Litauerne overhaler tyskerne på de danske byggepladser

Litauerne overhaler tyskerne på de danske byggepladser

Gruppen af litauiske håndværkere vokser år for år i den danske bygge- og anlægsbranche. Og for første gang udgør litauerne den næststørste gruppe af udenlandske medarbejdere i byggeriet, mens tyskerne er forvist til tredjepladsen. Det viser en ny analyse fra Dansk Byggeri

Af Sarah Stendorf Meier, sam@danskbyggeri.dk

Der bliver længere mellem de tyske medarbejdere på de danske byggepladser. Til gengæld stiger antallet af udenlandske medarbejdere fra lande som Polen, Litauen og Rumænien. I mange år har tyskerne udgjort den næststørste gruppe af udenlandske fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i den danske bygge- og anlægsbranche. Men det har nu ændret sig. I 2011 var mere end hver fjerde udenlandske medarbejder tysker, sidste år var andelen faldet til otte procent.
- Det skyldes først og fremmest, at også Tyskland har haft en stigende beskæftigelse de senere år, og at flere derfor kommer i arbejde tættere på deres hjem, men også at den tyske arbejdsstyrke falder. Derfor er det positivt, at flere og flere østeuropæere har lyst til at komme hertil. Vi har brug for dem, siger adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen.


Flere medarbejdere fra Litauen
Ifølge Dansk Byggeris analyse var der sidste år 1.389 fuldtidsbeskæftigede litauere i den danske bygge- og anlægsbranche, svarende til ni procent af alle udenlandske med
arbejdere i byggeriet. Det er første gang, at to østeuropæiske nationaliteter ligger på hhv. første og andenpladsen, når man ser på de lande, der er bedst repræsenteret på de danske byggepladser.
Den absolut største gruppe er nemlig fortsat de polske håndværkere. Sidste år var der 5.551 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere fra Polen i byggeriet - svarende til mere end hver tredje af alle udenlandske medarbejdere. Også rumænerne har de seneste år fået øjnene op for de danske byggepladser. I 2011 var der 184 fuldtidsbeskæftigede rumænere ansat, mens tallet sidste år var steget til 1.219.
Fortsat behov for udenlandske medarbejdere i byggeriet
Antallet af udenlandske medarbejdere i byggeriet er samlet set steget markant. Opgørelsen viser, at der sidste år var mere end 42.200 udlændinge i den danske bygge- og anlægsbranche. Omregnet til fuldtidsbeskæftigede er det knap 16.300 udenlandske medarbejdere. Det er cirka 150 procent flere end i 2011, hvor antallet var 6.500.
- Tallene viser tydeligt, at bygge- og anlægsbranchen ikke kan undvære udenlandske medarbejdere, hvis virksomhederne skal kunne følge med efterspørgslen. Det er vigtigt at få sagt. Der er desværre eksempler på, at kriminelle i flere brancher lokker udenlandske medarbejdere hertil under falske forudsætninger og underbetaler og udnytter dem. Det skal bekæmpes og straffes. Men de ulykkelige sager må ikke ødelægge det for de mange arbejdsgivere, der overholder lovgivningen og beskæftiger dygtige udenlandske medarbejdere efter overenskomsten, siger adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen. 


Mange brancher har flere udlændinge
På landsplan er 7,5 procent af alle beskæftigede fra udlandet. Det er særligt bl.a. i landbruget, i hotel- og restaurationsbranchen og inden for rengøring, at den udenlandske arbejdskraft fylder godt. I landbruget kommer knap 18 procent af alle medarbejdere fra udlandet.
- Med en andel på lige over ni procent er bygge- og anlægsbranchen ikke en af sværvægterne, når det kommer til udenlandsk arbejdskraft. Men vores virksomheder er glade for at kunne tiltrække medarbejdere fra udlandet – særligt i en tid, hvor mange virksomheder stadig har svært ved at skaffe nok kvalificerede medarbejdere herhjemme, siger Lars Storr-Hansen.
Over halvdelen af de udenlandske medarbejdere bosætter sig i Danmark
Samtidig med, at der kommer flere udenlandske medarbejdere hertil, er andelen af de udenlandske bygge- og anlægsarbejdere, der bosætter sig i Danmark, også steget. I 2011 slog 43 procent af dem sig ned i Danmark, mens det sidste år var 53 procent.
- Det er positivt, at flere udenlandske medarbejdere vælger at bosætte sig i Danmark. Det betyder, at de betaler skat her i landet og bidrager til det danske samfund, men også at de har nemmere ved at blive integrerede, lære det danske sprog og falde til på de danske arbejdspladser, siger adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen. I bygge- og anlægsbranchen kommer 87 procent af de udenlandske medarbejdere fra et vestligt land. Ser man samlet på det danske arbejdsmarked, gør det sig kun gældende for 64 procent. Kontakt

Barometer udgives af Dansk Byggeri. Henvendelser angående analyser eller andet i dette nyhedsbrev kan rettes til pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02.

Loading...
Scroll til top af siden