Barometer nr. 5/2018

Flere penge til forskning i energibesparelser, tak

Det går ned ad bakke med den offentlige støtte til forskning i energi. På seks år er de offentlige forskningsmidler til energiteknologi halveret. Dansk Byggeri frygter, at nedskæringerne og en ringe prioritering af energibesparelser vil true den danske førerposition inden for energiforskning..

Af Karin Skolnik, kas@danskbyggeri.dk

Politikerne har i flere år prioriteret forskning, udvikling og demonstration af projekter, som fremmer vedvarende energi som for eksempel sol- og vindenergi langt højere end projekter, der handler om, hvordan vi kan spare på energien. Ser man på projekter, der startede i perioden 2006-2016, udgjorde projekter om energieffektivitet kun 17 procent af den samlede bevilling til forskning i energi på i alt 11 milliarder kroner.

- Vi skal have vendt udviklingen. Forskning i løsninger, der blandt andet gør vores bygninger og virksomheder mere energivenlige, bør prioriteres højere politisk. Derfor efterlyser Dansk Byggeri en større balance, når pengene til forskningsprojekter fordeles, så projekter om energieffektivitet
får en større andel fremover, siger chefkonsulent Camilla Damsø, Dansk Byggeri.

Flest penge til vedvarende energi 
Prioriteringen af offentlige midler til vedvarende energi gjorde sig også gældende i 2016. Projekter sat i gang i 2016 om forsyningsteknologi inden for bio og affald, brint og brændselsceller, bølge, sol og vind fik bevilget 413 millioner kroner. Mens andelen af penge til projekter om energieffektivitet blot var på 167 millioner kroner. Den samlede offentlige støtte til forskningsprojekter med start i 2016 inden for energi udgjorde 833 millioner kroner i alt.
- Samfundsmæssigt er der meget at hente på investeringer i energibesparelser, både i vores bygninger og i virksomheder. Det er ærgerligt, hvis vi mister muligheden for at sætte os i førersædet på dette område, som også indeholder store muligheder for eksport, siger Camilla Damsø.

Der skal flere penge i puljen
I år skal regeringen forhandle en ny energiaftale på plads. En aftale, der sætter rammerne for den samlede energipolitik efter 2020. Ligeledes skal Folketinget træffe beslutning om bevillingsniveauet for de kommende års energiforskning. Dansk Byggeri opfordrer politikerne til at øge bevillingerne til energiforskning.

- Regeringen har et mål om, at den danske energiforskning skal blive ved med at være i den absolutte verdenselite. Det er et godt mål, men hvis Danmark ikke skal sakke agterud i forhold til andre lande, skal der bevilges langt flere penge til forskningsindsatsen. Den kraftige reduktion, vi har set i bevillingerne til energiforskning siden 2011, er den helt forkerte vej at gå, siger Camilla Damsø.Siden 2011 er det samlede beløb til forskning, udvikling og demonstration af energiprojekter sat i gang i løbet af året næsten halveret fra 1,7 milliarder kroner til 0,8 milliarder kr. i 2016.

- Regeringens udspil til en ny energiaftale ventes omkring påske, og vi ser frem til, at den for alvor prioriterer forskningen i energi højere. Ikke mindst på et af de områder, hvor det virkelig batter: energirenovering af boliger og offentlige bygninger, siger chefkonsulent Camilla Damsø.

- Ikke mindre end 40 procent af alt den energi, der bruges herhjemme, bliver brugt i vores bygninger. Og kan vi spare på energien, er der brug for færre vindmøller og færre solceller, så den grønne omstilling samlet set kan gennemføres billigere. 

Læs notat her

Kontakt: 
Barometer udgives af Dansk Byggeri. Henvendelser angående analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan rettes til pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02.

Loading...
Scroll til top af siden