Barometer nr. 6/2018

Særskat på virksomheder stiger

For første gang i syv år hæver de danske kommuner nu den særlige skat på virksomheder, dækningsafgiften. 39 kommuner har valgt at opkræve dækningsafgift i år, og virksomhederne i de kommuner skal til sammen betale 2,3 milliarder kr. Det er 41 millioner kr. mere end sidste år. Det er først og fremmest virksomhederne i Hovedstadsområdet, Nordsjælland og de store bykommuner, der må til lommerne, viser en opgørelse fra Dansk Byggeri.

Af Karin Skolnik, kas@danskbyggeri.dk

Det er frivilligt, om kommunerne vil opkræve dækningsafgiften, der er en særlig skat på virksomhedernes bygninger. Mere end halvdelen af landets kommuner, 59 i alt, vælger i år helt at lade helt være med at opkræve den, mens mange har sat den lidt ned.

Som det ses på Danmarkskortet, er det primært virksomheder i kommuner øst for Storebælt, der stadig skal betale dækningsafgift. Samtlige kommuner i Hovedstadsområdet på nær Gribskov og Frederikssund kommuner opkræver afgiften, og otte af dem opkræver den højst tilladte afgift på 10 promille af værdien af selve ejendommen.Virksomheder i Hovedstadsområdet betaler mest
Samlet set skal virksomhederne i Hovedstadsområdet af med mere end to tredjedel af den samlede afgift i år. De ventes at skulle betale 1,6 milliarder kroner svarende til 69 procent af det samlede provenu.

- Det er ikke fair med en så stor forskel på at drive virksomhed. Det er rigtig mange penge, 39 kommuner suger ud af virksomhederne hvert år. Når man ser på det geografiske mønster, er det tydeligt, at virksomhederne må betale dyrt for at ligge i eller tæt på de større byer, siger erhvervspolitisk direktør Torben Liborius, Dansk Byggeri.

- I år ser vi desuden en samlet stigning i afgifterne. Det er jo penge, som virksomhederne i stedet kan investere i maskiner, udvidelser eller nye arbejdspladser. Dækningsafgiften er også konkurrenceforvridende, og kommunerne bør tænke på, at det kan blive sværere at tiltrække og fastholde virksomheder, hvis de kan slippe gratis i nabokommunen.To kommunerne genindfører afgiften
Holbæk på Sjælland og Halsnæs i Nordsjælland har valgt at genindføre dækningsafgiften i 2018.

11 kommuner sænker afgiften i år, men det er marginale sænkninger på mellem 0,2 og 1,2 promillepoint. Men det er altså ikke nok til, at det samlede beløb, som virksomhederne skal betale, falder.

Fare for øgede skatter de kommende år
- Det er en rigtig trist udvikling, at virksomhederne samlet set skal betale mere i dækningsafgift i år. Jeg håber, at 2018 er en enlig svale, så vi næste år kan fortsætte den positive udvikling, som vi har haft siden 2011, hvor afgiften toppede. Men desværre tyder noget på, at det kan gå den helt forkerte vej i de kommende år, siger Torben Liborius.

- Dækningsafgiften kommer måske til at stige, når de nye ejendomsvurderinger træder i kraft. Dækningsafgiften er nemlig ikke omfatter af den rabat, som er aftalt i forbindelse med overgangen til de nye ejendomsvurderinger.

- I Dansk Byggeri mener vi, at dækningsafgiften skal helt væk. Så udsigten til, at virksomheder i de kommuner, der opkræver afgiften, kan komme til at betale endnu mere, er helt forkert, siger Torben Liborius.

- Rammevilkårene skal være lige for virksomhederne uanset deres adresse. Det er meget lidt erhvervsvenligt, når nogle kommuner udnytter deres attraktive beliggenhed til at opkræve særskat, siger Torben Liborius, erhvervspolitisk direktør, Dansk Byggeri.Se notat


Kontakt
Barometer udgives af Dansk Byggeri. Henvendelser angående analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan rettes til pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02.

Kontakt

TorbenLiborius
Erhvervspolitisk direktør

Torben Liborius

72160106 tli@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden