Flere fraflyttere end tilflyttere i København

Flere fraflyttere end  tilflyttere i København

Der flyttede flere personer fra København end til København i 2018. Og flyttemønstret til og fra Danmarks største by har ændret sig, viser en ny analyse fra Dansk Byggeri.

Af Sarah Stendorf Meier, sam@danskbyggeri.dk

Sidste år fik 42.600 nye beboere adresse i København*, mens knap 44.000 valgte at flytte fra byen. Det er samme billede som under den forrige højkonjunktur omkring midten af 00’erne, hvor der også var flere, der valgte københavnerlivet fra end til. En udvikling, der blandt andet er drevet af priserne på boliger i hovedstaden.

- De seneste mange år er boligpriserne steget meget i København, og det er en af grundene til, at flere vælger at bosætte sig uden for byen. Og samtidig har byggeriet af boliger i København generelt svært ved at følge med det stigende behov for boliger, siger økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.

Selv om der er flere, der flytter fra København end til København, stiger antallet af københavnere fortsat, da der blandt andet er et stort fødselsoverskud.

Populære kommuner
Når beboerne i København forlader byen, flytter de fleste ikke ret langt væk. Dansk Byggeris opgørelse viser, at københavnerne sidste år især flyttede til Gentofte, Gladsaxe og Hvidovre. Samme kommuner var også populære året før og under forrige højkonjunktur, når man udelukkende ser på, hvor de flytter hen.


Nyt flyttemønster
Men ser man på nettotilflytningen, altså på hvor mange borgere, der flytter fra København til en bestemt kommune, og hvor mange der samtidig flytter den anden vej, så er billedet anderledes. Her topper Rødovre, Hvidovre og Herlev over populære nettotilflytterkommuner. Som figuren over nettotilflytningskommuner viser, var der fx sidste år 593 flere, der flyttede fra København til Rødovre, end der flyttede fra Rødovre til København.

- Vi kan se, at de populære nettotilflytterkommuner er ændret i årenes løb. I år er kommuner syd og vest for København som Køge, Solrød og Ballerup også med i toppen sammen med omegnskommunerne, siger Jacob Hangaard. 

Sidste år var der eksempelvis 211 flere personer, der flyttede fra København til Solrød end den anden vej, hvilket gjorde Solrød til den femte mest populære nettotilflytningskommune fra København. Også kommunerne Furesø, Egedal og Allerød i Nordsjælland er populære hos københavnere, der flytter fra byen.

Vil blive i nærheden af jobs og tilbud i København
Under forrige højkonjunktur var der også flere danskerne, der flyttede ud af København end til København. Dengang var bevægelsen i flyttemønstret mere jævnt fordelt ud over hele Sjælland, som man kan se på landkortene.

- Som billedet er nu, er københavnerne ikke meget for at flytte længere væk, end at de stadig kan bevare det nære tilhørsforhold til hovedstaden og stadig kan bruge byens mange tilbud, siger Jacob Hangaard. At københavnerne nu bliver i området, når de flytter fra byen, hænger blandt andet også sammen med, at det under denne højkonjunktur især er i og omkring København, at størstedelen af de nye arbejdspladser bliver skabt, mens de nye jobs under højkonjunkturen omkring midten af 00’erne var mere spredt ud over resten af Sjælland.

Store forskelle på boligpriser
Efter finanskrisen er boligpriserne steget markant – særligt i København. Her er kvadratmeterprisen på en ejerlejlighed i gennemsnit steget 78 procent siden 2012.

- En ejerlejlighed på 90 kvadratmeter til mere end 3,6 mio. kroner i København er i gennemsnit 933.000 kroner billigere i omegnskommunerne og 1.619.000 kroner billigere i Køge. Så man kan få meget mere bolig for pengene, hvis man er villig til at flytte. Og det kan være tillokkende, siger Jacob Hangaard.


Efterspørgsel på boliger i Hovedstaden
De store forskelle i priserne på boliger i København og på resten af Sjælland er samtidig et udtryk for, at der er meget stor efterspørgsel på boliger i Hovedstadsområdet. For selv om der er sket en nettofraflytning fra København, så vokser området omkring København fortsat, fordi mange bosætter sig i omegnen.

- Det stiller krav til, at infrastrukturen i og omkring København bliver udbygget. Og at der bliver bygget flere boliger, så vi kan sikre en sammenhængende hovedstad med et boligmarked, der matcher behovet, siger økonomisk konsulent Jacob Hangaard.

* I opgørelsen dækker København over kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør

Se hvilke kommuner der er populære blandt de københavnske fraflyttere her
Læs analysen her


Kontakt:
Barometer udgives af Dansk Byggeri. Henvendelser angående analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan rettes til pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02.

Loading...
Scroll til top af siden