Udsatte ledige får en ny chance i byggeriet

To ud af tre virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har ansat en eller flere udsatte ledige, og selvom erfaringerne er både gode og dårlige, er virksomhederne parate til at give endnu flere et job, viser en ny spørgeundersøgelse fra Dansk Byggeri. Persolit Stilladsfirma A/S har seks medarbejdere med pletter på straffeattesten.

Af: Anette Sørensen, ans@danskbyggeri.dk

 

- Jeg havde egentlig en ide om, at jeg gerne vil give nogle unge mennesker, der var kommet ud af en forkert sidevej, en ny chance for at komme ind på arbejdsmarkedet. At det så lige blev tidligere indsatte i fængsler, er mere en tilfældighed, end et bevidst valg, siger afdelingsleder i stilladsvirksomheden Persolit, Steevan Petersen.

Ud af de 100 medarbejdere, som arbejder i stilladsvirksomheden Persolit, er seks tidligere indsatte, og afdelingsleder Steevan Petersen har alene i år otte undervisningsforløb fire forskellige steder inden for kriminalforsorgen, hvor indsatte får mulighed for at gennemføre et tre ugers stilladskursus, som opkvalificerer dem til at arbejde som stilladsarbejder, når de har afsonet deres dom.

I en ny spørgeundersøgelse fra Dansk Byggeri svarer to ud af tre virksomheder, at de inden for de seneste tre år har haft udsatte ledige ansat.

- Virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen er har tradition for gerne at ville tage et socialt ansvar, og de har også stor succes med at få sluset fx udsatte unge, tidligere straffede, langtidsledige eller flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Branchen er meget rummelig, og der er plads til forskellighed, siger underdirektør i Dansk Byggeri, Louise Pihl.

 

Glade virksomheder

44 procent af virksomhederne er enten meget tilfredse eller tilfredse med de udsatte ledige, som de har eller har haft ansat. Hos over halvdelen af virksomhederne arbejder de udsatte ledige enten på en byggeplads eller ude hos kunder, og lidt under halvdelen af virksomhederne arbejder på værksted eller fabrik, mens en mindre del arbejder på kontor.

 

 

- Der er mange forskellige arbejdsopgaver i branchens små såvel som store virksomheder, så hvis en udsat ledig ikke er klar til at tage ud til kunder eller indgå i et sjak på en byggeplads, ja så er der typisk en masse opgaver hjemme på værkstedet, som vedkommende kan starte ud med, siger underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl og fortsætter:

- Der er i byggeriet en lang tradition for at ansætte lærlinge, som også skal læres op og hjælpes på vej, og derfor er det for rigtig mange virksomheder også naturligt at åbne døren for udsatte ledige og give dem samme mulighed. Mange virksomheder er som en stor familie, hvor man tager sig af hinanden, og det tror jeg er en af årsagerne til, at mange ansætter mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, og ikke mindst at de også har succes med det.

 

Nulsums-forretning

I undersøgelsen peger virksomhederne på, at det har givet en større mangfoldighed, et bedre image og et bedre sammenhold blandt medarbejderne, at de har ansat en eller flere udsatte ledige. Andre peger på, at det har givet mulighed for at sige ja til nye opgaver og nå det, der allerede var i ordrebogen. Det gælder også hos Persolit.

- Det er ikke noget, som virksomheden tjener penge på. Det er en nulsums-forretning. Men i byggebranchen mangler vi medarbejdere, og det her har vist sig at være en vej til netop at finde nogle af de medarbejdere, som hele vores branche skriger på, siger Steevan Petersen.

 

Ja tak til flere udsatte ledige

Ud af de 64 procent af virksomhederne, der har eller har haft udsatte ledige ansat, svarer hele 61 procent, at de vil gøre det igen. Det samme siger afdelingsleder i Persolit, Steevan Petersen.

- Det tager tid, og der er selvfølgelig også mindre gode oplevelser ind i mellem, men det er det hele værd. Det er nogle utrolig loyale medarbejdere, jeg har fået ind i virksomheden, og de er taknemmelige for, at jeg har gidet at bruge energi og krudt på dem. Så selvom nogle samarbejdspartnere godt kan være lidt skeptiske overfor, hvad det nu er for nogle montører, jeg sender ud, så ansætter jeg gerne flere med samme baggrund, siger Steevan Petersen.

 

Læs mere om spørgeundersøgelsen her.

 

Kontakt:
Barometer udgives af Dansk Byggeri. Henvendelser angående analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan rettes til pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02.

Loading...
Scroll til top af siden