Barometer nr. 7/2018

Sydkorea overgår Danmark inden for bæredygtig energi

Danmark sakker bagud, når det gælder om at leve op til FN’s verdensmål om bæredygtig energi. På den seneste rangering ligger Danmark på en 15. plads efter lande som Sydkorea, Slovakiet og Østrig. Alle vores nordiske søsterlande ligger foran os, og Island, Norge og Sverige troner på toppen af listen.

Af Camilla Damsø, cdp@danskbyggeri.dk

FN’s verdensmål spænder vidt fra sult og fattigdom til et bæredygtighedsmål om energi. Målet om energi nås dels ved at øge produktionen af vedvarende energi, fx ved at investere i grønne anlæg som havvindmøller. Dels ved at øge effektiviteten for, hvordan vi bruger energien i vores bygninger og industri. Hertil er forskning i adfærd og innovativ udvikling af løsninger vigtigt i forhold til at nå vores mål om fossil uafhængighed i 2050. Vi bør fx bruge energien i vores bygninger markant mere effektivt, fx udskifte vinduerne med de mest energirigtige, og isolere taget, når der alligevel skal laves forbedringer på huset.

Overordnet er FN’s lande forpligtet til at "fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle". FN-landene rangeres i forhold til målet om bæredygtig energi.

- Danmark har potentiale til at ligge endnu højere på listen, når det handler om at nå FN’s verdensmål for bæredygtig energi. Men det sker ikke uden en mere ambitiøs grøn energipolitik, hvor også energieffektivitet kommer mere til sin ret, siger chefkonsulent Camilla Damsø, Dansk Byggeri.Energieffektivitet er et kerneområde
Siden 1990’erne er Danmark blevet markant bedre til at udnytte den energi, vi bruger. Selv om vi er blevet rigere, er det lykkedes os at øge væksten, uden det er sket på bekostning af et tilsvarende større energiforbrug. Således er energiforbruget i forhold til BNP faldet med ca. 38 procent fra 1990 til 2016.

- Vi har vist i Danmark, at vi er gode til at udnytte energien effektivt. Men energiforbruget er desværre på vej den gale vej, og der er stadig rigtig mange energibesparelser at hente i vores bygninger. Besparelser, der oven i købet ofte er med til at forbedre indeklimaet og forbedre bygningens salgsværdi, siger Camilla Damsø. 

Et af de steder, der kan spares betydeligt, er i de danske bygninger. Over halvdelen af vores bygninger er fra før, der for alvor blev sat krav til energiforbruget. Derfor er der behov for en styrket indsats, så energirenovering af bygningerne bliver prioriteret højere.

- Danmark skal være i front, når det handler om at bringe forbruget af energi i vores bygninger ned. Men det kræver, at politikerne vægter energibesparelser i vores bygninger højere. Ellers kan vi ikke levere de løsninger, der skal til, for at verdens lande kan nå FN’s mål om bæredygtig
energi. Konsekvensen vil være, at det bliver andre lande, som leverer løsningerne, siger chefkonsulent Camilla Damsø, Dansk Byggeri.Vedvarende energi i fokus
Siden oliekrisen i 1970’erne har Danmark gennem brede politiske forlig udbygget med vedvarende energi i form af vindmøller, biomasse, solceller mv.

Danmark har vedtaget et mål om, at 50 procent af energiforsyningen skal komme fra vedvarende energi i 2030, og i 2050 skal vi være uafhængige af fossile brændsler som fx kul. I dag ligger Danmark nummer ni blandt OECD-landene med en andel på 27,6 procent på FN’s liste over andelen af vedvarende energi i energiforsyningen.

- Når det kommer til målet om betydelig mere bæredygtig energi inden 2030, er Danmark på rette vej. Det er godt. Lad os nu få den samme målrettede indsats, når det kommer til at bruge energien mere effektivt i vores bygninger. Ellers taber vi både arbejdspladser og eksport, siger Camilla Damsø.Energiforskningen halter
Også når det handler om adgang til forskning i ren energiteknologi, går udviklingen den forkerte vej herhjemme. Siden 2011 er støtten til forskning, udvikling og demonstration af energiprojekter halveret. 

- Det er helt uholdbart, at der konsekvent skæres ned på forskningsområdet på et tidspunkt, hvor resten af verden begynder at efterspørge løsninger inden for rene energiteknologier. Her burde Danmark være et foregangsland, siger chefkonsulent Camilla Damsø, Dansk Byggeri.

Projekter inden for forsyningsteknologi som vind- og biomasseanlæg modtager størstedelen af den offentlige støtte. Af projekterne, der blev sat i gang i 2016 blev energieffektive projekter støttet med, hvad der svarer til 20 procent af den samlede støtte. Mens støtten til forsyningsteknologi udgjorde 50 procent, og Smart Grid og systemer modtog 27 procent af den samlede støtte. Projekter inden for Smart Grid handler for eksempel om, hvordan en markant større produktion af vedvarende energi integreres i vores forsyningsnet.

- I Danmark bør vi være i front med at udvikle innovative løsninger, der sikrer, at vi kan bruge energien i vores bygninger mere effektivt. Vores virksomheder og forskere skal kunne levere løsninger, der kan hjælpe andre lande til at nå FN´s mål om bæredygtig energi. Det kræver et stærkt dansk hjemmemarked. Og det kræver, at regeringen og Folketinget styrker området for energibesparelser. Ellers løber andre lande med knowhow og ordrerne, advarer chefkonsulent Camilla Damsø, Dansk Byggeri.

- Hvis Danmark skal leve op til FN´s mål om bæredygtig energi, er der således behov for en ambitiøs energipolitik for både vedvarende energi og energibesparelser. Desværre er der en tendens til, at politikerne prioriterer vedvarende energi højere end energibesparelser i vores bygninger. Den ubalance bør en ny energiaftale rette op på, siger Camilla Damsø, Dansk Byggeri.Kontakt:
Barometer udgives af Dansk Byggeri. Henvendelser angående analyser eller andet i dette
nyhedsbrev kan rettes til chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen, cdp@danskbyggeri.dk, mobil 23 28 49 13.

Loading...
Scroll til top af siden