udlicitere 90 procent af de tekniske kommunale driftsopgaver. Gevinsten ligger fra omkring en million i de mindste kommuner til mere end 50 millioner kroner i de største kommuner. Nogle af de penge, som kommunerne kaster efter kommunal snerydning eller græsslåning, kan dermed bruges på borgerrettet velfærd.Fyn udliciterer mest
Samlet set er kommunerne på Fyn bedst til at udlicitere. Knap 60 procent af de ti kommuners driftsopgaver på det tekniske område var i 2017 udliciteret.

Kommunerne i Sydjylland, på Sjælland og i Nordsjælland udliciterede i gennemsnit omkring halvdelen af opgaverne. Hovedstadskommunerne og Bornholm var generelt dårligst til at udlicitere med henholdsvis 30 og 28 procent.

- Dansk Byggeri har et mål om, at 70 procent af alle kommunale opgaver på det tekniske område bliver sendt i udbud. Det mål er vi stadig et godt stykke fra, men mange kommuner er på rette vej. For borgerne er det jo ikke afgørende, om sneen ryddes af en privatansat eller en kommunalt ansat medarbejder, siger Morten Kamp Thomsen.

Se en oversigt over de enkelte kommuners potentiale for udlicitering og gevinst


Kontakt
Barometer udgives af Dansk Byggeri. Henvendelser angående analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan rettes til pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02.


Eksempler på besparelser ved at udlicitere mere

 • Sønderborg
  Kommunen udliciterer 34,2 procent af de tekniske driftsopgaver. Ved at udlicitere 90 procent vil kom-munen spare 7 millioner kroner pr. år

 • Aalborg
  Kommunen udliciterer 41,3 procent af de tekniske driftsopgaver. Ved at udlicitere 90 procent vil kom-munen spare 14 millioner kroner pr. år

 • Albertslund
  Kommunen udliciterer 25,2 procent af de tekniske driftsopgaver. Ved at udlicitere 90 procent vil kom-munen spare 7,1 millioner kroner pr. år

 • København
  Kommunen udliciterer 29 procent af de tekniske driftsopgaver. Ved at udlicitere 90 procent vil kommu-nen spare 74,7 millioner korner pr. år.

Loading...
Scroll til top af siden