Store CO2-besparelser hvis husejere skrotter oliefyr og naturgas

Ud med oliefyr og naturgas og ind med varmepumper eller fjernvarme. Det er opskriften på en massiv CO2-besparelse, viser en ny analyse fra Dansk Byggeri. Højere tilskud til husejere, der afvikler deres olie- eller naturgasfyr og krav om, at de forurenende fyr skal skiftes ud, når huset sælges, er på Dansk Byggeris liste over konkrete forslag

Af Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk

En halv million danske enfamiliehuse varmes ifølge Dansk Fjernvarme stadig op med olie eller naturgas. Men en ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at hvis husejerne går over til varmepumper, der er den mest klimavenlige form for opvarmning, vil de kunne begrænse udledningen af CO2 med ca. 640.000 ton hvert år. Det svarer til mindst to procent af den reduktion af klimagasser, som Danmark mangler for at nå politikernes mål inden 2030. Eller til hvad en lille kvart million personbiler herhjemme udleder af CO2 om året.

- Alle taler om, at vi skal være mere klimavenlige. Og her er et område, hvor den enkelte husejer selv kan gøre en markant forskel, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen.

En husejer med et hus på 165 m² og energimærke E opvarmet med oliefyr, udleder ifølge Dansk Byggeris beregninger 2,74 ton CO2 årligt, hvilket svarer til udledningen fra en gennemsnitlig personbil. Vælger denne husejer at udskifte oliefyret til et varmepumpesystem, vil der kun blive udledt 0,7 ton CO2 årligt, hvilket er fire gange mindre end med oliefyret.

I et tilsvarende hus på 165 m² og energimærke E men med naturgasfyr vil udledningen være på 2,1 ton CO2 årligt, og et skift til varmepumpe med en årlig udledning på 0,7 ton CO2 vil betyde en reduktion på 1,4 ton CO2 årligt.

- Regeringen har opstillet et ambitiøst mål og faktum er, at vi alle er nødt til at bidrage, også hr og fru Jensen på de danske villaveje. Men det at skifte et oliefyr eller naturgasanlæg ud er dog en større udskrivning. Derfor er det nødvendigt med både pisk og gulerod, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen.

     

Konkrete forslag på bordet
Mens ca. 400.000 enfamiliehuse opvarmes med naturgas, står der stadig et oliefyr i ca. 100.000 huse. Det tal er for højt, og Dansk Byggeri foreslår derfor, at der sættes flere penge af til at hjælpe husejere, der vil sløjfe deres gamle fyr.

- Med den nye energispareordning, der træder i kraft 1. januar 2021, vil der kunne ydes et offentligt tilskud med en ramme på 20 millioner kr. om året til husejere, der vil skifte oliefyret ud. Det beløb bør sættes op og på sigt også inkludere husejere, der vil udskifte deres naturgasfyr. Man kunne også kræve, at alle enfamiliehuse med olie- eller naturgasfyr, der bliver solgt fx efter 2025 eller 2030, skal have skiftet varmeforsyning til varmepumpe eller fjernvarme i forbindelse med salget. Eller gøre det muligt for husejere at få installeret varmepumper, som kan betales løbende og afskrives i forbindelse med deres energiforbrug, siger Michael H. Nielsen.

Mange huse med olie og naturgas har dårligt energimærke
At der er god fornuft i at skifte de forurenende varmekilder ud i landets enfamiliehuse, bliver bekræftet, når man ser på fordelingen af energimærker. Ni ud af ti enfamiliehuse med oliefyr har energimærke D eller dårligere. Mens det gælder for to ud af tre huse med naturgas. 

- Tallene viser, at der er meget at komme efter i huse, der er opvarmet med oliefyr og naturgasfyr, når man ser på udledningen af CO2. At skifte olie- eller naturgasfyret ud er noget af det, der bidrager markant. Men det vil også hjælpe at energirenovere, så energiforbruget i husene sættes ned, siger Michael H. Nielsen.

Under alle omstændigheder bør man ved overvejelser om udskiftning af oliefyr eller naturgasfyr se på en bygnings energimærke, da varmepumpen bør dimensioneres i forhold til husets behov for tilført varme.

- Har huset et dårligt energimærke, er det nødvendigt at overveje fx isolering af lofter, gulve og vægge samt udskiftning af vinduer. Der skal altid ske en samlet vurdering af huset, før der bare skrides til at udskifte oliefyret. Huset skal så at sige have en effektiv frakke på, forklarer Michael H. Nielsen.

I analysen har Dansk Byggeri set på enfamiliehuse med oliefyr eller naturgas, som ligger uden for områder med adgang til fjernvarme i dag. 


Læs hele Dansk Byggeris analyse her

Læs Dansk Fjernvarmes publikation "Grøn varme til 500.000 boliger"


   

HVAD ER EN VARMEPUMPE?

En varmepumpe er et varmeanlæg, der udnytter varmen i luften eller jorden til at opvarme boligen. Selvom varmepumper bruger el, er de langt mere miljøvenlige og billigere i drift end almindelig elvarme. En varmepumpe bruger kun ca. en fjerdedel af den elektricitet, som elektriske radiatorer bruger til at opvarme et hus. Der findes tre forskellige typer varmepumper:

  • Jord-til-vand
  • Luft-til-vand
  • Luft-til-luft

Læs mere her om varmepumper
Kilde: Bolius


Kontakt:
Barometer udgives af Dansk Byggeri. Henvendelser angående analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan rettes til pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02.

Loading...
Scroll til top af siden