Det grå guld bliver på jobbet i bygge- og anlægsbranchen

Det grå guld bliver på jobbet i bygge- og  anlægsbranchen

Det er en myte, at medarbejdere flygter fra deres job i bygge- og anlægsbranchen, når de bliver ældre. En analyse fra Dansk Byggeri viser, at gennemsnitsalderen i bygge og anlæg er steget mere end på arbejdsmarkedet generelt. En ud af ti medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen har nu har rundet de 60 år.

Af: Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk

Der bliver stadig flere ældre på plus 60 år i bygge- og anlægsvirksomhederne, viser Dansk Byggeris analyse, der ser på perioden fra 2008 til 2016. Hver 10. medarbejder er over 60 år, og det er stort set samme billede, som hvis man ser på hele arbejdsmarkedet under et. Sammenligner man med industrien, er andelen af ældre i byggeriet endda marginalt højere.

Dansk Byggeri er glad for, at så mange ældre vælger at blive på arbejdspladsen, når de kommer op i årene.

- Debatten har i mange år handlet om at trække flere unge til bygge- og anlægsbranchen. Men i en fremtid, hvor vores virksomheder kommer til at se længere og længere efter dygtige faglærte, er det lige så vigtigt, at vi bliver i stand til at holde på de medarbejdere, der er blevet grå i toppen. De bidrager med vigtige kompetencer og erfaring, og vi har brug dem på arbejdsmarkedet, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

Markant flere ældre snedkere og tømrere

Andelen af ældre er steget inden for alle faggrupper i bygge- og anlægsbranchen. Ser man på udviklingen fra 2008 til 2016 er det især snedkere, elektrikere og tømrere, der bliver på jobbet, når de har rundet 60. Andelen af faglært ældre i de tre faggrupper er steget støt, ikke mindst for snedkerne. Mere end hver femte snedker, helt præcis 22 procent, er nu over 60 år, mens det var knap 14 procent i 2008.

Samme vej er det gået med tømrerne, hvor andelen af plus 60-årige også er steget markant – fra små syv procent i 2008 til over 10 procent i 2016. Mens de ældre elektrikeres andel i perioden er steget fra fire til knap ni procent af de beskæftigede.

- Netop tømrere og snedkere er blandt de faggrupper, hvor der kommer til at mangle flest i løbet af de næste år. Derfor er det nødvendigt, at arbejdsgiverne gør, hvad de kan for at få de ældre til at blive. Det skal selvfølgelig suppleres med en massiv indsats for at tiltrække flere unge, og vi ser heldigvis, at både snedker- og tømrerfagene er blevet mere attraktive for både de unge og de ældre, siger Lars Storr-Hansen.

Vi vil så gerne have, at de bliver lidt længere

At der er brug for flere medarbejdere i alle aldersklasser, viser den seneste opgørelse fra Dansk Arbejdsgiverforening. I 2028 vil der mangle over 17.000 tømrere, murere, snedkere, anlægsstruktører osv., med mindre man formår at øge arbejdsstyrken i branchen.

Derfor er det vigtigt, at virksomhederne bliver endnu bedre til at holde på de ældre i længere tid.

- Der har altid været mange faglærte i byggeriet, som vælger at skifte branche, når de når op i 40-50 års alderen. Det kan være mureren, der får job i industrien eller tømreren, der skifter til et pedel-job. Dem skal vi blive bedre til at få til at blive i vores virksomheder, siger Lars Storr-Hansen.

Der bliver allerede gjort meget for at prøve at lette det fysiske arbejde på byggepladserne. Hjælpemidler som for eksempel el-drevne vogne til at transportere mursten og andre materialer i, højere paller, så man ikke skal bukke sig ned for at tage stenene op, specielle vogne, der kan kravle på trapper, og platformstiger, der er egnet til at stå og arbejde på, er blot få eksempler.

- Arbejdsgiverne stiller hjælpemidler til rådighed. Og med den indsats vi gør for at få planlagt alle led i byggeprocessen bedre, er der ingen tvivl om, at løft, skub og træk og dermed selve arbejdet bliver mindre fysisk belastende i fremtiden. Det vil også være med til at få flere ældre medarbejdere til at blive i branchen, siger Lars Storr-Hansen.

Gennemsnitsalderen i bygge- og anlæg stiger

I  2016 var gennemsnitsalderen på de ansatte i bygge- og anlægsbranchen 41,3 år. Det er et halvt år yngre end på landsplan. Men bygge og anlæg haler ind på de andre brancher. I årene fra 2008 til 2016 steg gennemsnitsalderen i bygge- og anlægsvirksomhederne med 1,8 år og havde dermed mere fart på end på arbejdsmarkedet generelt.

Ser man på alle brancher under et steg gennemsnitsalderen med 1,3 år.

- Der kan være flere forklaringer på den stigende gennemsnitsalder i bygge- og anlægsbranchen. Men vi ved, at mange arbejdsgivere gør meget for at holde på de ældre. Det gælder både faglærte, ufaglærte og højtuddannede medarbejdere. Mere end en femtedel af branchen søger stadig forgæves efter medarbejdere, så vi har brug for medarbejdere i alle aldersklasser, også de ældre, siger Dansk Byggeris adm. direktør.

Kontakt:
Barometer udgives af Dansk Byggeri. Henvendelser angående analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan rettes til pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02.

Loading...
Scroll til top af siden